APIE MANE » STRAIPSNIAI
REIKI, TIK VIENA IŠ AGREGORINIŲ SISTEMŲ

   REIKI (LEICHI, LEIČI)

 

 Reiki, tai bioenergetikoje taikoma sistema plačiai žinoma pasaulyje būtent šiuo pavadinimu. Ji kilusi iš Japonijos ir autentiškas tarimas jos skamba kaip LeiChi, ar Leiči ir tai susiję su vadinama „Chi“ arba dar tariama kaip „Či“ energija. Ji teka per visas esybes ir yra visur. Ši energija yra nuolatiniame tekėjime. Lietuvos bioenergetikai ją vadina tiesiog gyvybine energija.

 

 

 Gyvybinė energija kiekvienoje esybėje turi savo tekėjimo greitį, sukimosi greitį, kryptį, savo vibracijų dažnį, savo fazę ir t.t. Todėl kiekviena būtybė spinduliuoja ne tik bendrą gyvai ar negyvai būtybei būdingą spinduliavimą, bet ir tik tai būtybei būdingas vibracijas. Tai susiję ne tik su genais, bet ir jausmais, bei mintimis. „Či“ energija (pavadininmas iš rytų, tradicinių gydymo, savęs pažinimo mokytojų) tai aplinkoje esanti tam tikra energija, kurios kiekį žmogus savo organizme gali padidinti. Korėjoje, Japonijoje, Kinijoje, Indijoje ir kituose rytų šalyse yra specialūs pratimai, kurie padeda padidinti žmoguje tą „Či“ (Chi) energiją ir žmogaus kūnas tampa atsparus smūgiams, dūriams, lankstesnis ir pan. Tais pratimais kūnas, mintys ir jausmai tobulinami, kad jie maksimaliai išnaudotų tą gyvybinę energiją. Tačiau deja dauguma rytų tokio pobūdžio sistemų nukreipta į kovinių galimybių tobulinimą, o vakaruose tai dar labiau iškreipiama ir nukreipiama gabumų ugdymui, o ne sielos tobulėjimui. Reiki atsirado kaip grynai ne kovinė, o gydomoji „Či“ (Chi) energijos sistema. Ji buvo skirta žmogaus gydymui, savireguliacijai, kuri reikalinga dėl atmosferos pokyčių, visuomenės įtakos, žmonių tarpusavio santykių sutrikimo. Reiki sistema, jei ji taikoma tinkamai, padeda suvokti mūsų visų bendrumą, visų artumą. 

 

  Reiki sistemoje yra trys pagrindinės augimo šioje sistemoje pakopos. Pirmoje pakopoje žmogus išmoksta jausti šių energijų tekėjimą savyje, jas nukreipti tam tikra linkme, arba stebėti kuria linkme šios energijos srūva ir domėtis kodėl. Taip jis susipažįsta su savimi, kaip su energetine, informacine sistema. Po pusmečio praktikos, tokio žmogaus sveikata sustiprėja, nes pagerėja jo kraujotaka, pagerėja nervinių impulsų perdavimas. Be to ši sistema reikalauja keisti savo charakterį, išmokti mylėti save, skleisti meilę kitiems, nelaikyti pykčio ir pagaliau nepykti, gyventi kas dieną be sumaišties, sąžiningai dirbti. Mąstymas apie visa tai, per pusę metų ar metus keičia žmogaus charakterį, ištiesina ir praplečia jo energetinius kanalus. Po tokių pokyčių žmogus gali kilti į antrą LeiČi (Reiki) pakopą. Šioje pakopoje gaunami tam tikri šios sistemos ženklai, kurie iš skirtingų mokytojų gali būti su savo niuansais. Ženklai tai tarsi chirurginiai instrumentai, kurių pagalba gyvybinę energiją galima nukreipti norima linkme, pagreitinti sveikimo procesus. Tuo pačiu padidėja ir atsakomybė.

 

   Reikėtų truputis istorijos. Reiki sistemos kūrėjas yra Mikao Usui iš Japonijos. Jis turėjo mokinių iš kurių vienas buvo  Chujiro Hayashi. Tas išmokė moterį Hawayo Takata. Ši, antro pasaulinio karo metu atvyko į JAV. Ten ji 22 žmones išmokė iki meistro pakopos, bet ... suteikė jiems šiek tiek skirtingus šios sitemos ženklus. Tai jie išsiaiškino po Takatos mirties. Jie padarė išvadą, kad ne ženkluose esmė, o meilėje, su kuria tie ženklai perduodami, meilėje, kuri trykšta  iš kiekvieno LeiChi mokytojo, meistro. Manau jie padarė labai teisingą išvadą.

 

 Taigi antroje pakopoje gaunami tam tikri ženklai, kurie suteikia galimybę daug stipriau veikti šioje sistemoje. Pirmą pakopą su antra galima palyginti su vaiku, kuris smėlio dėžėje kapstėsi su plastmasės kastuvėliais, grėbliukais, kibirėliais, o suaugęs gavo tikrą, metalinį kastuvą, tikrus kibirus, plaktukus, laužtuvus, tikras plytas, lentas, vinis ir pan. Anksčiau jokios atsakomybės nebuvo, bet ir darbo su kitais nebuvo, o dabar galima dirbti ir su kitais žmonėmis, aplinka. Pirmoje pakopoje galima gydyti ir charmonizuoti save ir savo vaikus, o antroje jau  visus. Tačiau ir atsakomybė už daromus darbus tenka tik tau. Todėl gavus instrumentus būtina juos tinkamai įvaldyti. Todėl labai svarbu kaip tuos instrumentus jums pateiks mokytojas ir kiek laiko jis jus ves, kontroliuos. Ženklai mokiniams suteikia galimybę bioenergetiškai dirbti greičiau, plačiau, poveikį prailginti laike, dirbti per atstumą ir t.t. Labai svarbu, kad mokytojas pasirūpintų papildomomis praktikomis, nes mokinio kūnui, mintims, jausmams teks atlaikyti daugybinės kitų žmonių informaciją, kuri turi gana daug informacinės taršos. Tos praktikos tai kvėpavimo pratimai, meditacijos, kažkiek jogos ar tiesiog tam tikrų, kasdieninių fizinių pratimų. Labai svarbu atkreipti dėmesį į pratimus stuburui ir galūnėms. Jau antroje pakopoje yra svarbu reguliuoti maistą ir visiškai atsikratyti savo silpnybių, prisirišimų. Būtent atsirišimas nuo savo silpnybių, nuo priklausomybių (alkoholis, rūkymas, maistas, kūniški malonumai ir t.t.) ir sąlygos jūsų energetinių kanalų subtilėjimą, stiprėjimą, jautrumo didėjimą. Tuomet ženklai jumyse veiks ne kaip kastuvas, kirvis ar plaktukas, o kaip chirurginiai instrumentai. Turintis silpnybių žmogus niekuomet negalės tapti meistru, nes tik meistras jaučia savo darbo subtilybes, niuansus. 

 

  Trečia Reiki pakopa yra mokytojo, meistro pakopa. Inicijavimas į šią pakopą galimas tik 1-5m. padirbėjus antroje Reiki pakopoje. Tai priklauso nuo darbo intensyvumo, patirties sukaupimo, pačio žmogaus pasikeitimo. Trečioje pakopoje žmogus gauna inicijavimo ženklus, kurių dėka jis gali inicijuoti į Reiki kitus žmones ir tuos žmones mokyti. Jau nuo tuomet jis turi mokyti kitus žmones ir turėti savo mokinių. Tai būtina, kad jis tobulėtų kaip mokytojas ir taptų meistru. Meistrui būtina dirbti su plačiomis žmonių masėmis, su aplinka. Jo atsakomybė jau daug didesnė, vadinasi ir meilės savyje jis turi būti sukaupęs daugiau. Meistras įgyja galimybę pats kurti ženklus. Šie ženklai naudojami tik jo pačio, bet gali būti teikiami kitiems, kaip jau praktikoje išbandyti šio mokytojo. Tai gali būti tiksliniai ženklai, kurie skirti konkrečiam tikslui, konkrečiai ligai, konkrečiai problemai įveikti. 

 

 

 Dabar truputį apie paklydimus Reiki. Teko sutikti inicijuotų į antrą Reiki pakopą žmonių, kurių rankos iki alkūnių ir kojos iki kelėnų šąla? Turintiems antrą pakopą šito neturi būti. Tai gali būti pačio mokinio tingumas dirbti su LeiChi ir aišku mokytojo nesidomėjimas, nekontroliavimas. Savo mokinius pirmoje pakopoje mokytojas turi vesti, kontroliuoti 1-3mėn., o jei mokinys antros pakopos, tai – 2-4mėn. Inicijavus savo mokinį į mokytojus, būtina jį vesti, kontroliuoti 1-2metus. Jei kuris tai mokytojas gerokai sutrumpina šį laiką, tai jis neatsakingai žiūri į savo darbą ir tuo pažeidžia vieną iš penkių Reiki principų. Yra mokytojų, kurie tik inicijuoja savo mokinius, o informaciją pasiūlo gauti iš interneto ar knygų. Nelinkiu jums tokių „mokytojų“. Tai materijos medžiotojai. Kodėl? Bet kuri Reiki iniciacija turi savo pinigines kainas. Apmokymų kokybė priklauso nuo mokytojo, jo įdėtų pastangų, laiko, papildomų mokymų. Kaip ir bet kuriame darbe, ar bet kurioje sistemoje galimas nesąžiningumas. Tačiau tokius mokytojus dažnai randa tokie mokiniai, kurie patys savo viduje, savo darbuose yra nesąžiningi, linkę ieškoti naudos, arba yra pasirinkę aukos poziciją. Tokiems žmonėms pakliūva tokie pat žmonės, kurie auklėja juos netinkamu pavyzdžiu, netinkama veikla. Auklėjimas auklėjimu, tik va suteršia geros sistemos vardą. Teko dalyvauti tam tikrų Reiki mokytojų įsteigtų grupių bendruose seansuose, kuriuose vyksta kažkoks tai plaukiojimas, kažkokia tai Reiki sistemos parodija. Deja būna ir taip. Iš kitos pusės pažvelgus tai gal ir gerai, nes ta sistema nebus sudievinama. Noriu pridėti, kad Reiki  sistemą nusipirkti negalima. Mokestis už ją yra mokestis už mokytojo darbą su jumis, už iniciaciją (dalis žmonių bėdų eina per mokytoją). Tolimesnis darbas, įgūdžių tobulinimas priklauso nuo kiekvieno žmogaus iniciatyvos, poreikio. Reiki tai ne daiktas, tai jautrumo, įgūdžių kasdieninis tobulinimas. Yra žmonių, kurie Reiki nori nusipirkti ir būti sveiki, bei tobuli. Tai vartotojai, kurie gyvenime įprato viską nusipirkti. Yra žmonių, kurie neįsisavinę pirmos Reiki pakopos, skuba gauti antrą, kurioje dažniausiai ir „pastringa“, nes čia reikalingas dar gilesnis įgūdžių formavimas. Jautresni būna išsigąsta naujos patirties, sumaišties. Vienintelį kartą savo praktikoje ligotą žmogų iniciavau į antrą Reiki pakopą, kai jis dar nebuvo įsisavinęs pirmos. Iš jo pusės buvo tikima, kad tai padės pasveikti, bet... Perdėm stipriai išlindo karminės problemos, išsigando ženklų poveikio ir buvo stop. Antrai Reiki pakopai norų nepakanka. Reikia tam subręsti ir tinkamai įsisavinti pirmą pakopą. 

 

  Periodiškai būna  tendencijos, kad žmonės arba fanatiškai kažkuo pradeda tikėti arba ciniškai viską atmeta. Ką tai rodo visų pirma žmoguje. Tai rodo, kad žmogus jaučiasi nesaugus, pasimetęs, užsiteršęs informacija. Tačiau ir tokiems žmonėms būtina domėtis aplinka, o ne griebtis net šiaudo, kuris bus tik apgaulė, o ne reali pagalba. Žmonės, kurie sudievina Reiki sistemą, gali sudievinti ir bet kokią kitą sistemą, ar bet kurį kitą žmogų, kuris bus jiems patogus ir teiks malonumą, saugumą. Tai noras kažkam priklausyti, ar kad kažkas tam žmogui priklausytų, tai silpnybių ryškus buvimas. Ir kokiomis plunksnomis besipuoštų tokie žmonės, jie tėra tik žemo skrydžio paukščiai. Kol nepakeis savo charakterio, pasaulėžiūros, savo vertybių sistemos, tol jokie Reiki, jokios meditacijos ir jokia joga ar religija jiems nepadės. Visa tai tik priemonės keistis ir keisti savo pasaulėžiūrą. Į Reiki taip pat reikia žvelgti kaip į vieną iš priemonių, kuris reikalingas savęs pažinimui, pasaulio pažinimui, Dievo pažinimui.

 

 Išvados: Reiki sistema, tai iš esmės energoinformacinis agregoras, adaptuotas plačioms liaudies masėms. Reiki sistema leidžia plačioms masėms naudotis universalia energija, bet tai tik vienas iš būdų naudotis šia energija. Ji tinka savigydai, savireguliacijai, artimųjų gydymui. Tam pakanka pakilti iki antros Reiki pakopos. Turint šią pakopą savo laiku galimas ir draugų ar kitų žmonių gydymas, gyvūnų gydymas, gydymas per atstumą. Ši sistema pakylėja į aukštesnį savęs, aplinkos, Dievo pažinimą ir yra tik vienas iš instrumentų (bet labai svarbių instrumentų) tame   pažinime. Nereikia pamiršti, kad yra ir kitų bioenergetinių instrumentų, kurių dėka jūs jausite gyvybinę energiją savyje ir aplinkoje.