APIE MANE » STRAIPSNIAI
APSAUGA NUO SILPNYBIŲ TURINČIŲ ŽMONIŲ

APSAUGA NUO SILPNYBIŲ TURINČIŲ ŽMONIŲ

 

  Silpnybes turintys žmonės paprastai būna bevaliai ir agresyvūs. Jų agresyvumas gali būti nukreiptas į vidų ar į išorę ir beje kaitaliotis priklausomai nuo aplinkybių ir aplinkinių žmonių. Jei jų agresyvumas nukreiptas į vidų, tai jie griauna, žudo save ir jaučiasi kaip auka. Jei agresyvumas nukreiptas į išorę, tai jie gali kitus „atakuoti“ žodžiais, apkalbomis, fiziniu poveikiu.

 

  Silpnybės gali būti : priklausomybė nuo alkoholio, rūkymo, maisto, gurmaniško maisto, kūniškų malonumų, būrėjų dėl ateities, religijos, bioenergetinių mokymo sistemų, badavimo sistemų, nuo įsitikimų siekiant visus ir visa ką kontroliuoti ir pan. Iš esmės tai malonumai ir Laiko bei Erdvės kontrolė.

 

  Apsauga nuo tokių žmonių yra vidinis tyrumas, bendrumo jausmas, meilės jausmas. Dar kartą kartoju – vidinis jausmas. Išorėje būtina gintis fizinės bei žodinės atakos metu, o kartais net kontraatakuoti. Duosi „durniui“ kelią, tai ir ant „altoriaus“ užlips – būtina laikytis tokios nuostatos. Kartais pakanka tiesiog pasitraukti ir nedalyvauti silpnybėse paskendusių ir agresyvių žmonių gyvenimuose ir jų agresyvumas prieš jūsų tyrumą atsisuks prieš agresorius – nelaimės, darbo netekimas, sveikatos sutrikimai. Nelaimių mastas pas agresyvius žmones priklausys nuo jūsų tyrumo ir agresyvių žmonių agresyvumo dydžio ir laiko. Sistema veikia garantuotai. Beje tyrumas niekuomet nelinki agresoriui blogio, nelaimių, nes tyrumui tai neįdomu.

 

   Jei yra pakankamai valios, meilės artimam, silpnybėmis „sergančiam“ žmogui, tuomet galima dalinai panirti į jo silpnybes išoriškai, vidujai išliekant tyram ir mylinčiam. Galima malda už artimo sielą, dvasią, bet ne už kūną. Priklausomai nuo psichinių ir fizinių pažeidimų pas jūsų artimą žmogų, jis arba po truputį arba gana greitai „stebuklingai“ pradės „praradinėti“ savo silpnybes. Savimi, per savo patirtį, per savo vidinę meilę, jūs tarsi išgyvenate artimo žmogaus silpnybę paskatinusią programą, štai ir visas „stebuklas“. Kas užsiima meditacijomis, tai gerai žinomas jausmas. Stebuklų nėra. Yra tik vis naujas ir naujas tikrovės suvokimas, savo galimybių suvokimas ir tas procesas begalinis.