APIE MANE » STRAIPSNIAI
APSĖDIMAI

     APSĖDIMAI

 

 Pats žodis „apsėdimas“ tarsi parodo, kad ant žmogaus kažkas tai „atsisėdo“. Keisčiausia, o gal natūralu, kad tie žmonės paprastai yra moteriškos lyties. Hipotezių šiuo atžvilgiu yra įvairių. Esmė susiveda į tai, kad moterys yra emocingos ir lengvai pasiduoda emociniams poveikiams iš išorės. Tačiau buvo pamiršta įtaka emocinio poveikio iš vidaus. Pasirodo pakanka emocingam žmogui (ne tik moteriai) įvesti tam tikras sąvokas, supratimą apie pasaulį ir t.t., ir visa tai jis savo emocijomis savyje gali sustiprinti daugybę kartų. Paprastai emocingų žmonių intelektas, proto gebėjimas valdyti emocijas yra mažesnis ir tie žmonės nesuvaldo to, ką patys sustiprino savyje. Apie „demonus“ ir visokius pasakų herojus lengviau įvesti vaikystėje. Mergaitės, gavusios tokias programas vaikystėje, vėliau jas savyje tik sustiprina, o jei dar religijos savo programas įdėjo, tai turime natūralias „apsėstasias“, kurias „gydo“ egzorcistai.

 

 Yra grupė žmonių, tiek moterų, tiek vyrų, kurių smegenys nuo kūdikystės buvo pažeistos dėl skiepų, traumų, o kartais dėl apsigimimų. Jei tokie žmonės dar ir emocingi, tuomet jie su laiku taip pat „demonstruos“ savo apsėdimus. Ypač tai ryšku, pas vadinamus šizofrenikus, kurie būna tiek lengvesnės tiek ryškesnės pasireiškimo formos. Jei mergaitė turi tokių sutrikimų, kad ir lengvų ir dar labai emocinga ir jautri, bei mamos ir tėčio dėka įvesta į religiją, tai religijos adeptams tai savotiškas lobis, siekiant įrodyti apie velnio buvimą. Išeitis tokioms merginoms, tai kuo greičiau ištekėti ir apturėti mažiausiai 2-3 vaikus. Rūpesčiai, šeimyninė rutina sekins emocijas ir neleis pasireikšti tipo „apsėdimams“. Emocingesnės moterys tuo pačiu yra seksualesnės ir jei visa tai „užspausta“ tėvų ar savo religinių įsitikinimų, visa tai pasireiškia „apsėdimo“ fenomenu. Paprastai tos merginos ieško kuo greičiau „susitepti“, ieško „prievartautojų“ ir dažnokai suranda. Statistika rodo, kad būtent jautrios, emocingos, „geros“ merginos daugumoje tapo prievartautojų aukos. Auka suranda savo skriaudėją. Todėl tėvai turi laiku pastebėti tokias savo dukras ir skatinti ištekėti. Anksčiau tokios žinios buvo ir buvo skubama ištekinti jau ir 15 metų mergaites. Vaikinai, vyrai, kaip šeimos rūpintojėliai turėjo būti vyresni ne mažiau 5-6 metų, o geriau virš 10 metų. Buvo išimčių ir tik tuomet, kuomet tiek vaikino, tiek merginos šeimos kažkurį tai laiką rūpinosi materialiai. Tai buvo būdinga tik turtingoms šeimoms.

 

 Apsėdimo reiškinys yra susietas ir su religijų bei valdžios uždraustu „nepažintu“ pasauliu, kuris yra čia ir dabar. Tačiau tai pasireiškia daug rečiau, nei natūraliai, pačių merginų, moterų susikurtais baubais savyje ir jų sustiprinimu savo emocijomis. Savo fantazija žmonės gali sukurti gausybę energoinformacinių esybių, o kad jos gyventų, reikalingos stiprios emocijos, kuriomis jos ir „minta“ vėliau, kad išliktų. Todėl emocingi, ypač nestabilios psichikos žmonės yra savotiški generatoriai tų esybių, kurios be emocinio maisto suyra. Todėl šalia tokių žmonių netyčia pakliūvantys kiti emocingi, bet švaresni žmonės, tampa tų energoinformacinių esybių maisto šaltiniu. Tas ryškiau pasireiškia tuomet, kuomet jau „apkrėstieji“ ar generuojantys tas esybes asmenys, perteikia savo pasaulėžiūrą savo „pasakomis“, tarsi užprogramuoja. Čia pajungiamas tiek menas, dailė, muzika, dainos, teatrai, parašomos knygos. Taip sukuriama tam tikros pasaulėžiūros erdvė ir programavimas nuo pat vaikystės. O kas šioje erdvėje „apsikrės“, kas paklius į jos tinklus, tai nuo daugybės faktorių priklauso. Visų pirma čia labai aktualus prievartos iš išorės faktorius. Tai religinių bendruomenių prievarta, smerkimas, tai valdžios prievarta, tai aplinkinių pasmerkimas ir bauginimas, kad nubaus aukščiausiasis. Visa tai padaro tinklo akis tokias tankias, kad reta žuvelė iš jo išsprūsta. Ypač tai ryšku musulmoniškuose šalyse, kur pasmerkiami netgi myriop ne tik nereligingi, bet ir kitatikiai.

 

 Apsėdimas, tai reiškinys, kuris parodo žmogaus padidintą emocionalumą, savo ar kitų dėka, savyje susikurtas energoinformacines struktūras, įtakojančias pačią šeimininkę ar šeimininką. Jei tu susikūrei, tai sėkmingiausiai tu tai gali ir pašalinti. Bet kokie išoriniai poveikiai, tipo egzorcistų, tik tam kartui tave emocionaliai „iškraus“ iki kitų sankaupų. Patartina kuo anksčiau sukurti šeimą ir paskęsti kasdienybės rūpesčiuose. Dalinė išeiti yra kūryboje, dailėje, meno dirbiniuose, aktorystėje ir pan. Visur ten, kur gausiai išliejamos emocijos. Kas mokomi nuo vaikystės protu kontroliuoti emocijas, suvokti kas su juo dedasi, tas tampa savotiškais magais. Teko sutikti nemažai jausmingų, lengvai programuojamų moterų, kurios laiku suvokė savo problemas, savo silpnybes ir vengė tam tikrų susibūrimų, religinių sektų. Klaidas darė ir tai normalu, nes kas mus to moko iš vaikystės? Tikrai ne tėvai ir ne aplinka. Patys susirandame toje aplinkoje, aplinkinių gyvenimo pavyzdžiuose ir patys mokomės. Tiek valdžia, tiek religijos nesuinteresuoti sąmoningais, laisvais viduje, sunkiai valdomais žmonėmis, todėl tokių mokymo įstaigų jie niekada nesukurs, o atsiradus kažkam panašiam, sieks sunaikinti, arba užvaldyti savo tikslams siekti.