APIE MANE » STRAIPSNIAI
BANGŲ GENETIKA

     BANGŲ GENETIKA

 

 

 Teko kažkiek stebėti Garejevo darbus (bangų genetiko) iš Rusijos. Manau jis praktiškai patvirtino, jau daugelį metų, gana lėtai ir neefektyviai tyrinėjamą sritį. Tai genai ne tik kaip cheminiai junginiai, bet ir elektromagnetinės bangos. Ir aplamai ne tik genų atžvilgiu buvo vedami tyrimai, bet bet kokių gyvybinių procesų atžvilgiu. 17 lapkričio, šis mokslininkas mirė. Faktiškai jis buvo nužudytas, nes jau kelis metus iš eilės siūlė pigius skiepus nuo virusų. Sveikata buvo jo normali ir štai. Beje 8 gruodžio mirė ir manoma, kad buvo nužudyta Brandy Vaughan iš JAV. Ji, buvusi MERC farmacinės firmos darbuotoja, dirbo programoje „Learn The Risk“. Tai 47 metų moteris, kovojusi prieš pavojingus farmacijų vaistus, prieš pavojingas, nepakankamai ištirtas vakcinas. Farmacijos naikina tiesos skleidėjus, nes jie pavojingi farmacijų pajamoms ir taip pat politikams bei valdžios žmonėms, davusiems leidimą farmacininkų siautėjimui.

 

 Garejevas nustatė, kad ląstelė, ar ląstelių darinys, paimtas iš žmogaus ir išsaugotas tam tikrose sąlygose, jaučia to žmogaus būseną, nesvarbu kokiame atstume. Beje čia iškyla žinojimas, kad mylinti mama pajaučia savo vaiko būseną, nepriklausomai nuo atstumo ir vaiko amžiaus. Vis dėlto vaike pusė genų mamos. Tačiau manau, kad tokį pat jautrumą turi ir tėvas, tik va visuomenės įpirštos programos „neleidžia“ jam būti jautriam. Kitas Garejavo atradimas toks, kad jei turi koloniją mirusių bakterijų, tai nuskenavus (paprastai tai jis darydavo lazeriu) tų bakterijų kolonijos elektromagnetinių bangų struktūros būseną, galima tai perduoti gyvai bakterijų kolonijai, kuri žus. Tai yra mirusios bakterijų kolonijos būseną perduoda gyvai kolonijai, kuri žūsta be bet kokio kito išorinio poveikio. Analogiškus rezultatus jis gavo ir su virusais. Jis ne kartą minėjo įvairius pavyzdžius. Garejavas minėjo, kad savo aplinkoje reikia susirasti bet kokį laborantą, suprantantį medicinoje. Išskirti virusus, užauginti jų pasėlį ir nužudyti. Po to atsiųsti. Jis nuskenuoja mirusią kultūrą lazeriu, įrašo į audio įrašą ir persiunčia klientui. Tuomet belieka klausyti šio audioįrašo ir virusinė liga išnyksta. Tokį variantą jis siūlė pavojingų pasaulinių virusų atžvilgiu. Tačiau farmacijos kompanijoms tai buvo pavojinga, o šiuo metu net globalistams tapo pavojinga ir jis buvo nužudytas.

 

 Apie Garejavo darbus galima rasti internete ir jutubėje, tik nereikia pamiršti, kad jie bus iškraipomi, mistifikuojami. Ne veltui jo darbai Rusijoje buvo blokuojami, sukurti kolektyvai įbauginami ir išformuojami. Jo pateikta informacija ir patentai „nutekėdavo“ į vakarus. Visi tie jo įdirbiai nebuvo sunaikinami ir jam pačiam leido tiek gyventi, kol jis netapo realiai pavojingas. Visa tai dėl dirbtinai sukurtos pasaulinės pandemijos. Globalistai pasinaudojo Garejavo įdirbiais tam, kad kurtų naują žmonijos valdymo mechanizmą, su kiek galima mažiau tarpinių grandžių, tai yra vietinių valdininkų. Tam skubama ir su pasauliniu internetu, dėka kurio paskutiniu metu į planetos orbitą paleidžiami šimtai ryšio palydovų. Ir kai kuriems nesiūlau turėti iliuzijų, kad Rusija laisva ir nedalyvauja tame. Ji taip pat globalistų įrankis ir būtent jos raketų pagalba daugiausia tų palydovų bus paleista. Beje paskutiniu metu intensyviai kuriamos technologijos, kaip išvalyti šiukšles aplink planetą, kurios trukdo ir yra pavojingos palydovams. Tos šiukšlės, tai senų raketų, palydovų likučiai. Planetoje kuriama kuo maksimalesnio ryšio erdvė įvedant 5 ir 6G technologijas, tai yra aukšto dažnio spinduliuotę. Tik aukštu dažniu galima perduoti daug informacijos, greitai ir kokybiškai. Tačiau kuo aukštesnis dažnis, tuo sunkiau jis įveikia įvairias pertvaras. Todėl tokių antenų gatvėse bus prismaigstyta gana daug, o visa kas trukdo turi būti šalinama, kad ir tie patys medžiai, kurie galimi tik maži, dekoratyviniai. Aišku, kad kamerų prismaigstymas miestuose bus neišvengiamas siekiant globalios žmonių kontrolės, jų veidų atpažinimo ir baudų išrašymą už bet ką. Tačiau tai vis dėlto nepakankama kontrolė. Va čia ir išlenda Garejavo darbai. Manau, kad analogiški buvo daromi ir užsienyje, tačiau kaip ten įprasta, kompanijos savo tyrinėjimus laiko paslaptyje, o ypač jei tai susiję su karinėmis kompanijomis.

 

 Garejavas savo tyrimuose mini, kad genetinė bangų teorija ir praktika rodo, kad poveikis sklinda kaip burbulas aplinkoje. O globalistams yra būtinas kryptinis, tikslinis, į kažką tai konkrečiai nukreiptas poveikis. Nes kitaip, jie ir savus, tai yra sau gali gauti neigiamą poveikį. Todėl kuriama globalaus ryšio sistema, kad tuos poveikius galima būti koncentruoti tik tam tikrose vietose, rajonuose, miestuose. Koks tai gali būti poveikis? Imame gyvos ir būtinai aktyvios gripo kultūros virusus, nurašome jų būseną lazerių pagalba (tai sudėtinga technologija, bet jau įmanoma) ir ištransliuojame tik tam tikrame mieste. Tame mieste kyla masinė gripo epidemija. Tai eksperimentas. Na, o jei tą atlikti kažkokioje tai šalyje ar pasaulyje? Tai labai patogu ir pigu. Nereikia farmacininkams kurti virusų ir juos platinti pasaulyje, kad po to pasiūlyti pardavimui jau iš anksto sukurtą vakciną. Jau veik 6 metai pastebiu informaciją, kad įvairios šalys renka genetinę žmonių informaciją. Pirmą kartą apie tai išgirdau, kuomet Ukrainoje buvo įkurtos JAV biolaboratorijos, kurios vykdė nesaugius ir neleistinus JAV teritorijoje tyrimus. Po to analogiška laboratorija atsirado Gruzijoje. Net Rusijos prezidentas išreiškė „susirūpinimą“, kad ten vykdomi pavojingi genetiniai tyrimai. Ne kartą Kinijos pasienyje buvo sučiupti kiniečiai, kurie vežė į Kiniją Rusijos gyventojų genetinę medžiagą. Garejavo tyrimai parodė, kad gyvos ląstelės išlaiko ryšį su savo šeimininku. Reiškia paveikus tas ląsteles, kad ir apspinduliavus bet kokio aktyvaus viruso būsena, tai ir jos šeimininkas patirs energoinformacinį užkrėtimą. Jis tarsi yra ir tarsi nėra. Intensyvūs tyrimai vyksta toliau, tačiau jau yra sukurtos tam tikros metodikos, kurias skubama realizuoti. Patys žmonės, savo rankomis, aišku už atlyginimus, stato sau savo valdymo ir mirties antenas, kuria technologijas. O visa tai valdys saujalė žmonių, giminių, klanų. Ir čia dar klausimas kas iš tiesų valdys? Tačiau apie tai vėliau.

 

 Dabar toks, labai aktualus klausimas. O ką daryti, kuomet mokslininkai, galintys padėti ir šiaip aktyvūs šiame fronte žmonės, globalistų yra naikinami? Ką daryti, kad kiek įmanoma apsisaugoti ir apsaugoti savo artimuosius. Istorija nukreipia tik vienos priemonės keliu – besąlyginės meilės. Apie tai daug šneka, ypač įvairūs guru rytpiečiuose, bet mažokai informacijos kaip tai praktiškai panaudoti. Teko daug metų paprakaituoti, kol dėlionė kažkiek susidėliojo. Paimsime dabartinio meto aktualiją – koronę. Beje tik naivūs gali tikėti, kad ana iš gamtos, netyčia taip pasklido. Dar Londono olimpiados metu, šou metu buvo parodyta ir „įspėta“ kaip visa tai bus. O įspėti galima tik tuomet, jei tas suplanuota valdančiųjų. Peržiūrėkit dar kartą tą šou! Tai gi kokia metodika? Sakykime, jūs ne taip senai persirgote korone ir dar jaučiate gerą būseną. Gal būt jau gerokai laiko praėjo nuo persirgimo, bet gerai atsimenate būseną po. Tame jūsų jausme yra ir informacija apie tų virusų mirtį. Jei jūs pakankamai mylite savo artimuosius, tai gerai yra atlikti tokį veiksmą. Atsisėsti ramybėje, kuo aiškiau prisiminti būseną po pasveikimo nuo to viruso (beje nesvarbu kokio ir tą metodiką galima taikyti bet kokiems, kad ir tuo metu siautėjančio gripo ar kt.) ir pagalvoti, su meile apie kažkokius tai savo artimus. Tai gali būti vaikai, vyras, žmona, tėvai, kiti giminės. Tai yra virusų mirties informacija persikloja su meile savo artimiesiems ir tie artimieji gauna savotišką energoinformacinį skiepą. Tas suveikia, net jei virusai „užklydo“ pas tuos artimus. Tik va jei konkrečiam artimui meilės nepakanka, jei turite jam ar jai pretenzijų, tai nesuveiks. Tiesa pasakius tas metodas veikia ir natūraliai. Jei vaikas susirgo virusine liga, o mama ir tėtis jį labai myli ir vaikas juos myli, tuomet tėvai nesusirgs, nes gaus savotišką skiepą dėl vaiko meilės jiems. Tai yra jei šeimoje tvyro meilė, o dar idealiau giminėje, tai net vienam persirgus, kiti tuo nebesirgs. Ir tai nepriklauso nuo atstumo. Kad ir į kitą Žemės pusrutulį artimasis nuvyktų. Svarbu ar meilės jausmas jam pakankamas. Tai artumo meilės jausmas, o ne meilė vaikui, mylimajam, tėvams. Tai daug bendresnis ir gilesnis jausmas. Tokį meilės jausmą galima praplėsti ir kitų atžvilgiu – draugų, pažįstamų ir net visai nežinomų žmonių atžvilgiu. Iš istorijos prisiminkime daugybę medicinos darbuotojų, kurie sudėtingomis užkrato sąlygomis išgyveno ir neužsikrėtė. Kodėl? Todėl, kad mylėjo ta, besąlygine meile tuos ligonius kurie sirgo, bet to nepakanka. Būtina, kad ir prižiūrimi ligoniai, kurie sveiksta ar pasveiko, tave mylėtų. Tik tokiu būdu galimas informacijos apsikeitimas apie žuvusius virusus. Tai savotiškas skiepas.

 

 Su kuo sulyginti tą, besąlyginės meilės jausmą? Kažkas panašaus į „tu ir aš vieno kraujo“, „tu ir aš esame viena“. Tai susiliejimas pasąmonės lygmenyje, rezonansas energoinformacinėje srityje. Lengviausia tai pasireiškia tarp artimųjų, nes genai tapatūs. Sudėtingiau tai yra svetimų žmonių atžvilgiu, bet įmanoma. Visų pirma tai savo rasės atžvilgiu. Jei tavo giminėje arti, tėvas, mama, ar seneliuose, proseneliuose yra kitos rasės žmogus, tai ir šios rasės atžvilgiu galimas energoinformacinis rezonansas ir giluminės meilės pasireiškimas.

 

 Jautrūs aplinkos pasireiškimams žmonės gali pasinaudoti kita puse to metodo. Nebūti persirgti pavojingais virusais, bakterijomis ar pan., kad įgytum imunitetą ir galėtum tai paskleisti tarp savų. Jei žmogus nesenas, vidutinio imuniteto ir gebantis besąlygiškai mylėti ne tik artimuosius, tuomet jis turi ieškoti persirgusius „tais“ virusais žmones ir pabendrauti su jais, persiimti jų būsena. Esant meilėje tam žmogui galima lengvai persiimti visu tuo, kas yra jame šiuo metu. Nebūtina mylėti visą laiką. Pakanka tą jausmą sukelti susitikus su juo ir pabūti tame jausme bendraujant su juo. Kalbėti reikia apie to žmogaus jausmus po jo ligos „tuo“ virusu. Kaip jis jautėsi kai pasijautė sergantis, kaip buvo toliau ir svarbiausia bei daugiausia apie tai, kaip jis jautėsi PO ligos, koks jo požiūris į pasaulį. Taip galima tarsi „prasirgti“ to žmogaus ligą ir gauti bioenergoinformacinį paketą, kuris bus kaip skiepas. Vėliau, namuose, ramybėje prisiminti kuo detaliau tuos jausmus, kurie buvo bendraujant su tuo žmogumi 4-7 paras. Tai tam, kad skiepas įsitvirtintų. Kažkam gal reikės mažiau, o kažkam daugiau laiko. Visa tai tik dėl individualių savybių, besąlyginės meilės gilumo, susiliejimo pojūčio ir pan. Todėl dabar ne bijoti vienas kito reikia, o ieškoti persirgusių, aktyviai bendrauti ir perimti jų savijautą. Vien tai sukuria kolektyvinį imunitetą, kuris pasklis mūsų giminėse ir dalinsis toliau. Tik vyresnio amžiaus ir pastoviai chroniškomis ligomis žmonėms reikėtų pasisaugoti. Tai beje net paprasčiausio gripo atveju aktualu. Baimės skleidimas ir tarpusavio atstumo laikymosi reikalavimas, sukuria tarpusavio kontakto baimę, atsiskyrimą, mažina ne tik savo, bet ir kolektyvinio imuniteto formavimąsi konkrečių virusų atžvilgiu.