APIE MANE » STRAIPSNIAI
BIOROBOTAS 2

  BIOROBOTAS 2

 

 

 Kodėl planetoje keturios pagrindinės žmonių rasės? Kodėl žmonių kūnai taip prastai prisitaikę prie gyvenimo šioje planetoje, palyginus su kitais Žemės planetos gyviais? Kodėl Kažkas žmones, žmoniją pastoviai laiko nuolankumo būklėje, pastoviai sukelia nesaugumo jausmą per karus ir informacijos priemonės akcentuoja žmonių psichiką traumuojančias, baimes ir nesaugumą sukeliančias naujienas? Kas laiko žmoniją religiniam baimės ir paklusnumo rūke? Kodėl žmonės nuolankiai pasiduoda pasauliniams medicininiams-genetiniams eksperimentams? Kodėl žmonija slysta į iliuzinį, patrauklų virtualų pasaulį? Atsakymai yra tiek aplink mus, tiek knygose, tiek tame pačiame virtualiame pasaulyje. Tereikia tik perkošti didelius informacijos kiekius, gebėti tą informacija kritiškai analizuoti ir gebėti mintimis „realizuoti ateityje“, tarsi nuspėti kur veda tie ar kiti veiksmai po dešimtmečių ir toliau.

 

 Žmogaus kūnas, kaip biorobotas yra labiausiai sudėtinga planetoje struktūra, bet mažai pritaikyta gyventi Žemėje. Visos kitos gyvybės formos (biorobotai) yra prisitaikę gyventi planetoje ir turi tam net specifinių instinktų. Žmogaus kūnas yra dirbtinai sukurtas iš esamos medžiagos (beždžionių) ir genetinių manipuliacijų dėka, tapo priimtinas atvykėliams, kaip pagalbinis pigus biorobotas. Resursų jam išlaikyti nereikia ir gamyklų, kaip metaliniams robotams, nereikia. Apmokai specifinių, techninių darbų, kalbos, rašto, iki pat nuolankios tarnystės „dievams“ , o dauginasi jie patys. Pagal 4 pagrindines rases, esančias planetoje, galime spręsti, kad buvo 4 transžvaigždinės „dievų“ korporacijos, kurios savo vergus nuspalvino savo spalvomis, kad iš toli būtų galima atskirti, kas kieno vergas. Buvo ir mažesnės „dievų“ korporacijos, kaip pvz., graikų mituose. Juose parodyta kaip juos valdė vienas „direktorius“, bet jo pavaldiniai dar ir rezgė intrigas vienas prieš kitą ir kovojo. Iš čia vienas savotiškas pavyzdys – Achilesas. Buvo toks „dievukas“ karys, kurio niekas net sužeisti negalėjo, tik va jo pėdos pasirodo pažeidžiamos buvo. Elementarus, šių laikų mokslininkas pasakytų, kad tas Achilesas, pagal viską turėjo prietaisą, kuris apie jį sukurdavo energetinį apsauginį lauką, per kurį nei strėlė, nei ietis nepereis. Bet kadangi žingsniuoti reikia, tai tas laukas buvo iki pėdų ir tik iš apačios tokį „dievuką“ buvo galima pašauti, kas ir įvyko. Jei kova buvo net viduje smulkių korporacijų, tai ką kalbėti apie dideles, kurių kova matyt ir sukeldavo katastrofas pasaulyje. Pagal dabartinę situaciją, galima spręsti, kad didžiosios korporacijos paliko planetą, o liko kažkokios smulkios, kurios siekia tapti globaliomis. Pagal dviejų, globalių religijų kilimo vietą, o jos kilo iš to pačio regiono, galima spręsti, kad tai viena korporacija, kuri skilo į kelias. Jos iš pradžių žmonijos protus ir jausmus siekė apjungti religijomis. Tačiau valdymas ir globalizacija per religiją tai tik pirmas etapas, nes jis nėra garantuotas ir kontroliuojamas tik per bažnyčios, cerkvės, sinagogos, mečetės pagrindinius adeptus. Daug lengviau tai galima kontroliuoti elektroninių įrenginių pagalba, kuomet nei parduoti, nei pirkti, nei dirbti, pagaliau net gyvenimo vietos turėti tu negalėsi, be tam tikro elektroninio prietaiso ant savo kūno, arba net kūne. Visa tai Jie turėjo ir žmonijai tai buvo pateikiama žingsnis po žingsnio. O kas atidžiai skaitė Bibliją, tai ten planai apie tai jau buvo surašyti. Kadangi naujos korporacijos siekia globaliai pasiimti sau žmoniją, tai praeitų, didelių korporacijų biorobotus (rases) reikia kažkaip apjungti. Todėl dar vienas iš svarbių etapų, tai rasių sumaišymas. Tuomet defakto, biorobotai nebepriklausys buvusioms didelėms transkorporacijoms, kurios tuos biorobotus sukūrė ir sužymėjo. Žmonės, teisingiau jų kūnai, nėra šios planetos kūriniai. Todėl Biblija savotiškai teisi, kur rašoma kad „dievulis“ paėmė Žemės molį ir nulipdė Adomą. Molis beždžionė, o nulipdymas, tai genetinės manipuliacijos ir tų ateivių genų įnešimas. Iš čia ant žmogaus kūno veik neliko plaukų. Beje toje pat biblijoje minima, kad „išvarius“ Adomą su Ieva į Žemę, ten jau gyveno žmonės, su kuriais jie ir kryžminosi. Genetikos mokslas sako, kad toje pat giminėje besidauginant, greit įvyksta išsigimimas. Ir tik esant daugiau kaip 120 žmonių su negiminiškais genais, gali tarpusavyje daugintis, kad būtų mažai tokių išsigimimų. Tuomet dievulis turėjo nulipdyti mažiausiai 60 Adomų ir tiek pat Ievų. Tačiau jei Žemėje jau buvo žmonės, reiškia tas „dievulis“ buvo iš mažesnės žvaigždinės korporacijos. Viena ar kelios globalios transkompanijos liko iš po paskutinių kovų tarp „dievų“, neaišku? Esmė tik tame, kad žmonės vėl suvaromi į „gardus“, kur jais bus galima naudotis, duodant duonos ir žaidimų tik tiek, kad „netriukšmautų“. Jei pavyzdžiui elektroniniais prietaisais siekiama apriboti ir kontroliuoti žmones, tai genetinėmis manipuliacijomis, skiepų pagalba, siekiama išvesti žmonių rūšis, kurie turės tam tikrų, padidintų gebėjimų ar reikiamų polinkių. Pavyzdžiui didesniais raumenimis ir mažesnėmis smegenimis. JAV apie tai kalbama jau antras dešimtmetis, o Rusijos valdžia apie tai kalba tik antri metai. Vienoje iš kalbų pats Rusijos prezidentas tai paminėjo. Masiniai skiepijimai pasaulyje, kurie vyko prieš kelis metus, ryškiai parodė globalaus projekto galimybes – pakluso viso pasaulio valdžia, o kas priešinosi, buvo pašalinti, arba įbauginti. Taip pat buvo parodytas žmonių bemoksliškumas elementarioje medicinoje ir prievartos mechanizmo, policininkų bemoksliškumą ir paklusnų įsakymų vykdymą. Raiks nubaus, uždarys, sumuš. Daugybę video apie tai internete. O dėl tų virusų, kurie tik pas šikšnosparnius, tai 2015 metai buvo skelbiama, kad mokslininkai atrado būdų kaip įdiegti jį į žmogaus organizmą, nes šiaip jis nesureaguodavo su žmogaus organizmu. O jau 2018 metais išrastas RNR metodas, kuriuo galima koreguoti žmogaus genetiką skiepų pagalba. Pavyzdžiui Lietuvoje apie tai jau ne pirmi metai kalba profesorius Vaitkus.

 

  Mūsų kūnai tai biorobotai, bet mūsų esmė, energoinformacinė matrica, kuri valdo kūną yra mūsų esmė, liaudyje ar religijoje vadinama siela. Tai va, ta siela, mirus biorobotui, ieško naujo įsikūnijimo. Deja Gamta ne visada „pasiūlo“ gerą kūną. Gana dažnai jis būna daugiau ar mažiau „brokuotas“, tad sielai tenka taikytis su gauta „mašina“ ir mokytis ją vairuoti. Sielai sudėtingiau yra tuomet, kuomet „mašinos“ kompiuteris (smegenys) daugiau ar mažiau su broku. Tuomet mašina jau ne visai „automatas“ ir stringa įvairūs kiti mechanizmai. Brokuotame biorobote sėdinti siela kenčia ir nekenčia tų visų „geriečių“, pradedant nuo tėvų, kurie visokiais būdais siekia, kad biorobotas gyventų ilgiau. Siela noori naujos „mašinos“, naujo bioroboto, kuris tinkamai veiktų. Religija iš esmės yra blogis ir daro nuodėmę prieš sielas, kurios kenčia brokuotose kūnuose. Bet tokia religijų esmė – gauti skausmo, kančios energijos. Net pagrindinis krikščionių simbolis, tai kenčiantis ant kryžiaus žmogus. Iš to galima daryti išvadas, kad religijos egregorai, naudojasi žmonėmis emocinei mitybai. Žmonės, iki tokių kančią mylinčių religijų, savo brokuotus vaikus tiesiog nužudydavo, iš gailesčio prieš jų sielas. Ir patys tuo pačiu galėjo skirti daugiau laiko sveikiems vaikams ir bendruomenės stiprinimui. Dabartinis rūpinimasis neįgaliais vaikais, tuo labiau juos įstumiant į sveikų vaikų bendruomenę, žaloja visus, o visų pirma sveikus vaikus. Mokykloje į klases, su sveikais vaikais įvedami probleminiai, kurie dažnai trikdo ne tik drausmę, bet ir mokymo procesą sveikiems vaikams. Jų mokymasis sulėtėja ir net gabūs mokiniai, tampa tiesiog vidutiniokai. Kurie normalių vaikų tėvai su tuo sutiktų? Deja sutinka, nes prievartos mechanizmas dabartinėje „švietimo“ sistemoje nukreiptas į degradaciją galimai gabių vaikų. Tuo labiau, kad gabūs, dažniau galvoja plačiau, nestandartiškai ir gali sugalvoti „revoliucijas“ prieš toli gražu ne protingų žmonių valdžią. Valdžioje sėdintys nesiekia visuotinės gerovės. Jiems baisu prarasti valdžią ir materialines gėrybes.

 

  Jei jau visuomenė augina neįgalius vaikus, tuomet tam turi būti sukurtos specklasės, su specmokytojais ir auklėtojais. Tai visai kitų poreikių vaikai, kuriems visą jų gyvenimą tiek visuomenė, tiek tėvai turės tik duoti duoti ir duoti. Gamta daug gailestingesnė, tokias brokuotas „mašinas“ tiesiog utilizuodama – atiduodama kaip maistą kitoms biologinėms mašinoms. Tuomet siela tampa laisva ir vėl ieško savo įsikūnijimo galimybės. Tas pats ir su labai gabiais, nestandartiškai mąstančiais vaikais. Jiems taip pat reikalingos specklasės, kur jiems bus keliami specuždaviniai, nestandartiniai uždaviniai ir ten mokytojai taip pat turi būti „nestandartiniai“, mokantys ne pagal knygas ar visų priimtinas mokymo normas. Tik tokiu atveju visuomenės taps sveikesnė, o gabūs mokiniai, kaip lokomotyvas pagreitins žmonių visuomenės vystymąsi ir išėjimą į kosmosą. Tik išėjimas į kosmosą ir jo įsisąvinimas yra nauja žmonijos vystymosi pakopa. Deja dabar pasaulinėje visuomenėje, kaip ir Lietuvoje, galioja kapitalistinė, visa ko naudingumo sistema. Jei kaime nenaudinga laikyti mokyklėlę, mediką, pašto skyrių, policininką ir t.t., tuomet juos reikia pašalinti, nesvarbu, kad kaime yra kažkiek tai gyventojų. O esami gyventojai mieste, teisingiau jų absoliuti dauguma, turi gauti tokį atlyginimą, kad išgyventų nuo algos iki algos. Ir tas paskaičiuojamas pagal šalis. Pavyzdžiui vakarų šalyse, kur tipo gauna didelius atlygius ir pašalpas, pinigai „nusiurbiami“ per įvairias paslaugas, gyvenamus plotus ir pan. O ir valstybinė skola auginama. Turtas tik dirbtinis, nes valstybiniai prasiskolinimai milžiniški. O kas prasiskolinę, tie priklausomi ir tie tylės, jei juos valdantieji ves vienu ar kitu „vystymosi“ keliu. Didžiosios vakarų šalys „anksčiau“ turėjo daugybę savo kolonijų kuriomis naudojosi savo turtėjimui. Tačiau tai nereiškia, kad dabar to nedaro. Pavyzdžiui per finansus, bankus, paskolas ir pan. Nepaklusnių šalių valdžiose daro perversmus, pastato jiems palankius žmones.

 

  Kas laukia žmonijos artimiausiu laiku? Pastoviai vykstančios permainos ir kuo greitesnė jaunų žmonių ir vaikų „adaptacija“ prie virtualaus pasaulio. Tai vyks per vaikų „nubukinimą“, per žaidimus ir „gražesnį“ pasaulį virtuale. Religijos jau atliko globalistų pirmines užduotis, kurios buvo reikalingos padaryti žmogų nesaugų, mintimis ir jausmais priklausomą nuo mistinio dievo, kuris ateis ir viską sutvarkys, kad tinkamai besielgiančios avelės po mirties vartytūsi „taukuose“, o blogi tipo bus kančioje. Tai yra religijos atliko funkciją, kad žmonių jausmai ir protas liktų vergo lygio. Kad atėjęs „ponas“ turėtų Jo valdymui tinkamai paruoštą dirvą (nuolankumą). Su naujomis, kuriamomis technologijomis Ponas (ponai), daug stipriau suriš žmonių valią ir net mintis, ne tik veiksmus. Kaip aukščiau jau buvo minėta, bus prietaisai, kuriuos bus galima įauginti į smegenis ir tai bus savotiški „mobilūs telefonai“ ir tuo pačiu „kompiuteriai“ viename. Tuo pačiu žmonės bus genetiškai modifikuojami, tiek kūnas, tiek smegenys ir atsirenkami „reikalingi“ variantai. Žmogum besirūpinančių medikų veik neliks. Bus dirbantys tik už pinigus, arba labai didelius pinigus. Masinio skiepijimo vajus, jau parodė, kad medikai daug maž visi paklusnūs, nes bijo netekti darbo ir atlyginimo. Tas pats ir su policija. Reiškia globalistai gali aktyviai imtis kitų žingsnių savo projektui dėl žmonių globalizacijos. Visa tai būtų galima gerokai pakeisti ir kreipti žmonių visuotinai gerovei. Deja per tiek šimtmečių išaugintos žmonių kartos per daug ilgai sėdėjo religiniuose paklusnumo „debesyse“, netyčia išaugę nepaklusnieji pradžioje deginami ant laužų, po to psichologiškai ir net fiziškai skriaudžiami aplinkinių ir net giminių, kad dabar retai tokie jau ir beišauga. Nuo pat vaikystės kryželiai kabinami ant sprando, kad kuo anksčiau būtų pradėtas skiepyti paklusnumas, nuolankumas Ponui, ar ponams. Ir paklusnumas bei nuolankumas tėvams tik pirmas etapas tiems vaikučiams, būsimiems visuomenės nariams, kurie jau kitus, savo vaikus programuos paklusnumui. Tėvai vaikus visų pirma turi auginti savarankiškus, logiškai mąstančius, su žmogiškomis vertybėmis. Religinių vertybių nėra, nes religijos „nukniaukė“ žmogiškas vertybes ir prisirašė sau, kaip beje ir daugybę liaudies švenčių. Išmesti įvairias asmenybės ir visuomenines priklausomybes, kurios trikdo ir trukdo žmonijos vystymuisi ir visuomeniniai gerovei, tai „šakniniai“ reikalavimai, galintys pakeisti žmonijos vystymosi kryptį. Religinė priklausomybė yra viena iš svarbiausių. Narkomaninė, alkoholinė, rūkymo ir pan., tai tiesioginės, cheminės priklausomybės. Jausminės ir protinės, iliuzinės, suformuotos per knygas, filmus, pasakas yra daug pavojingesnės, nes žmogus pats jas atkartoja savyje ir savo vaikuose. Priklausomas nuo tokių religinių pasakų žmogus tai atkartoja savo piešiniuose, dainose, filmuose, spektakliuose ir visa tuo visų pirma persiima vaikai. Nuo vaikystės programuok vaikus ir turėsi tai, kokios programos bus sudėtos į tuos vaikus. Tik maža dalis iš vaikų, kurių sielos atėjo kaip protingesnės, su didesne patirtimi iš praeito gyvenimo dar gali pasipriešinti šiam išoriniam spaudimui ir būti savotiškomis „uždelsto veikimo bombomis“. Tik sielos su didele patirtimi, kurios jaučia materialumo laikinumą ir nebijo prarasti kūno (tai tik bus eilinis praradimas) , gali žadinti visuomenę pokyčiams. Tokių yra mažai, bet vis daugiau jų randasi. Iš čia ir siekis valdančiųjų, kad biorobotai iš vaikystės būtų prastai valdomi, ligoti, su pažeistomis smegenimis (per skiepus), su maksimaliai „pilka“ visuomene, kuri pati sieks aptikti ir neutralizuoti „netikėlius“. Todėl mamų ir tėčių pats svarbiausias uždavinys, kad jų vaikai būtų maksimaliai mokomi jiems labiausiai besisekančiose srityse ir kuo labiau vengti visus suvienodijančios mokymo sistemos. Saugoti savo vaikus nuo „lipnių“ vertelgų ir valdančiųjų rankučių. Mokyti vaikus logikos ir supratimo apie pavojingas „tetas“ ir „dėdžius“, kurie suteikdami vaikams pasireikšti scenoje, sporte ir kitur, visų pirma siekia savęs iškėlimo ir savo naudos. Vaikas turi tai kuo anksčiau suprasti ir visų pirma dėl to, kad jo tie „gerieji“ neišsekintų fiziškai, morališkai, „neprišertų“ stimuliatoriais, kad vaikų rezultatai būtų geresni ir pan. O tokių atvejų yra galybės net pačioje Lietuvoje. Vaikus „dėdės“ ir „tetos“ sugadina iš pat jaunumės ir kitose srityse. Kad ir ta pati „madų ir grožio“ industrija. Tad sričių, kur vaikai gali nukentėti ir prarasti žmogiškumą yra daug. Išauginti žmogišką ir sveiką vaiką, tiek fiziškai, tiek psichologiškai, galima sakyti yra savotiškas menas. Savarankiško, logiško, atsakingo vaiko mąstymo kuo ankstesnis suformavimas yra pamatai to vaiko būsimam savarankiškam mąstymams, sprendimams, veiksmams, tai yra gyvenimui. Gražios pasakos ir saldžios iliuzijos filmukuose, tik klystkeliai ir laiko sugaišimas. O smegenų (kompiuterio) ryšių pagrindinis suformavimas baigiasi jau ties 6 -7 metais. Antras, sudėtingesnis etapas iki 17 – 19 metų. Ir kuo toliau, tuo sudėtingiau smegenų ląstelėms sukurti naujus ryšius ir tuo pačiu pačiam žmogui kažką tai keisti savo mąstyme ir gyvenime.