APIE MANE » STRAIPSNIAI
DEGRADACIJOS GALIMYBĖ

   DEGRADACIJOS GALIMYBĖ

 

 

 Dabartinių dienų aktualija - globalus žmonių skiepijimas modifikuotomis vakcinomis. Tai ne tik Lietuvos problema, kaip nemaža dalis žmonių įsivaizduoja. Prievartinis „keistos“ vakcinos įvedimas yra perdėm masinis, kad nepagalvoti apie pasaulinį suokalbį. Prievarta visų pirma psichologinė, bauginant bedarbyste, negalėjimu nusipirkti maisto, o su laiku ir negalėjimu turėti pinigų, be „valdžios“ leidimo. Taip pat baugina nesuteikti medicininių paslaugų ir tai natūralu, nes farmacija vis glaudžiau susieja medikus su savo veikla, kapitalais. Policija turi paklusti valdžios nurodymams, nes jie tik valdžios aparato įrankis ir bet kuris iš policininkų gali tiesiog netekti darbo. Medikai ir policija yra tos „rankos“, kuriomis dabar kontroliuojami, bauginami ir patylomis naikinami žmonės. Visų pirma naikinami silpnos sveikatos, seni, su chroniškomis ligomis, turintys kitų sveikatos problemų. Net su pneumonija, pavadinant tai koronavirusu, žmonių plaučiai „sudeginami“ su dirbtinių plaučių ventiliatoriais.

 

 Ar daug žmonių susimasto apie taip vadinamą galimybių pasą paskiepytiems? Deja labai menka mažuma. Puikiai žinoma, kad virusus, beje daug pavojingesnius, kuo puikiausiai savyje nešioja ir paskiepyti žmonės. Reiškia jie visi tarpusavyje dalinsis tais virusais, kurie mutuos ir taikysis, kaip jau jų imuninei „įkąsti“?. Tai kam tas galimybių pasas? Tiesiog segregacija, atskyrimas paklusnių valdžiai ir globalistams žmonių, kurie dėl savo menamo saugumo, menamų turtų, linkę nulenkti galvas, net aukoti savo vaikus. Tai labai panašu į naujos „religijos“ sukūrimą. Istorijoje jau turėjome panašių globalių projektų. Pavyzdžiui krikščionybės projektas, kuris kur žudynėmis, kur papirkimu, kur tiesiog psichologine prievarta buvo įskiepytas daugelyje šalių. Pradiniame variante net aptarnaujantys šį projektą negalėjo turėti asmeninių turtų, o tik bendrą „juodaskvernių“ turtą. Tai panašu į fanatiškų vienuolių ordiną. Ne visų šalių „grietinėlė“ nulenkė galvas tam projektui. Atsirado vadinamų reformatorių, kur ir asmeninis turtas buvo svarbu, ir juodaskverniams buvo galima turėti šeimas. Žydiškos kilmės projektas nebuvo priimtas „savame kaime“, tai yra vadinamose artimųjų rytų šalyse, „arabiškos“ kilmės. Tuomet, vėliau buvo sugalvotas musulmoniškas religinis globalus projektas, kuris buvo paskleistas jau tose šalyse. Prisiminus Lietuvos oficialią istoriją, tai mes matome, kad Lietuva, dar būdama laisva nuo globalaus krikščioniško projekto, buvo išplėtusi savo teritorijas veik iki Juodosios jūros. Mažėti, trauktis iki nykštukinės šalies, Lietuva pradėjo vis labiau ją krikščionizuojant. Tai yra žmonės, kariūnai buvo verčiami klusniomis „avelėmis“. Po to ji gudrumu buvo perduota Lenkijos glėbin ir jau Lenkija taikiai užėmė didesnę Lietuvos užimtų žemių teritoriją. Lietuvos didikams ir bajorams vis „garbingiau“ ir madingiau tapo kalbėti lenkiškai. Galutinai vietinius žynius ir gamtos garbintojus Lietuvoje sunaikino jėzuitų ordinas. Beje būtent jie sugalvojo pasaulietinį kontroliavimą per mokslą, atrasdami ir atrinkdami gabiausius studentus savo veiklai plėsti ir daryti įtaką pasaulyje. Po krikščionizacijos ir nepakliusniųjų „išvalymo“, Lietuva, kaip beje visos krikščioniškos šalys, gana lengvai priima bet kokius ponus, net ir okupantus. Arabų taikioji invazija į Europą taip pat buvo galima tik krikščioniškos nuolankumo, visa ko atlaidumo, aukos sindromo dėka.

 

 Iš esmės dabar vyksta trečiasis pasaulinis karas, kurio surengėjai siekia visų pirma gerokai sumažinti žmonių skaičių pasaulyje. Net genetinėmis modifikacijomis siekia sukurti paklusnių žmonių „bandas“, kurias lengva, daug lengviau nei religijos pagalba, bus galima „ganyti“, gauti naudą lengvu būdu. Nuolankūs žmonės ne tik bus kontroliuojami elektroninių prietaisų, robotų pagalba, bet taip pat kontroliuos vienas kitą, baugindami, smerkdami nepaklusniuosius, darydami masinį psichologinį spaudimą, skūsdami juos. Siekiama gerokai sumažinti ir išsimokslinusių, pačiai mąstančių žmonių skaičių, nes jie pavojingi globalistams. Beje tą patį darė ir krikščionybė bei musulmonai, degindami, užmėtydami akmenimis ir kitais būdais naikindami netikšas, neįeinančius į jų „avių bandą“. Globalūs žmonių masių valdymo būdai nesikeičia. Kas tuos būdus žino, turi finansinių galių, jėgos struktūrų paklusnumą jiems, o dar šiuolaikiškas masines informacijos priemones, kurios kas dieną „hipnotizuoja“ žmones, tai užvaldyti didelių žmonių masių protus yra lengva ir daug netrunka. Tereikia prisiminti kas buvo prieš keletą metų ir kaip su žmonėmis yra dabar.