APIE MANE » STRAIPSNIAI
DĖMESIO ENERGIJA

  DĖMESIO ENERGIJA

 

 Bene svarbiausia vertybė, kurią žmogus neišmoksta vertinti ir „taškosi“ yra dėmesio energija. Tik dėmesio energijos dėka žmogus išeina iš savo tuometinės vidinės energoinformacinės pusiausvyros ir gali daryti poveikius teik sau tiek aplinkai. Po šio „išėjimo“, žmogus jau nebegrįžta į buvusią padėtį ir įgyja naujų savybių. Kaip tinkamai naudotis dėmesio energija?

 

  Jei žmogaus kūne kyla problema, tai apie tai jam praneša skausmas ir pareikalauja dėmesio energijos. Priklausomai nuo problemos žmogus gali panaudoti tik dėmesio energiją arba pasinaudoti išorinėmis priemonėmis (vaistai ir kitos priemonės). Jei skausmas nedidelis, tai žmogui pakanka kurį laiką stebėti skaudamą vietą, koncentruotis, siekti atpalaiduoti tą vietą. Tuomet į tą vietą pritekės daugiau kraujo, kuris atneš daugiau gydomųjų medžiagų, pačio organizmo pagamintų nuskausminamųjų, vietinė temperatūra truputį padidės, vyks intensyvesni gydomieji procesai. Jei yra uždegimas, tai dėl susireguliavusios energijos, kaujo ir skysčių cirkuliacijos vietinė temperatūra normalizuosis. Skausmas yra gyduolis. Be jo ne tik žmogus, bet ir pats organizmas nesureaguotų į problemą ir organizmas žūtų. Dėmesio energiją galima sustiprinti 5-10min. koncentruojatis į tam tikrą daiktą ar reiškinį ir susiejant su juo. Jokių pašalinių minčių, veiksmų, kvėpavimas ramus, kūnas atpalaiduotas. 

  Labai daug žmonių per visą savo gyvenimą taip ir neišmoksta tinkamai eikvoti dėmesio energiją ir tinkamai ją nukreipti. Vien sėdėjimas prie TV jau atima daugybę dėmesio energijos, o ypač reklama, „muilo operos“. Jei per TV einanti programa neduoda peno protui, nesuteikia galimybės pažinti kito žmogaus patirties, tai aš tuščiai švaistau savo dėmesio energiją, aš senku. Vien todėl daugybė žmonių yra išsekę, o ypač greit senka seni žmonės ir vaikai, kurie sėdi prie TV. Sekina ir kompiuteriniai žaidimai. Jei žmogus dirba savo darbo vietoje ir šalia jo veikia radijas, tai jis jau praranda savo dėmesio energiją. Dauguma tokių žmonių sako „ai, man gali eiti tas radijas ar rodyti TV, bet aš dirbu, mokausi (mokiniai) ir nieko; man net geriau koncentruotis“. Iš tiesų kiekvieno žmogaus sąmonė ir pasąmonė dirba daugiaplaniam režime, trumpai išsijungdama. Tų įsijungimų ir išsijungimų daugybė ir jie tokie trumpi, kad mes jų nepastebime, bet jie sumuojasi. Pasąmonė ir sąmonė visviena pagauna tą trikdžių foną ir praranda dalį energijos. Tas fonas neleidžia žmogaus sąmonėje reikštis tam tikroms mintims, kurios jam „trukdo“ dirbti. Iš tiesų tai to žmogaus mintys, kurių jis bijo. Žmogus bijo likti su savo mintimis, su savo svajonėmis, nerealizuotomis svajonėmis. Be to jautrūs žmonės jaučia kontaktą ir su savo artimaisiais ir aplinkiniais, kurie tuo metu kažką galvoja. Garsais, pašaline informacija, kuri nukreipia nuo minčių, bėdų, žmogus tarsi blokuoja savo galimybę suprasti save, savo mintis, pajausti savo artimuosius, aplinkinius. Žmogus bijo pajusti bendrystę. Ypač tai blogai jei taip save blokuoja ligoti žmonės, kad pamirštų savo ligą, savo skausmą. Tuomet organizmas lieka be šeimininko dėmesio akis į akį su liga. Kūno šeimininkas žiūri  TV, klauso muzikos, vartoja vaistus, gal geria alkoholį ar naudoja kitus narkotikus. Tuo tarpu kūno ląstelėms tenka išgyventi kaip jos sugeba.

 

Kiekvienas turi rūpintis savo kūnu, savo mintimis ir savo jausmais asmeniškai ir nelaukti gero dėdės ar tetos, kurie jiems padės. Medikai pasiūlys tik vaistų, kurių didžiulė dauguma nukreipta tik į ligos simptomų užblokavimą, arba tam tikrų funkcijų suaktyvinimą, nesiskaitant su galimu organizmo išsekinimu. Jei skauda, tai farmacija jums pateiks vaistus nuo skausmo, bet nepagydys nuo besiformuojančios ligos. Jei reiškiasi kažkokia liga, tai organizme jau senai yra energetinis sutrikimas, išdarkyta sergančios vietos informacija. Jei pavyzdžiui sutrikusi kažkokio organo veikla, o duodama to organo veiklą stimuliuojančių vaistų, tai tas organas pradės dirbti, bet tik likusių rezervų dėka, o po kiek laiko išseks ir jau rimtai susirgs. Jei organizme ar organe trūksta tam tikrų medžiagų, jei energetiniai srautai sutrikę, tai negalima vartoti jokių stimuliuojančių vaistų ar papildų. Tuo metu organizmą ar organą suaktyvins, bet su laiku išsekins. Pirma būtina sutvarkyti probleminės vietos energetinius ir informacinius srautus ir jau tuomet pats organizmas pradės gaminti tinkamas medžiagas pagijimui, pats valys teritoriją. Tik tuomet galima pagalbą suteikti ir iš išorės per papildų ar net tam tikrų vaistų panaudojimą, kad procesas vyktų sparčiau. Tačiau viskam reikia laiko.

  Prie viso to galiu pridėti tokį pastebėjimą iš savo praktikos, kuomet intensyviai dirbau gydymu su Reiki. Paprastai į gydymo sensus ar apmokymus dauguma ateina moterys, o vyrų būna mažiau. Taip yra dėl netinkamos suformuotos nuomonės, kad vyrai stiprūs, kad jie turi viską žinoti ir yra šeimos atrama. Taip. Būtent vyrai į šeimą turi parnešti pagrindinę informaciją, kuri būtų naudinga jo žmonai ir šeimai. Deja dauguma vyrų to neatlieka ir tą funkciją perima moterys. Nuo to vyrų vyriškumas tik labiau nukenčia, nes jie nevykdo vieną iš savo pagrindinių funkcijų. Tačiau kalba dabar ne apie tai. Tiesiog kalbant, netyčia  viena kita moteris prasitaria apie savo vyrų bėdas su prostata. Pas kai kuriuos tikrai didelės bėdos. Pasidomėjau kas gi vyksta. Pasirodo veik visi jie buvo nuėję pasitikrinti prostatos. Dauguma iš jų nemokamai, nes buvo reklama. Pasirodo, po apmaigymo ir apčiupinėjimo neužilgo pas vyriausius vyrus atsirado sutrikimų su prostata jau realių, nors tikrinimo metu to nenustatyta. Pas jaunesnių tas įvykdavo po 1-3metų. Paveikiant grubia jėga prostatos sritį, joje sutrinka, kad ir neideali, bet sava tvarka, savi skysčio tekėjimo srautai. Po kiek laiko atsirasdavo jau rimtų srautų sutrikimų ir prostatos audinys keisdavosi. Buvo ir tokių atvejų, kuomet 62m. vyras, po prostatos apžiūros pripažintas sveikas, tik su nedideliais galimais sutrikimais, jau po 2mėn. tapo gydytojų pacientu. Kai kurie gydytojai patylomis kalba, kad taip jie „pasidaro“ ligonių. Panašių atvejų teko girdėti ir dėl moterų krūtų tikrinimo, bet šiuo atžvilgiu informacijos turiu mažai.

 

  Dėmesio energiją sudaro subtili energetinė dalis ir laikas, kuris skiriamas tą subtilią energiją koncentruojant kažkokiam procesui, gyviui, daiktui ir pan. Dėmesio subtili energija susieja mane su mano stebimu procesu, gyviu, daiktu, sutrikimu mano organizme ir tarsi sulieja per poliškumą: aš-jis, aš-jis, aš-jis... Taip „aš“ ir „jis“ nepastebimai jausmiškai tampame „mes“. Tuomet mano subtilioji energija gali gydyti, harmonizuoti, nukreipti procesą norima linkme. Kaip jau minėjau, dėmesio energiją sustiprinti ir išlavinti galima pastoviais dėmesio pratimais. Galima koncentruotis į savo kūno problemines vietas, galima palaikyti virš tų vietų savo delnus pašildant probleminę vietą savo delnų šiluma. Iš delnų čakrų (energoinformaciniai kanalai) teka tam tikra subtili gyvybinė energija, kuri dėmesio dėka labiau tekės į probleminę vietą ir labiau koncentruosis. Tuomet galima jausti tam tikrus pojūčius ir delnuose ir probleminėse vietuose (Reiki ir kitų bioenergetinių sistemų dėka, galima savo delnų gydomą energiją sustiprinti ir net gydyti kitus). Kur žmogus nukreipia savo dėmesio energiją, ten vyksta jau kiti, labiau koncentruoti energoinformaciniai reiškiniai. Jautresni žmonės juos labiau jaučia ir automatiškai lengviau valdo. Todėl jautrumas yra dovana. Tačiau tai dovana sveikam žmogui, kuris išmokomas kaip elgtis su tuo jautrumu. Jei žmogus ligotas, ar dėl ligos įgijęs jautrumą, tai jam jautrumas yra bėda. Jei sveikas žmogus yra jautrus, bet neišmokomas kaip su tuo jautrumu gyventi, tai jis tampa aplinkinių nuskriaustuoju, atstumtuoju. Dažnai jautrūs žmonės, neišmokinti kaip elgtis su jautrumu, kaip naudotis energija, užsidaro savyje, susikuria susinaikinimo programas ir tampa „vampyrais“. Kuo toks žmogus labiau vyresnis (jei nesusinaikino) tuo jo „šarvas“ labiau nepramušamas, tuo jis didesnis ir gudresnis vampyras. Tai jo bėda.

 

  Daugybė žmonių, dėl savo netinkamo dėmesio energijos panaudojimo tampa vartotojiško pasaulio „sraigteliais“. Jų tikslas – uždirbt daugiau, tam, kad suvartot daugiau. Nuo to energija senka, nes siela nyksta. Kiek žmonių parduotuvėse perka ne maistą (nors ten maisto mažoka), bet visokius, skonikliais prisotintus nežinia ką. Kiek žmonių perka tikrai nereikalingų ir nekokybiškų daiktų vie dėl reklamos ar, kad kaimynė nusipirko. Tai jau materialinis dėmesio praradimas. Labai daug dėmesio energijos pagauna reklamos, tiek maisto, tiek vaistų. Nuo to būtina gydytis 90% žmonių. Būtent maždaug toks skaičius yra „žmonių-zombių“. Pasakyk tokiam, kad jis perka niekalą, kad geria nuodus, kad žiūri „filmus-kramtoškes“(skonis yra o kur maistas?), klausosi „dainas-kramtoškes“, tai jis supyks ir pareikš, kad tai jo nuomonė ir dar pasirems tuo, kad visi taip daro. Būtent taip ir susiformuoja tų „visų“ banda. O neduok die „užkabinsi“ žmogų, kuris savo dėmesio energiją savanoriškai atiduoda ir pasitiki informacinėmis priemonėmis, tai tapsi priešu (tai politika, kriminalai, sportas). Tokius žmones būtina švelniai patikrinti per bendravimą ir nepateikti savo tikslios pozicijos, nes jei tas žmogus giminė, tai galite būti jau nebe giminė. Tokie žmonės savo dėmesio energiją atidavė kitiems ir tie kiti dabar kalba per tuos emocingus „ligonius“. Tai galima pavadinti informaciniu apsėdimu. Todėl, jei neturite pakankamai argumentų, nesate pakankamai apsišvietęs toje temoje, neturite pakankamai meilės, kad su tuo žmogumi ramiai ir gal būt ilgai bendrauti, tai venkite tokių „apsėstųjų“ – jie sekina. Tokie apsėstieji labai naudingi politinių partijų valstybinėms sistemoms. Juos lengva paveikti apgaulingu patriotizmu, lengva nukreipti dėmesį tinkama linkme, sužadinant tam tikras emocijas, pateikiant šiek tiek melu atskiestas žinias (o kartais net apvertas „ant galvos“ žinias), pateikiant valdžiai tinkamus vertinimus, o „apsėstieji“ tai lenvai priima, vykdo, skleidžia „sporas“ į aplinką. Taip aplinkoje pasklinda melaginga informacija, sukuriama valdymo struktūroms, klanams reikiama „virtuali erdvė“. Jei informacinės priemonės, reklama, TV, politikai, prekybos agentai, stebuklingų priemonių siūlytojai jums emocingai kažką perša, žadina jūsų emocijas, o ypač žemutines, tai jūs turite turėti (ar suformuoti per laiką) instinktyvę pirmą reakciją – atsitraukti ir pažiūrėti į tai iš toliau, iš perspektyvų į ateitį, pažvelgti plačiau. Paprastai dauguma tokių politikų, prekybos agentų, stebuklų siūlytojų tuomet nublanksta ir neužilgo dingsta iš jūsų akiračio. Reklama, prekė, vaistai jums tampa visai nereikalingi. Taip jūs sutaupote savo dėmesio energiją, neprarandate materialumo, tampate sveikesni ne tik kūnu, bet i protu, bei jausmais. Dabar iškilo toks pasakymas, kuris pertvarkos laikais pastoviai skambėjo per TV – „mokykimės kalbėti lietuviškai“, tai norėčiau pasakyti – „mokykimės tinkamai naudotis savo dėmesio energija“. Siūlau tai daryti kasdieną bent po 10min. kelis kartus dienoje.