APIE MANE » STRAIPSNIAI
DIEVAI 1

   DIEVAI 1

 

 Pasirėmus „netradicinėmis“ istorija ir archeologija, dievai žmonijos istorijoje, tai planetos „okupantai“, kurie atvyko dar ir kaip atskiros korporacijos, besinaudojančios Žemės turtais ir kovojančios tarpusavyje. Iš čia ir daugkartinis civilizacijų „išnykimas“ nežinia kur, dirbtinai sugalvotos istorijos, parašytos nugalėtojų. Pagaliau staigūs techniniai ir mokslo proveržiai, tarsi „iš dangaus“. O kur dar staigus žmonių skaičiaus sumažėjimas kelis kartus per tūkstantmetį ir eilinis skaičiaus augimas nuo 19 a. pabaigos, su naujai „parašyta“ istorija mažutėliams.

 

 Dievai žmonėms yra kažkas mistiško ir nesuvokiamo protu. Daugumai žmonių tai yra jau tiesiog kaip įprotis, kurio net nebandoma suvokti protu. Teisingiau tai programa, kurią įpiršo pasaulio galingieji, kad lengviau būtų galima valdyti žmonių mases. Kas tie, pirmieji galingieji, kurie įpiršo vergiško nuolankumo ir aukojimosi programas žmonijai?

 

 Pagal įvairius mitus, tie vadinamieji dievai, buvo tiesiog „kosmonautai“, atklydę į planetą ir pamatę, kad ji turi neblogų resursų. Tačiau jokie biologiniai atvykėliai planetoje negali išgyventi be skafandrų, nes vietiniai grybai, bakterijos ir virusai juos greit suėstų. Būtent tos, smulkios gyvybės, bet kokioje planetoje yra pagrindinė apsauga nuo bet kokių biologinių atvykėlių. Žemės planetos žmonės taip pat negalėtų apsigyventi kitoje gyvoje planetoje, kur yra savi mažieji „sargybiniai“, nors fantastiniuose knygose, ateities žmonės laisvai keliauja po planetas. Kas gerai pažįstamas su mikrobiologija, puikiai supranta, kad tai neįmanoma net labai išsivysčiusioms civilizacijoms. Atvykėliai, siekiantys naudotis planetos resursais, paprastai siunčia į darbus robotizuotas mašinas. Tačiau to nepakanka. Būtina vietinė gyva darbo jėga. Žemės planetoje tam buvo panaudoti primatai beždžionės. Atvykėlių genetikai tiesiog pakoregavo genetinį kodą, kad vietinės beždžionės įgytų naujų savybių, dėka pakeisto kūno. Tai ir smegenų modifikacija ir balso stygų ir kūno proporcijų keitimas. Beje ir plaukų pašalinimas, teisingiau minimizavimas. Kažką panašaus galima buvo perskaityti įvairių šalių ir kontinentų mituose. Kad ir toje pačioje Biblijoje, kur minima, kad dievas (atvykėliai genetikai) paėmė iš žemės molį (pagrindas, beždžionės) ir nulipdė žmogų. Tai rodo, kad planetoje kaip darbo jėgos, vergų pagrindas buvo paimta vietinė, gerai prisitaikiusi prie vietinių grybelių, virusų, bakterijų, parazitų gyvybė ir truputį modifikuotas jos genetinis kodas. Gavosi žmogus, turintis mažai ant kūno plaukų ir tuo pačiu blogiau prisitaikęs prie aplinkos. Iš čia ir drabužiai. Aišku eksperimentinių padarų taip pat buvo. Mituose minimi įvairūs baisuokliai (nevykę eksperimentai), žmonės-arkliai, žmonės-undinai, milžinai, ciklopai ir t.t. Niekas gi iš pirmo karto gerai nesigauna. Pirmieji atvykėlių korporacijos vergai aišku buvo baltos odos. Nuskuskit beždžionės plaukus, o po jais balta oda. Vėliau, matyt po įvairių korporacijų planetos dalybų, buvo sukurtos kitos rasės, pakeičiant jų odos spalvą, kad iš toli būtų matoma kokios kosminės korporacijos tie ar anie vergai.

 

 Pavyzdžiui actekai mini tai, kad dievai sukūrė „indėną“, iš kurio vėliau buvo sukurti dar trys. Tai tarsi 4 rasių sukūrimas Žemėje. Manoma, kad pirmoji buvo baltoji rasė, vėliau juodoji, dar vėliau raudonoji, o paskutinė geltonoji. Minima, kad dievai-kosmonautai net santykiaudavo su savo kūriniais ir iš to gimdavo pusdieviai, kurie turėjo didesnių galių nei paprasti vergai ir buvo didesnio ūgio. Prisiminkime graikų mitus, kur taip pat dievai nusileisdavo į Žemę, pas Žemės moteris ir dar kovodavo tarpusavyje (mitas apie Heraklį). Pas actekus ir aplamai visoje Amerikoje yra mitai apie baltus dievus, kurie atvykdavo apmokyti vietinių įvairių verslų, mokydavo gaminti daiktus. Jie išvyko ir žadėjo sugrįžti. Todėl indėnai taip lengvai ir su pasitikėjimu priėmė europiečius, baltuosius ir pradžioje visai nesipriešino, net plėšikavimams ir žudymams. Pas actekus yra toks mitas, kad dievai, beje ne visada geri, atvykdavo kas 52 metus ? Su kuo tai susiję neaišku. Gal tiesiog tiek jiems trukdavo kelionė į savo planetą, kažkur toli kosmose? Kai kurie dievai buvo žiaurūs, o kai kurie indėnus mokydavo, gamindavo daiktus, duodavo genetiškai modifikuotų vietinių augalų, kurie duodavo didesnį derlių.

 

Iš įvairių mitų galima padaryti tam tikras išvadas, kad atvykėliai iš kosmoso pastoviai lankėsi. Naudą matyt turėjo iš naudingų Žemės iškasenų, kurių šiuo metu matyt planetoje mažai likę. Beje atvykėliai kariavo tarpusavyje ir ne kartą. Vietiniai pusdieviai turėjo savo karus. Iš čia ir „ugnis iš dangaus“ ir kiti stebuklai vergams. Beje Žemės ašies nuokrypis jos judėjimo plokštumos atžvilgiu siejamas su kažkokio stambaus kūno smūgiu ties pietinės Amerikos uodega ir Antarktidos uodega. Ten aiškiai matomas „čiuožiantis“ smūgis iš Didžiojo vandenyno pusės į Atlanto vandenyno pusę. Beje manoma, kad tai ne tik pakeitė Žemės ašį, bet ir pagreitino Žemės sukimąsi. Nes mokslininkai ištyrė, kad daugumai žmonių būdingas paros ciklas viršija 25 val., o ne kaip mums įprasta. Po tokio smūgio Žemės planetoje turėjo sukilti milžiniškos vandenyno bangos, „išprotėti“ ugnikalniai ir dar visokių tragedijų. Iš čia ir visų pasaulio tautų mituose minimas potvynis. Beje potvyniai galėjo būti ir vėliau ir ne vienas. Įvairūs senovės statiniai randami keistai apsvilę, kaip nuo ugnies, ar nes apsilydę. Paskutiniai „radiniai“ tai kažkodėl keistai slepiami faktai, kad dauguma įvairių miestų namų statyti ant po žeme likusių namų, ar pamatų. Tarsi apnašos būtų su vandeniu atneštos ar iš dangaus nukritusios??? Tas pats Peterburgas ne Petro statytas, o tiesiog nuslūgus potvyniui atkastas miestas. O dar rasta daugybė požeminių tunelių. Dar ir dabar jūros vanduo senka ir atveria aplink Peterburgą pristatytus pastatus, jų griuvenas. Žinomas faktas, kad pasaulyje senka upės jau ne pirmas šimtmetis ir lėtai žemėja jūros lygis. Su kuo tai gali būti susieta? Manoma, kad anksčiau Žemės atmosfera buvo gerokai tankesnė ir joje buvo daug vandens garų, kas planetoje sulaikydavo šilumą ir veik tolygiai ją paskirstydavo po visą planetą. Dangus tais laikais turėjo būti ne žydras, o truputį gelsvas, dėl atmosferos storumo. Gyvūnų ir augalijos liekanų randama net Antarktidoje. Beje Sibire randamos mamutų liekanos yra gana „šviežios“, kaip mini mokslininkai ir ne retas tarsi žuvęs staiga, su žole skrandyje ir sušalęs. Jei į Žemę trinktelėjo iš kosmoso, tai dalis vandens, esanti atmosferoje, tiesiog nulijo didžiule liūtimi, dėl galimo staigaus atšalimo.

 

 Tikroji istorija nėra ta, kurią mums parašė knygose. Istoriją visada rašo tie kas laimėjo, o jei niekas po karo nelaimėjo, tai istoriją rašo tie, kas sugebėjo susivienyti ir užgrobti valdžią. Istorija, daug įvairesnė, su daugybę paslapčių, be kurių, naujieji pretendentai į Žemės planetą, nelabai galės suvaldyti be šeimininkų likusių vergų-žmonių. Tam buvo sukurtos pasaulinės, globalios religijos, kad valdyti žmonių protus ir jausmus. Pratinti prie pastovaus paklusnumo bet kokiems atvykėliams, ponams. Mokslui buvo leista vystytis tiek, kiek reikia sukurti minimaliai civilizacijai, o ypač pasaulinės kontrolės mechanizmams sukurti. Vienas iš tų mechanizmų tai internetas, kuris, kuo toliau, tuo labiau naudojamas globaliai visų kontrolei, video ir audio stebėjimui. Totalus asmens duomenų rinkimas iki genetinio kodo paėmimo. Bankinės sistemos nukreiptos į maksimalią žmogaus materialinio pasaulio kontrolę. Gimsta aukštesnio lygio žmonių-vergų kontrolės sistema, todėl anksčiau sukurta, religinės sistema, atmiršta. Kad kuo greičiau religija numirtų, ji supriešinama su kita religija ir įvedama liberalumo sąvoka apie nekonfliktiškumą, nuolaidumą. Taip žmonės, vėl galimai uždaromi į kažkokios, kosminės korporacijos narvą, absoliučią kontrolę. Priešintis visada galima, nes „kosmonautai“ neturi tiek resursų viskam kontroliuoti. Bet tie resursai tampa vietiniai, kurie patys save ir kontroliuos ir net prives kitus. Nepamirškim kaip religijos, per karus, kraują, apgavystes buvo įpirštos žmonijai.

 

 Prisiminkim kelis metus prieš, kuomet „netikėtai“ buvo pradėtas įgyvendinti pandemijos projektas. Tai dar vienas „kosmonautų“ projektas, kad suvaldyti žmones, laikyti juos baimėje ir dresiruoti kaip gyvūnus. Buvo patikrintas prievartos mechanizmas, kaip jis veikia, kaip paklūsta žmonės, kur ir kas priešinasi. Antrame etape bus veikiama griežčiau, prieš tai pašalinus kliūtis, iškilusias pirmame etape. Beje per vakcinas galima modifikuoti žmogaus genetinį kodą. Todėl besivakcinuojantys turi būti užregistruoti kaip paklusnieji ir vėliau gauti jau labiau genetiškai modifikuojančias vakcinas.

 

 Dalis žmonių, susijusių su religija, tiki Biblija ir tai kas joje parašyta. O senajame testamente viskas orientuota į vienos tautos gerovę, kitų tautų sąskaita ir tai nacizmas, kurio kažkodėl „nemato“ religingieji. Naujasis testamentas, tai „pasaldintas“ saldainiukas mažutėliams, kad juos „pagauti“ ir suvaryti visus į vieną gardą, o agresyvius padaryti nuolankiais. Pavyzdžiui Biblijoje kalbama apie ženklus ant rankos, ar ant kaktos, be kurių negalėsi nei pirkti nei parduoti. Ir šiuolaikiniai žmonės pastebi, kad tai tiesiog elektroninės stebėjimo sistemos, bankinės sistemos ir kalba, kad tai Biblijos, dievo pranašystės. Iš tiesų tai tik elementas iš „kosmonautų“ kuriamos sistemos, kurią jie ir įrašė į Bibliją, pavadindami tai dievo žodžiu. Ir tipo prieš „dievo“ žodį nevalia tarti savo žodį, ar savo mintį. To būtent iš vergų ir reikalauja ponas – paklusnumo, tylos ir atsidavimo. Labai gi paprasta aukštą technologiją turintiems „kosmonautams“ padaryti virtualią gražaus žmogaus ar „velnio“ iliuziją ore. Dar lengviau rašantiems vienuoliams į ausį diktuoti „šventus“ raštus ir panašiai. O fokusus su vadinamu Kristumi padaryti, tai kaip per petį nusispjauti. Kaimietį miestietis dešimtį kartų lengvai apgaus, kol tas pradės susivokti. O ką kalbėti apie viduramžių žmones ir aukštos technologijos civilizacijų korporantus. Apgaus milijoną kartų ir žingsnis po žingsnio pavers vergų(to gal net nesuvokiančių) armija. Jau dabar stebime techninio personalo mažėjimą, bukėjimą, tų pačių gydytojų mažėjimą. Tiesiog kontrolės mechanizmo organizavimo galimybės pasiekė tam tikrą lygį ir daugybė išsimokslinusių ar darbščių žmonių tampa nereikalingi. Geriau mokės minimumą, kad egzistuotų, o dar geriau utilizuoti ligų, skiepų, neteisingo gydymo būdu. Pagaliau kardinaliai sumažinti vaisingumą ir patį norą daugintis, turėti vaikų. Tam naudojama daugybė priemonių ir stebintys tą mato ir girdi. Korporacijai nereikia tiek žmonių-vergų. Tuo labiau, kad tie vergai tiek išsimokslintų, tiek techniškai pažengtų, kad savistoviai galėtų sukurti kosminius laivus ir tapti konkurentais jau egzistuojančios kosmoso korporacijoms. Tik didesnis karas kosmose tarp korporacijų, jų gyvų būtybių ir resursų sumažėjimas, žmonijai gali suteikti šansą pačiai kažko pasiekti. Aišku gali būti sukurtos ir tokios technologijos, kad žmonės kaip eksperimentiniai gyvūnai gali būti panaudoti biologiniams eksperimentams, kad ir pavyzdžiui apgyvendinti kituose planetose, galimai teroformuotose, kaip darbo jėgą ar pan. Pasaulis toli gražu visai ne toks, kokį mums nori rodyti pasaulio valdantieji.