APIE MANE » STRAIPSNIAI
GIMINĖ

                 GIMINĖ

 

Nuo pat gimimo kūdikiui suteikiamas mamos, tėčio, senelių, prosenelių meilės palaiminimas. Šis palaiminimas tesiasi tol, kol jaunuolis ar mergina nesuseina į jausminiu-fizinius santykius su kitos giminės priešingos lyties atstovu. Tuomet priešingų lyčių ir giminių mergina ir vaikinas laimina savo palikuonis. Mergina turi būti ypač tinkamai auklėjama. Ji neša fizinio pradėjimo informacinius-energetinius kompleksus – kiaušinėlius. Jų kiaušidėse yra apie 40000. Didesnė jų dalis su laiku nunyksta. Tačiau kiekvienas kiaušinėlis yra svarbus, nes nežinoma kuris aktyvinsis ir išeis galimam apsivaisinimui. Aktualu yra merginai iš viso nevartoti jokių alkocholinių gėrimų. Alkocholis lengvai patenka ir į kiaušides, kuri pažeidžia kažkuriuos tai kiaušinėlius. O gal apsivaisinimui būtent tas kiaušinėlis išeis ir vaikas gims su problemomis. Vaikino organizmas nuo alkocholio visikai apsivalo per 3 mėn. ir jo sperma tampa kokybiška apvaisinimui. Vien jau tai parodo ryškų skirtumą tarp merginos ir vaikino organizmų galimybių. Vien jau dėl to galima suabejoti lygiomis teisėmis moterims ir vyrams. Tiesiog organizmų galimybės ir funkcijos skirtingos.


Moteris skirta kiek galima švaresnės giminės pratesimui. Todėl mergaitės turi būti auklėjamos labai dorovingomis. Jei mergina pradeda ankstyvus lytinius santykius vedina malonumų ieškojimo, tai ji iš karto praranda energetinį-informacinį giminės palaiminimą. Ji persiima kitos giminės informacija, tarsi užsikrečia kitos giminės problemomis. Skaisčios merginos, susituokdamos ir tapdamos dviejų giminių giminės pratesėja perdirba tik dviejų giminių genetinę informaciją. Jei mergina iki savo pirmo vaiko turėjo lytinių santykių su keliais ar daugiau vaikinų, tai ji turės tų giminių informacijas perdirbti savyje. Gimęs vaikas turės ne dviejų giminių genetinę informaciją, o atitinkamai daugiau. Dėl to vaikas gali turėti išderinto charakterio bruožų, tik iš dalies atitinkančių mamos ir tėvo bruožus. Dalis charakterio, fizinių savybių moters organizmas nukopijavo iš buvusių seksualinių partnerių jų kontakto metu. Vaikutyje gali pradėti reikštis visai svetimoms giminėms būdingos ligos, poreikiai, agresyvumas ir pan. Apie tai senovėje žmonės žinojo ir nujautė. Todėl svarbu buvo merginos skaistybė, tos giminės sveikata, dorovė. Deja perdėta orientacija į materialumą iškraipydavo išties sveikų giminių formavimą. Šiuo metu sveikų giminių formavimą išdarko orientacija į malonumus. Tik dešimtadalis energijos skiriama malonumams, kad pritraukti priešingas lytis. Visa kita skiriama būsimo kūdikio kūmui, mintims, jausmams, likimui formuoti. 


Moteris savyje neša fizinį-informacinį būsimo kūdikio ir būsimos giminės pagrindą kiaušinėlį. Tai pasyvus darinys, kuris laukia įjungimo momento. Vyro spermatozoidai yra aktyvus darinys, kuris neša savo giminės informaciją ir neturi jokio materialinio, energetinio pagrindo. Spermatozoidai šiuo atžvilgiu labai panašūs į virusus, kurie patys nesidaugina, o naudojasi ląstelėmis. Tai aktyvūs informaciniai dariniai. Spermatozoidas susijungia su kiaušinėlio informacija į bendrą darinį ir „įjungia“ jį dauginimuisi. Sermatozoidai greitai atsistatantys, atsinaujinantys, ko nepasakysi apie moters kiaušinėlius. Jie mergaitei duodami vieną kartą nuo gimimo. Kokius ji juos išlaikys priklauso nuo mergaitės gyvenimo sąlygų, mitybos, įpročių, dorovės. Vakcinos, vaistai, alkocholis, cmemiškas, genetiškai modifikuotas maistas teršia mergaitės organizmą ir žaloja kiaušinėlius. Lytinių malonumų kultas iškraipo informacinį kiaušinėlių foną ir persotina išdarkyta informacija. Todėl daugėja perdėtai jautrių, alergiškų, anksti susergančių suaugusių ligomis vaikų. Jų imunitetas nesusidoroja su informaciniu „triukšmu“. Tokie vaikai arba užsidaro, arba tampa perdėtai agresyvūs. Ir vieni ir kiti linkę išnykti. Pirmieji išsigimti, o antrieji susinaikinti. Taip nyksta giminės.


Kaip reikia keisti esamą padėtį ? Visų pirma reikia būti suinteresuotam savo giminės gyvybingumu, švara. Pripažinti tai kas yra dabar. Tuomet pradėti nuo savęs ir savo artimų. Būtina savitarpio meilė ir disciplina. Pirma turi būti pareigos, o po to tam tikros teisės ir jokiu būdu ne atvirkščiai. Perdėtas liberalizmas tvirkina jausmus, sąmonę, kūną. Tai patogi dirva išsigimimams. Pagal rytų filosofiją tai tamsa, kuomet viskas galima, viskas leidžiama, neatsižvelgiant į ilgalaikes pasekmes. Šviesa, pagal rytų filosofiją yra diktatūra. Tuomet viskas matoma iki smulkmenų ir kontroliuojama iki smulkmenų. Viskas daroma pagal griežtas, kažkieno nustatytas taisykles. Tai veda į sustabarėjimą ir susinaikinimą. Tikrasis kelias, tai abiejų filosofijų kūrybinis taikymas. Tai meilės kelias, kuomet tamsa ir šviesa susivienija bet nesusijungia. Taip vertėtų žvelgti į visus gyvenimo reiškinius ir patį gyvenimą šiame vystymosi etape. Visų pirma tai vyro ir moters gyvenimas kartu. Pgal rytų filosofiją moteris tai tamsa. Ji linkusi į malonumus ir labai prie jų prisirišanti, nes moters jausminis jautrumas yra didesnis. Moteriai daug sunkiau atsisakyti malonumų. Yra puikiai žinoma, kad moterims sunkiau išbristi iš alkocholizmo, sunkiau atsisakyti rūkymo ir narkotikų, taip pat seksualinių malonumų. Linkusi prisirišti prie malonumų moteris, jai tinkantį seksualinį partnerį, saugos nuo kitų moterų tiesiog kaip žvėris savo sumedžiotą laimikį. Jei seksualinis parneris nustos jai teikti malonumą jis taps jai didžiuliu priešu ir bus „išmestas“. Todėl dažnai Dievulis auklėjimo sumetimais tokioms moterims pametėja neseksualius vyrus. Taip joms suteikiama galimybė savo silpnybių kontrolei, dorovės ugdymui. Dalis jų nesuvokia šito ir ieško sau meilužių. Taip jos žaloja savo palikuonių likimus, energetiką. Kai kurias moteris Dievulis auklėja per vyrus, kurie patys nesuvokdami kodėl patraukia ieškoti meilužių. Tai stiprus jausminis išbandymas moteriai. Kaip ji tai priims, ar toliau mylės savo vyrą? Ar apsivalys nuo pasąmoninio malonumo siekio?  Tai yra perduota jų mamų, senelių, prosenelių malonumo siekio, kuomet jos ne meilę ir giminės pratęsimą laikė pirmoje vietoje, o malonumo troškimą. Net jei mergina „švari“, tačiau dauguma jos bedramokslių, draugių yra „apkrėstos“ savo mamų, senelių, prosenelių, tai ir ta mergina gali „apsikrėsti“. Tai kyla iš noro būti bandoje, nebūti „balta varna“, noro būti kaip visi. „Užkratas“ reklamuojamas per informacijos priemones, filmus. Reikia kiek galima mažiau kontaktuoti su „tarša“ ir periodiškai apsivalyti. Į tai reikia žiūrėti kaip į apsiprausimą po dienos darbų. Tam padeda dvasinė-dorovinė literatūra, bendravimas su dvasiškais žmonėmis, meditacijos, malda. Labai svarbu, kad ta literatūra, tie žmonės būtų tikri, o ne norintys taip atrodyti ar taip save reklamuojantys. Kitaip dorovinis „užkratas“ tik suaktyvės ir paims viršų. Čia labai svarbi ir disciplina, savikontrolė, nes malonumų troškimas niekuomet nepasiduoda, nes kyla iš pirminių instinktų. Pirminiai instinktai reikalingi išgyvenimui, bet jų perdėtas reiškimąsis žaloja sielą, kūną ir palikuonis.


Pamėginkim sureikšminti moters instinktą savo „lizdo“ kūrimo atžvilgiu. Kiekviena moteris iš savo mamos, senelių, prosenelių ir proproprosenelių moterų savo pasąmonėje turi programą apie „lizdo“ svarbą. Tai genetinis patelės siekis įsirengti sau ir savo palikuonims patogų, komfortišką aplinką. Atsižvelgdama į tai moteris ieškos ne tinkamo sau genetiškai vyro, o turtingo vyro, kuris jai sukurs turtingą „lizdą“-namą. Tokios moters palikuonys bus stipriai orientuoti į materialumą, o ne giminės pratęsimą. Tuo pačiu pats patelės instinktas patęsti giminę išsigimsta į norą kontroliuoti aplinką. Tuomet moteris siekia labiau kontroliuoti savo vyrą, siekia per jį kontroliuoti kaimynus. Jei vyras verslininkas, ar politikas, tai ji sieks daryti įtaką jo darbuotojams, miestui, šaliai. Tai natūralus patelės instinkto išplitimas ir teritorijos saugumo jos palikuonims užtikrinimas. Deja jos palikuonys ir tų palikuonių palikuonys jau bus linkę ne daugintis, o siekti materialumo ir didesnio aplinkos kontroliavimo. Tą mes ryškiau stebime vakarų visuomenėje, kuri sumoteriškėjusi ir neša tamsos energijas (pagal rytų filosofiją). Dėl to vakarų visuomenės vaisingumas mažėja. Priešingas efektas ryškiau reiškiasi rytų kultūros žmonėse. Jų vaisingumas didelis. Moteris ten net perdėtai apribota. Ten moteris labiau rūpinasi „lizdo“ funkcionalumu. Ten kur vyras ir moteris jau yra „lizdas“. Vyras rūpinasi lizdo komfortu atsižvelgdamas į visuomenės galimybes, o ne į moters poreikius. Rytuose perdėtai reiškiasi šviesos energijos, tai yra labiau išreikšta diktatūra. Vakarai su moteriškos, tamsos filosofijos sureikšminimu linkę išsigimti ir nykti. Rytai su savo vyriškos, šviesos filosofijos sureikšminimu linkę naikinti vienas kitą, bet išlikti ir daugintis. Moteriška ir vyriška filosofijos turi būti derinamos.