APIE MANE » STRAIPSNIAI
KĄ REIŠKIA BŪTI KITOKIU ?

KĄ REIŠKIA BŪTI KITOKIU ?

 

 

 

 Tema plati, bet aš sukonkretinsiu tik su viena tema, su gyduolių tema. Gyduoliai, tai tokie žmonės, kurie padeda būti sveikiems ar pagyti žmonėms, kurie patys, dėl vienokių ar kitokių priežasčių to padaryti nesugeba. Deja, dažniausiai tai atsitinka dėl nežinojimo, kad ir jie kažką gali, dar dėl tingumo. Dažniausiai gyduoliai, savo veiklai, naudoja įvairias žoleles, kitas gamtos gėrybes. Pavyzdžiui žinau, kaip mano močiutė gydė mergaitę, su dažnu inkstų uždegimu, kurio gydytojai niekaip nesugebėjo pagydyti. Priemonė atrodo labai paprasta, nors ir neskani. Tai karvės mėšlas, pavirintas piene. Mergaitė pasveiko. Tačiau gyduoliai dažniausiai yra jautrios asmenybės, kurie jaučia kitų negalias ir vien savo buvimu šalia sergančių, gali sušvelninti ligas, o kartais net pagydyti.

 

 Bent kažkiek šioje temoje besiorientuojantys žmonės, puikiai žino, kad organizmo gydymo priemonių yra aibės. Pradedant nuo gamtos turtų ir baigiant tiesiog energoinformaciniu poveikiu. Gamtos turtai, žolelės, grybai, medžiai, akmenys ir t.t., įtakoja, bet procesas gana lėtokas. Visa tai naudojama kaip pagalbinės priemonės tų gyduolių, kurie jau sugebeba naudoti energoinformacinę priemonę. Jei kas nežino kas tai, tai galima priminti vieną iš plačiai pasaulyje pasklidusių energoinformacinių metodų – Reiki. Internete galima daug rasti apie šį metodą. Jis yra tiek veiksmingas, kiek žmoguje jis atveria pačio žmogaus jautrumą, gebėjimą pagauti energoinformacinius srautus, atsiduoti procesui. Visa tai labai priklauso nuo žmogaus charakterio, jo žmogiškų vertybių, pasaulėžiūros. Yra begalės kitų energoinformacinių metodų, tačiau jie visi sueina į viena – gebėjimą naudotis energoinformaciniais srautais, juos jausti, matyti, girdėti.

 

 Jautrūs iš prigimties, gabūs manipuliuoti su energoinformaciniais srautais, visais laikais buvo „kitokie“ žmonės. Priklausomai nuo gyvenimo sąlygų, visuomenės, jie ar jos, būdavo pavadinami žyniais, šamanais, raganomis, raganiais, magais, arba tiesiog Mokytojais. Pavadinimų daug, bet esmė viena – manipuliacija energoinformaciniais srautais. Manipuliavimo būdus rinkdavosi įvairius ir toli gražu ne visi jie buvo priimtini žmonėms, visuomenei. Dažnai tie būdai labai kenkdavo ir patiems manipuliatoriams. Tai haliuciogeninių priemonių vartojimas, savo kūno sekinimas šokiais ir kitais ritualais, kad tik pasiekti tam tikrą psichikos būseną. Visais laikais, manipuliatoriai energoinformaciniais srautais buvo jautrios ir tuo pačiu nesugebančios save apginti asmenybės. Todėl šalia jų tuo atsirasdavo „stogas“. Tai paprastai būdavo bendruomenės vadas, „generolas“ su savo kariauna, arba tiesiog valdžios atstovai. Valdžiai visuomet reikėjo ir reikia gabių gyduolių, regėtojų, galimos ateities pranašautojų. Gebantys manipuliuoti energoinformaciniais srautais, besijaučiantys silpnais ir suprantantys, kad be „stogo“ jie neišgyvens, automatiškai ieškodavo stipriųjų globos. Kadangi absoliučiai manipuliuojančių energoinformaciniais srautais nėra, o yra tik daugiau ar mažiau gabių, tai jų įsitaisymas po valdžios sparneliu dar priklausė ir nuo gudrumo, psichologinių gabumų, gabumų manipuliuoti ne tik paskirais žmonėmis, žmonių masėmis, bet ir „stogą“ suteikiančiais asmenimis. Tiek tie, tiek šitie surasdavo vienas kitą ir suprasdavo, kad jų bendradarbiavimas naudingas abiem pusėm. Taip gimdavo religijos ir tik valdžios jėgos pagalba, kai kurios religijos tapo pasaulinėmis. Tam buvo pralieta kraujo upės, gausybė skausmo, nevilties, pykčio, keršto informacijos paskleista po planetą. Buvo sunaikinta galybė gabių energoinformacijos manipuliatorių, kurie nesutiko įsilieti į religijas ir tapti jų adeptais. Buvo kuriami įvairūs religiniai ordinai, kariniai vienuolynai, kurie naikino „kitatikius“. Buvo kuriami vienuolynai, kurie veikė ideologijos srityje ir kūrė „protingas“ pasakas, siekdami sukurti tipo ilgametę savo istoriją. Taip buvo stabdomas energoinformacinio pasaulio pažinimas. Šiuo metu jis bandomas gaivinti, įvairių energoinformacinių manipuliatorių pastangomis. Deja, kadangi jie įvairaus lygio, įvairių gebėjimų, įvairaus pasaulio suvokimo, charakterių, išprusimo, sąžiningumo ir panašiai, tai šis procesas gana lėtas, klampus, pilnas klaidų, nusivylimų, priešiškumo, pagaliau godumo, savęs išskirtinumo.

 

 Tačiau panagrinėkime pačių energoinformacinių manipuliatorių būtį. Kaip jiems gyvenasi ir kokia gali būti jų veikla šiuolaikiniame, religijų ir valdžios manipuliacijų sukurtame pasaulyje. Paimkime vidutiniškai gabų energoinformacinį manipuliatorių, kuris geba nuimti nužiūrėjimus, prakeikimus ir tuo pačiu padėti pagyti nuo keistų, gydytojų nepagydomų ligų. Ateina pas jį ar ją žmonės, kurie jau neteko vilties, kad gydytojai jiems padės ir tuo pačiu jau jie išnaudojo galybes pinigų. Reiškia ateina nusivylę viskuo ir dažnai pikti žmonės. Jie dažnai galvoja, kad jei energoinformacinis manipuliatorius ne gydytojas, tai jam galima nemokėti už jo darbą. Tai yra jei „dievas tau tai davė už dyką, tai ir mus tu turi už dyką gydyti“. Vieni gyduoliai tai priima kaip savo kryžių, jei jie dar ir religingi, o kiti kaip žaidimą. Kurie priima kaip kryžių, tiems sunkiau ir jie greitai senka, dažnai patys serga keistomis ligomis, nes linkę persiimti savo „ligonių“ problemomis. Tie gyduoliai, kurie tokią „pacientų“ poziciją priima kaip žaidimą, tiesiog susiranda pagrindinį darbą, iš kurio jie gali gyventi, na o gyduolio darbui skiria tiek laiko, kiek lieka. Tai tarsi jų hobis. Tačiau jei gyduolis gabesnis ir rezultatai ryškūs ir greiti, tuomet tokį gyduolį atakuoja „pacientai“ su įvairiomis problemomis, nors gyduolis gabus tik konkrečioje sferoje. Tuomet atsiranda nepatenkintų ir agresyvių žmonių, kad gyduolis negali jiems padėti, net už didelius pinigus. Taip atsiranda kerštingi, valdžiai skundžiantys žmonės. Būtent tokių skundikų ir agresyvių žmonių dėka, senovėje ant laužų buvo deginamos „raganos“ ir kiti gabūs gyduoliai, matytojai ar girdėtojai.

 

 Jei gyduoliai, kad ir vienoje srityje tampa stiprūs, duoda gerus rezultatus, tai jie papuola į nusikalstamo pasaulio ir valdžios akiratį. Tiek vieni, tiek kiti sieks būti „stogu“ ir gauti kuo didesnę dalį lėšų, sunešamų žmonių. Tuomet tokiam gyduoliui bus uždėti dideli mokesčiai, o gal net bus sukurta sistema, kuri iš pacientų reikalaus tam tikrų sumų už tam tikras paslaugas. Tačiau čia susiduria kiti interesai, daug galingesnių organizacijų. Tai religinės organizacijos, kurios žino, kad jei žmonės supras, kad religija tai melas ir išnaudojimas, tuomet žmonės nebemaitins jų ir jie liks be valdžios, be maisto ir malonumų. Tai pavojinga ir bet kuriai valdžiai, nes žmonės gali suprasti kaip juos išnaudoja valdžia ir kaip jais manipuliuoja. Ir dar viena labai stipri jėga, tai farmacija, kuri daugumą žmonių įtikino, kad ji nepakeičiama būtina ir vos ne panacėja.

 

 Kyla natūralus klausimas, kaip išgyventi tokioje aplinkoje. Ypač ką daryti, jei matai gabų vaiką, kuris turi energoinformacinio manipuliatoriaus talento, tai yra geba gydyti, turi kitokį regėjimą, girdi tai, ko negirdi daugumai. Tai yra jie kitokie. Kaip išgyventi kitokiems, kuomet jaunimas, visuomenė nuodijama alkoholiu, narkotikais, vaizdais, dezinformacija, specialiai formuojami klystkeliai ir t.t. Kol kas po vieną ir padedant tiems, kuriuose matosi gabumai. Svarbu kuo mažiau atskleisti savo gabumų, net patiems artimiausiems, nes jie dažnai, dėl savo nesusivokimo atskleidžia „paslaptis“. Be savo tiesioginių gabumų, būtina vystyti savo jėgą, visų pirma fizinę. Kas, su laiku suvokia Tamsą ir Šviesą, Gėrį ir Blogį ar panašiai, tas pradeda suvokti kaip savigynai panaudoti ne tik fizinę jėgą, bet ir energoinformacinę. Tokie energoinformaciniai manipuliatoriai tampa mažiau paveikūs aplinkinėms jėgoms, įtakoms. Valdžios ir religinės struktūros puikiai žino ( ne visi, o tik viršūnės), kad net ir neturint energoinformacinių gebėjimų, galima daryti įtakas, kurti stebūklus ar panašiai. Tiesiog jei nėra kokybės, tai reikia panaudoti kiekybę. Tam surenkami dideli kiekiai žmonių, didelės grupės ir jų mintys nukreipiamos viena linkme. Tai gali būti ir gydymui nukreiptos mintys ir prieš valdžią nukreiptos mintys ir prieš kažkokią tautą ar valstybę nukreiptos mintys. Jei jos „užvedamos“ emocijomis, tai pradeda daryti įtaką į objektą. Tas procesas panašus į geležies strypo įmagnetinimą. Tereikia geležies strypą apvynioti laidu ir paleisti juo tekėti elektros srovei, kaip geležies atomai, savo struktūra orientuojasi viena kryptimi ir šis strypas tampa magnetu, pritraukiančiu bet kokią geležį. Tas pat ir su dideliu žmonių kiekiu, kuomet jie orientuojami tam tikra kryptimi ir uždegami emocionaliai. Religijos atstovai tą reiškinį paprastai naudoja savo religijos stiprinimui, kuomet žmonės mąsto apie tą patį „dievą“, ar „dievo“ veiklos reiškinį. Tuomet net ir abejingi žmonės, kurie dar netapo tais „magnetukais“, pradeda jausti kažką, pradeda kopijuoti kitus žmones, pradeda galvoti, kad tai tiesa. Beje viena iš stipriausių emocijų yra baimės dėl savęs, savo artimųjų, draugų emocija. Būtent čia emocija aktyviai naudojasi valdžia, religija, farmacija ir begalės kitų, valdyti siekiančių struktūrų ar net paskirų žmonių. Būtent todėl valdžia, o ypač globalistai siekia, kad žmonės, o ir visa žmonija kuo dažniau ir ilgiau būtų įvairiose baimėse ir „siaubinguose“ įvykiuose. Iš čia ir TIK nelaimės žiniose per TV, laikraščiuose, internete. Vienas „siaubingas“ įvykis gena kitą, bauginimas tai viena, tai kita katastrofa. Ties vienu bauginimu neefektyvu ilgam apsistoti, nes žmogus pripranta, mato kad čia nieko nevyksta, arba tiesiog baimės skausmas atbunka, tuomet sugalvojamas ar sukuriamas kitas baimės objektas, baimingos situacijos, va tuoj tuo įvyksiančios katastrofos. Net menkas įvykis ar menkos ligos išpučiamos į didžiulius burbulus. Visa tai veikia žmonių imunitetus, jie silpsta ir iš čia įvairios ligos. O dėl nepažinto energoinformacinio pasaulio, tai būtina su juo pažindintis ir iš tiesų kiekvienas, jau dabar ir čia, jame turi kažkokią tai įtaką ir kažkokius tai užslėptus gabumus, kurių savyje reikia ieškoti kas dieną, net iki amžiaus galo. Kodėl? Todėl, kad po reinkarnacijos mes tą tik ir nusinešime.