APIE MANE » STRAIPSNIAI
KLAUSIMAI ATSAKYMAI 2

 KLAUSIMAI ATSAKYMAI 2

 

  Klausimas: kaip atskirti ar pas mane vyksta karmos valymas? 

 

 Atsakymas: labai dažnai yra painiojama karmos (atsineštų nedadarytų, blogai padarytų darbų nešulys iš praeitų savo gyvenimų ar savo tėvų, senelių palikimas) ir patikrinimas bei pamokymai ateities atžvilgiu. Labai didelė bėda yra tuomet, kuomet žmogus „užstringa“ ties vadinamu karmos valymu. Dar blogiau jei tai astrologai ar bioenergetikai sąmoningai ar nesąmoningai perdėtai orientuoja žmogų į tą karmos valymą.

 

 Praeities darbų sureguliavimas, užbaigimas, atpirkimas (karmos valymas) vyksta daug rečiau, nei mūsų esybės patikra ateities atitikimo atžvilgiu. Kas nesugeba ar neturi laiko, pagaliau nenori, tiesiog nebūtina gilintis į keistumus, vykstančius su tavimi, o juos sąžiningai praeiti, išgyventi su Tiesa ir Meile viduje. Tiems kam svarbu, įdomu ir siekiantiems labiau tobulėti, patartina bent kažkiek tame orientuotis.

 

  Karmines problemas galima lengvai atskirti pagal jų pasekmes. Jei pavyzdžiui praradote piniginę ir jums keistai palengvėjo, tarsi priklausytų jaudintis, bet viduje visai „nesijaudina“, tai ir yra būtent karminis atpirkimas. Atsiranda keistas lengvumas, tarsi kažką atidavėte kas jums nepriklausė. Reiškia ar jaunystėje, ar vaikystėje iš kažko kažką nesąžiningai paėmėte ir tai jumyse liko antspaudu – dabar atpirkote. Kodėl pirmiausia atkreipiu dėmesį į esamą gyvenimą? Nes pirmiausiai „kruta“ artimiausi, šviežiausi karminiai „mazgai“. Jei susidaro, ar sudaroma situacija „atsirišti“ karminiams mazgams iš praeitų gyvenimų, ar tėvų, bei senelių giminės „palikimo“ mazgams atsiliuosinti, tai vyksta jau su didesniais išgyvenimais, problemomis, nelaimėmis ir net sveikatos sutrikimais. Tačiau ir net jiems esant, jums viduje tarsi visai nesinori per daug jaudintis. Jei jus kiti įtikins ar patys bandysite save įtikinti, kad reikia, „privalu“ jaudintis, tai sustabdysite „atpirkimą“, apsivalymą ir jis gali įvykti tik dalinai, arba daugiau neigiamų pasekmių likti po to. Pagrindinis karminio išsivalymo signalas, tai vidinis nenoras jaudintis dėl to kas vyksta, nors protas ar aplinkiniai bando tave tam provokuoti. Po karminio išsivalymo paprastai būna palengvėjimas, laisvumo jausmas. Skleidžiama labai klaidinga informacija, kad po karminio išsivalymo tu gauni kažko daugiau nei praradai. Nieko tu negausi. Tu tiesiog atidavei „skolas“ praeičiai ir lieki su tuo, kas dar liko pas tave. Tiesos dėsnis.  

 

  Dažniau gyvenime vyksta patikra ar tu, toks koks esi, atitinki artėjančią link tavęs ateitį. Ar tą ateitį atitinka tavo pasaulėžiūra, pasaulėjauta, sąmonė, pagaliau tavo organizmas. Patikra vyksta per aplinkos poveikius, bet pirmoji patikra visuomet ateina per sapnus. Sapnuose mes tikri, be kaukių. Ten mums pateikiamos situacijos ir stebima kaip mes pasielgsime, kokius sprendimus priimsime, kokius veiksmus atliksime. Pagal savo patirtį galiu pasakyti, kad sąžinės, savitarpio pagalbos, egoizmo, savanaudiškumo pasireiškimas yra ir sapnuose, ten mes juos išreiškiame tiek, kokie esame iš tiesų. Jei sapnuose mes orientuoti į kiek įmanoma sąžiningesnį savęs išreiškimą, tai juose mus net moko tiesiogiai ar rodydami kažkokių tai personažų veiksmus ar gyvenimus. Dėl savo veiksmų pasekmių  sapnuose mes patiriame tikrus išgyvenimus ir tai mums jausminės pamokos ką atliekame teisingai, o ko ne. Daugumai tai nusėda pasąmonėje, nes daugumos sąmonė po pabudimo nesugeba išlaikyti ir išanalizuoti sapnų informacijos. Tačiau tai, kokias problemas teisingai išsprendėme sapnuose, mūsų gyvenime neįvyks. Tos pačios problemos, įvairiomis formomis sapnuose gali būti pateikiamos vėl ir vėl (matyt jos svarbios mūsų gyvenimui ateityje) ir jei mes niekaip nesugebame ten jų išspręsti, tai problemos po truputį pradeda realizuotis mūsų aplinkoje. Mums jas jau reikia spręsti gyvenime. Tai gali būti tiek aplinkos suagresyvėjimas mūsų atžvilgiu per aplinkinių žmonių agresyvumą, nelaimes, ligas arba tiesiog analogiškų situacijų atsikartojimas vėl ir vėl. Mes savo gyvenime turime patekti iš taško A į tašką B. Taške B mes jau turime būti kitokie, atitikti tą „tašką“ laike tiek savo mąstymu, tiek pasaulėžiūra, tiek sąžine, tiek fiziniu kūnu, tiek... oi kiek daug visokių parametrų. Visa tai, artėjantis link mūsų taškas B, turi patikrinti, kol mes į jį artėjame. Jei nesugebame atitikti to taško B, tai pakliūsime į kažkokį tarpinį tašką, o dažniausiai šalutinį. Tuomet gyvenimas mums pradės atrodyti kaip „ne mūsų“, kaip nenusisekęs ir vėl prasidės paieškos naujų gyvenimo gairių. O čia tai ir prasideda „reliatyvumai“.

 

  Žmogus, kuris neturi didelių siekių, svajonių, tiesiog egzistuoja, tai jo Laikas, jo „taškai“ tarsi iš anksto numatyti ir jį Gyvenimas tarsi ir netikrina (to atitikimo ateities atžvilgiu). Tačiau ir jis tobulėja per reinkarnacija lėtai ir savo laiku subręsta „prievartiniam“ tobulėjimui, nes bet kokia siela siekia tobulėjimo. Jei žmogus turi perdėm daug svajonių, siekių ir kartais net priešingų ir tarpusavyje nesuderintų, tai visų pirma dalis jų nusikelia į būsimas reinkarnacijas, o įmanoma realizuoti dabar dalis, žmogų „krato“ šiame gyvenime kaip „grūšią“ – norėjai daug, tai kentėk. Deja kai kurių kūnai, psichika neišlaiko reikalingos pertvarkos, „prisitaikymo“ prie savo išsvajotų siekių ateityje ir iškeliauja į kitą reinkarnaciją pratęsti neužbaigtų svajonių realizacijos. Paprastai tai būna nesugebantys suderinti savo jausmų ir proto. Aukštesnių realizacijų atžvilgiu tai nėra pagirtina.

 

  Kuomet mus Ateitis tikrina kiek mes atitinkame tam tikrus, savo išsvajotus „taškus“ ateityje, mus dažniausiai kamuoja neramumo, nesaugumo, baimės, nepilnavertiškumo (negalėjimo atitikti tą, kuriuo norime būti) jausmai. Va čia ir yra pagrindinis skirtumas tarp karminio išsivalymo ir patikrinimo Ateitimi. Aišku jei žmogus egoistiškas, savanaudiškas, tai esant karminiam išsivalymui jis nestebės savo vidaus. Tiesiog pradės piktintis, kodėl jam, tokiam „teisingam“ ir sąžiningam staiga tokie praradimai ir tokios ligos. Taip jis gali tik padidinti tą karmą, kuri bandė išsivalyti ( energoinformaciškai išsikrauti). Aišku jei egoistiškas, savanaudiškas žmogus, jį tikrinant ateitimi piktinsis, kaip jam tokiam sąžiningam, „geriečiui“ tokios neteisybės, tai Ateitis apribos jo galimybes realizuoti tam tikras svajones, patekti į tam tikras sritis, erdves pasaulyje. Tačiau visi tie patikrinimai, kaip minėjau, pradžioje vyksta sapnuose. Beje Ateities patikrinimo ir karminio išsivalymo vienas iš skirtumų yra toks. Jei jūs kažką prarandate, ypač materialaus, bet po kiek tai laiko, jums kažkokiu tai būdu, tiek materialaus turto, tiek galimybių, bei pasireiškimo atžvilgiu prisideda daug daugiau, tai reiškia jus patikrino Ateitis ir jūs atitinkate tą tašką „B“ į kurį veržiatės.  Būna atvejų, kuomet žmogus tarsi neturi ko prarasti, bet savo svajonėmis veržiasi į kažkokį tašką „C“. Tai jam duodama kažką tokio, na pavyzdžiui didelės pinigų sumos laimėjimas loterijoje, stambus palikimas ar pan. Po to tas atimama. Kaip žmogus reaguos į tai, nuo to priklausys ar jis keliaus į tą tašką „C“, ar jam pakaks ir „Z“ taško toje Ateityje. Jei žmogus, į išbandomą situaciją, tinkamai sureaguoja net iš pirmo karto  sapnuose, tai jis ne tik, kad gauna galimybę pasiekti savo išsvajotą tašką „M“ Ateityje, bet ir taškus „L“, „T“ ir t.t. Tam jam gyvenimas suteikia ne tik galimybes bet ir netikėtus palikimus, dovanas, laimėjimus loterijose ir viso to neatima.

 

  Tiems, kurie nori "darbuotis" su sapnais patariu nakčiai šalia savęs turėti su kuo ir ant ko rašyti, arba diktofoną. Prabudus naktį, galima net tamsoje kelis žodžius brūkštelėti dėl sapnuoto ryškaus sapno, kad ryte atgaminti. Ypač svarbūs tie sapnai, kur jūs jaučiatės teisingai, o gal neteisingai pasielgę. Jei teingai pasielgėte, tai pasidžiaugiate ir įsidėmite. Jei sapne neteisingai pasielgėte, graužia sąžinė, taip pergalvokite sapną taip, kaip jums atrodo būtų teisinga ir vidus būtų ramus. Taip padarykite kelis kartus, kad užtvirtinti. Tuo išvengsite galimybių atsikartoti tam sapnui, ar net išvengsite panašios situacijos gyvenime. Pradžioje kažkurį laiką nepavyks atsiminti net kažkiek užrašytų sapnų ir jų atgaminti ryte, bet su laiku sąmonė supras ko iš jos norima ir situacija pakryps į gera - geriau atsiminsite sapnus ( ir ne tik sapnus, bet ir gyvenime tapsite atidesni). Prieš užmiegant yra gerai sau pasižadėti sapne būti sąžiningam, nesavanaudžiui ir pan., pasižadėti atsiminti svarbius savo esybei sapnus. Jei sapne pakliūvate į "baises" situacijas, jus užklumpa stiprus baimės jausmas, jūsų vidus bet kokiu atveju jus pažadins, kad ištraukti iš tos, jūsų nevaldomos situacijos. Tai pagreitinti galima klyksmu sapne, ką dažnai  iš intuicijos daro moterys. Tačiau galima ir susiremti su "Baime", jei esate kovotojas (kovotoja). Tereikia tik labai supykti, tikėti savimi, nebijoti mirties. Tokie, mokantys supykti, išvengia visokių ten "apsėdimų", nužiūrėjimų ir kitų bioinformacinių darinių. Tai labiau savarankiškos esybės, kurios jau kažkiek aukščiau pažengusios tobulėjimo laiptais. Tokie net fiziniame pasaulyje netaps minios valdoma dalimi ir gyvenime kurs ir pastoviai revizuos savo pasaulėžiūrą, kuri neatitiks "visuotinai priimtos" pasaulėžiūros. Ir tai nereiškia, kad jie idealai, tokie pat, tik vienu laipteliu aukščiau. 

 

   Daugiau nesiplečiant darome išvadas, kuo skiriasi karminis išsivalymas nuo patikrinimo ateitimi. Pats svarbiausias kriterijus tai jausmas. Jei tai karma veikia, tai viduje palyginti ramu. Jei tai veikia Ateitis, tai viduje sumaištis, nepilnavertiškumas, baimės ir pan. Kitas kriterijus, tai jei jūs kažką praradote, bet nei į vietą nei ko daugiau negavote, tai karma. Jei praradus į vietą gaunate daugiau, tai Ateitis.

 

  2018.10.21