APIE MANE » STRAIPSNIAI
MŪSŲ NE TIEK DAUG. ENERGOINFORMACINIAI RYŠIAI

MŪSŲ NE TIEK DAUG. ENERGOINFORMACINIAI RYŠIAI

 

 Vienu metu, užsienio spaudoje aptikau informaciją, kad žmogaus tipažų yra apie 120. Mokslininkai darė tyrimus baltojoje rasėje. Vėliau panašią informaciją aptikau įvairiuose šaltiniuose, tik apie visa tai buvo kalbama plačiau. Jei stebėjote aplinkinius žmones, tai panašius, tiek veidu, tiek eisena, tiek judesiais žmones jūs sutinkate net skirtinguose miestuose. Jų amžius aišku gali skirtis. Šį reiškinį aš taip pat pastebėjau, bet netyrinėjau to giliau. Jei tam tikrame supermarkete, be manęs, šiuo metu yra apie 300 žmonių, tai bent dar vienas, kažkuo panašus į mane tikrai bus? Pagal mano atliktus stebėjimus, tai ne visai tiesa. Šis intervalas daug platesnis ir gana ryškus atitikimas gali būti vienas iš kelių ar keliasdešimt tūkstančių. Tai priklauso nuo giminės platumo.

 

  Betyrinėjant šį reiškinį stebėjau žmones įvairiuose miestuose bei kaimuose. Tiesiog lengvas šokas būna kai eini ir matai prieš tave einantį žmogų, kurį pažįsti kitame mieste, bet tai ne jis. Ne tik eisena, bet ir apranga, bei šukuosena panaši. Amžius paprastai skiriasi. Iki dešimties metų skirtumą dar lengva pamatyti, o platesniame intervale jau ne taip aišku. Pamenu kuomet močiutė bei teta man priekaištavo, kad garsiai, balsu kvietė mane mieste, bet aš tuo metu studentavau visai kitame mieste ir nebuvau parvykęs. Panašaus į save žmogaus niekada neesu matęs, bet mano pažįstamų, draugų, bei jų vaikų kopijų tai po kelis variantus. Na ir kas iš to? , bent aš taip paklausčiau. Tik vėliau aptikau informaciją apie energoinformacinius mainus tarp visa ko kas gyva ir ne tik. Apie tai, kad mamos jaučia savo vaikų bėdas per atstumą manau visi žino? Artimi, o ypač mylintys žmonės jaučia vienas kito emocines būsenas per atstumą. Panagrinėjus plačiau, tai mes tarsi antenos, kurios spinduliuoja savo būseną į erdvę. Jei mes, kaip radijo imtuvai, savo priėmimo kanalą nustatę ant mums rūpimos bangos, tai mes jaučiame tam tikro žmogaus būseną. Reiškia aš gerai galiu jausti būseną žmogaus apie kurį dažnai galvoju, kurį myliu. Bet yra dar vienas labai stiprus kanalas, tai kanalas kuris mus sieja su į mus panašiais žmonėmis. Jei į mus panašus žmogus intensyviai užsiima daile ir jam jau puikiai tame pavyko, tai ir mes jausime tam tikrą poreikį tuo užsiimti. Tereikia tik pradėti ir mums „seksis“. Iš tiesų tai mes tarsi nukopijuojame to, į mus labai panašaus žmogaus pasiekimus. Jei pagalvosime, kad mes tam turime gabumų, tai galime apsirikti, nors gabumai, perduodami per giminę ar reinkarnacijos būdu taip pat būna. Tiesiog tai dar vienas iš būdų, kaip kažko tai lengvai išmokti. Tuo pačiu jei mes, kad ir iš giminės gavę gabumus tam tikroje srityje, tuo užsiimsime intensyviai, tai panašūs į mus žmonės pajus tą emocinę būseną ir patys panorės panašios veiklos. Kitas klausimas yra tas, kad jie gali būti apsikrovę kitais darbais, kita veikla ir tas noras blykstelės jų jausmuose ir aplinkybių bus užgesintas. Tačiau jei panašia veikla užsidegs bent keletas panašių žmonių, nesvarbu koks atstumas tarp jų, tai dėl rezonanso, jiems visiems labai lengvai seksis ta veikla ir tame jie daug pasieks. Smulkmena tik viena, kad kažkuris iš jų turėtų turėti tų gabumų iš prigimties. Jis bus kaip žvakė, kuri uždegs kitus, tačiau ir jam tuo pačiu bus lengviau išreikšti savo gabumus.

 

  Labai gerai žinomas, tik mažai ištyrinėtas reiškinys, kad artimi giminiškai žmonės jaučia vienas kitą. Dar mažiau žinomas ir veik visai netyrinėtas reiškinys, kad panašūs (manau genetiškai) žmonės taip pat stipriai jaučia vienas kito būseną ir vieno pasiekimus profesijoje, veikloje, moksle, sporte, karyboje ir t.t. To dėka ir kiti asmenys (panašūs) lengviau gali imtis tam tikros, jiems nežinomos veiklos. Ir kai tik jie tuo užsiima, jiems atrodo tarsi jie tai žinotų. Tiesiog perėmė informaciją iš panašių į juos žmonių. Kuo daugiau panašių žmonių užsiima tam tikra veikla ar profesija, tuo lengviau sekasi visa tai pradėti kitiems, panašiems žmonėms. Juos pritraukia panašios vibracijos, susiformavę egregorai.

 

  Dar vienas būdas kaip išmokti nežinomos veiklos, tai jau buvo minėta viename straipsnyje apie meistrus. Tiesiog kopijuoti norimos veiklos meistrų judesius jų veikloje, įsidėmėti meistrų būseną, kuomet jie veikloje. Kopijuodami, patenkame į meistro suformuotą energoinformacinę struktūrą, egregorą, kuris mums suteikia pasąmoninių žinių. Tuomet tereikia tik apie trečdalį savo pastangų, o visa kita mes gauname „už dyką“, tai yra energoinformaciškai perimame iš meistro.

 

 Jei jūs kažko mokotės ir jums sunkokai sekasi, tai verta prisiminti, kad jausminių žinių galima rasti „savyje“. Kažkas iš panašių į jus jau tai moka, todėl tereikia atsipalaiduoti, įsijausti į savo vidų, kažkur erdvėje pajusti kitą (ar kitus) save ir paprašyti iš jų žinių. Tai lengviau pavyksta tik atsipalaidavus. Įtampos ir noras viską gauti tuoj pat, tik uždaro tas galimybes. Labai gerai apie tai „pakalbėti“ su savo kitais „aš“ prieš miegą, paprašyti iš jų žinių, gebėjimų. Būna ir tokių variantų, kuomet panašia veikla, šiuo metu užsiimančių „aš“ nerasta. Arba jie jau senučiukai, arba dar jauni ir tik galvoja apie tai. Tuomet belieka trečias mokymosi būdas – iš meistrų. Aišku galima bukai griaužti mokslus, tačiau bet kokiu atveju jūs būsite tas ar ta, kurio galimybes pajus panašus į jus kitas (kita) „aš“ ir gal būt pasinaudos jūsų įdirbiu. Tiesiog kitiems jau bus lengviau šioje srityje. Tai yra vieno iš į mus panašaus žmogaus pasiekimai prieinami kitiems. Tavo pasiekimai, energoinformaciškai bus prieinami kitiems, visų pirma panašiems į tave. Taip mes dalinamės savimi. Visų pirma tos „dalybos“ vyksta giminėje (kad ir kokia ji būtų), po to rasėje, tuomet valstybėje, kurioje gal ir skirtingos rasės, bet kalba ta pati. Yra daug žmonių, kurie „nekontaktuoja“ su savo giminėmis, bet emocinis, energoinformacinis gyvenimiškas įdirbis dalinasi tarp giminių savaime. Tas pats vyksta ir rasėje. Tavo įdirbis pasklinda rasėje. Tai nematerialinės vertybės, kurios persiduoda per egregorus, tiesiogiai per jausminius virpesius, minčių vibracijas.

 

  Būna atvejų, kuomet atrodo kodėl tam žmogui taip lengvai „sekasi“ mokytis įvairių kalbų, nors jo giminėje nebuvo kalbininkų? Tereikia atidžiau pasižvalgyti ir atrasti  panašius į šį asmenį žmones, kurie yra arba rašytojai, kurie rašo knygas keliomis kalbomis, o bendrauja dar daugiau kalbų, arba dirba vertėjais ir pan. Tiesiog šis žmogus pakliuvo „ant bangos“ kitų, į jį panašių žmonių energoinformacinės vibracijos. Mes kaip radijo imtuvai, su savo antenomis. Tereikia tik surasti norimas bangas.

 

 Toks energoinformacinio ryšio panaudojimas galimas ne tik apmokymams. Taip galima gauti informaciją ir apie sveikatinimo būdus. Jei vienas iš panašių žmonių į mus išsikapanojo iš sunkios ligos, tai jis savo energoinformaciniame lauke jau turi informaciją apie pasveikimo būdą ir gali dalintis su kitais. Tačiau čia yra daugybė kitų niuansų, tokių kaip giminės problemos, karmos ir t.t.

 

  2019.11.04