APIE MANE » STRAIPSNIAI
NAUJOS ENERGIJOS IR NAUJI GEBĖJIMAI

NAUJOS ENERGIJOS IR NAUJI GEBĖJIMAI

 

 

 Gal anksti apie tai rašyti, o gal jau vėlai, bet būtina. Atidžiai stebintys kas vyksta ne tik aplinkoje, bet ir pasaulyje pastebi, kaip tiek vaikai, tiek suaugusieji dingsta, tiesiog vagiami organams. Tai labai pelningas kapitalizmo džiunglių verslas. Todėl nekelkite savo vaikų nuotraukų į internetą ir supažindinkite su tokia rizika savo vaikus. Kuo mažiau kreipkitės į „gydyklas“, kurios renka duomenis apie jūs ir jūsų vaikų genetiką, sveikatos būklę, kraują ir pan. Jūsų duomenys nesaugūs jokioje gydymo įstaigoje ir bet kokiam turtuoliui, iš bet kurios pasaulio šalies prireikus tam tikro organo, jūs ar jūsų vaikas tiesiog dings.

 

 Yra šią tiesą matančių, bet dauguma tiki „teisingu“ pasauliu, o tikėjimas, tai mažutėlių religija. Religija, kuri pratina prie kančios? Ne. Tiesiog reikalauja gyventi kančioje, skleisdama ir daugindama mitus apie rojų debesėliuose. Religija, kuri reikalauja mylėti savo priešą, kuomet šis kerpa paskutinę mažutėlių „vilną“ ir skerdžia jų vaikus. Joks Tėvas nelinkėtų savo vaikams kančios. Reiškia bet kuri religija Žemėje sukurta tam, kad žmonės gyventų vergijoje. Tiesiog vieni vergai gyvena geriau už kitus, jų ir jų vaikų sąskaita. Ir bet kuris vergas siekia užsiropšti šia piramide kuo aukščiau kitų.

 

Visais laikais buvo žmonių su Gebėjimais ir Žiniomis, todėl buvo sukeliami karai, kad tokių būtų mažiau. Paskutiniu metu tokių žmonių vėl daugėja. Jei savyje pajutote tokius gebėjimus, tai geriau tylėti nei skelbtis, ar bandyti iš to išgyventi, prekiauti savo gabumais. Jei tą sugeba jūsų vaikai, tai išmokykite vaikus viešai to nedemonstruoti, nesigirti tuo. Kad tokius vaikus lengvai surasti yra sukurta begales filmų apie geruosius supermenus. Vaikai tuo susižavi ir pradeda girtis savo bendraamžiams. Informacija nuteka ten kur reikia, nes internetas tam ir pritaikytas – greitai atrasti ypatingus vaikus. Deja juos „uždusina“ dar vaikystėje. Vienus organams, kitus vakcinomis ar vaistais. Tik kai kuriuos perprogramuoja savo naudai.

 

 Ir dar. Svarbu savo gebėjimus išmokti valdyti ir jais naudotis. Ne veltui kuriama mechaninė visuomenė, čipuojami žmonės ir vaikai. Tai daro genetiškai iškraipytos esybės, dauguma kurių laiko save žmonėmis. Genetika iškraipoma, visų pirma maišantis rasėms. Kiekviena rasė turi savo ypatybių ir kad jas iškreipti yra skatinama tarprasinė maišalynė, mišrainė. To dėka prarandama galimybė atskleisti savyje tokias savybes, kurių mechaninė visuomenė niekada nepasieks. Visata yra Gyva, nemechaninė, todėl mechaninė visuomenė žino, kad ji gali tik žūti ar išsigimti ir taip vyko jau ne kartą. Deja, dėl nebendruomeniškumo, dėl savanaudiškumo, dėl susireikšminimo, vėl lipame ant tų pačių grėblių. Ugdykime savyje tai ką atradome neįprasto, nebūdingo plačiai, jau išsigimusiai visuomenei. Saugokime ne tik savo, bet ir kitų vaikus. Mus siekia nukreipti nuo tikslo įvairiais mitais, kariniais konfliktais, finansinių sistemų periodišku sprogimu (vienas iš jų jau šalia). Tačiau tikslo būti savimi, atrasti savyje savo gebėjimus ir juos tobulinti niekuomet nevėlu. Svarbu neapsileisti, neverkšlenti, nereikalauti pagalbos iš „pasakų princo“, ar reikalauti meilės sau. Reikia pačiam (pačiai) mylėti, būti tuo princu ar princese ir suteikti tą pagalbą visų pirma sau ir tik po to kitiems. Beje pagalba neteikiama apsileidusiems, žmonėms su priklausomybėmis ir tik malonumų ieškantiems. Jie nutemps jus paskui save į tą liūną, atims laiką ir tikslą. Vien tik nesutikus su jais dalintis savimi, jie puola į agresiją ir kerštą, todėl būtina tam pasiruošti. Čia pat ir dabar nukirskite ryšius su tokiais. Čia pat ir dabar nukirskite ryšius su religijomis, mitais ir įvairiomis „pasakomis“, atimančiomis jūsų laiką, sveikatą, dėmesį, energiją. Gailesčio čia neturi būti, nes „vampyrų“ pagrindinis koziris yra prašymas juos pagailėti, suteikti laiko pasitaisyti. Delsimas tolygus lėtam jūsų tempimui į liūną. Vien nuo tokių ryšių nukirtimo gana greit pagerės jūsų psichinė ir fizinė būklė. Kažko neteksite, bet ar iš tiesų jums to reikia? Tačiau garantuotai surasite daug pliusų ir svarbiausia į jus pradės skverbtis Išmintis, nešdama daug aukštesnės vibracijos energijas. Jos su metais vis auga, keičiasi. Ne veltui, „stebuklingai“, per labai trumpą laiką Žemės magnetinis polius pradėjo keisti savo buvimo vietą labai greitai. Tiesiog nepaprastai greitai. Ne veltui kosminėje erdvėje vyksta mokslininkų nepaaiškinami dalykai (kaip beje ir po Žeme). Žemės ir jos gyventojų laukia gana kardinalūs pokyčiai ir ne visi išgyvens. Todėl tam reikia ruoštis, o ne gyventi kasdieninėje rutinoje ir tikėti, kad tave išgelbės valdžia, bažnyčia, dievai. Domėtis ne virtualiais pasauliais, o realiais, įgyti praktinių gebėjimų, žinių, kurios dings, užgesus kompiuteriams.

 

 Mechaninė visuomenė skuba maksimaliai žmones „robotizuoti“, čipuoti, panardinti į virtualių žaidimų pasaulius. Visa tai atitolina mus nuo realybės, nuo realaus pasaulio, realios Žemės ir realios Visatos. Žmonijai nebus atleista toks pabėgimas nuo realybės. Taip vadinamoje Biblijoje minima, kad jei mieste bus bent vienas, ar keli šventi žmonės, tai miestas nebus sunaikintas. Dar vienas melas mažutėliams. Mes puikiai prisimename, kaip karai ištuštindavo miestus, ištisas šalis ir toliau taip vyks, kol liks tikėjimas pasakomis. Toks masinis žmonių čipavimas, technologijos ne veltui buvo perkeltos į Kiniją, kur žmonės išnaudojami iki visiško išsekimo. Ten daugiausiai pasaulyje stebėjimo kamerų, veido atpažinimo technologijos lenkia bet kokias vakarų pasaulio technologijas. Vakarų pasaulis dar tik bando įvesti 5G ryšį, kuris gana kenksmingas gyvybei, o Kinijoje, jau pradėtos kurti 6G technologijos. Kinai ruošiami kaip technologinė visuomenė, užkariausianti pasaulį, kol kita dalis pasaulio žaidžia savo „žaidimus“. Kinijoje intensyviai ieškomi gabūs vaikai, jie oficialiai paimami iš tėvų ir atitinkamai auklėjami, kad tarnautų tai technologiniai visuomenei. Bet koks tikėjimas valdžia yra saviapgaulė. Bet koks valdžios jėgų struktūrų tarnautojas, tai ne tavo apsauga ar pagalbininkas, tai visų pirma valdžiai parsidavęs žmogus. Tu net neturi prerogatyvos savarankiškai gintis nuo kitų užpuolikų ar valdžios agresijos prieš tave. Tau liepiama sudėti letenėles ir elgtis kaip mažutėliui. Įstatymus valdžia kuria tik tam, kad lengvai valdytų mažutėlius, kaip ir religijos sukūrė savo pasakas, kad lengvai valdytų tuos mažutėlius. Siekiama ištrinti iš žmogaus minčių, iš žmogaus jausmo, kad jis Kūrėjas. Beje vienas iš tokių trynimo metodų buvo elementari vergija. Po to sugalvojo tobulesnį metodą – pinigus. Tačiau yra visai kitas Kūrėjų visuomenės gyvenimo būdas, kurio neįmanoma suvokti šiuolaikinės visuomenės žmonėms, tai darbas, kūryba be pinigų. Kuomet kiekvienas tobulina save, savo giminę, savo rasę savo kūrybos dėka. Kiek tokių žmonių sutiktų gyventi tokioje visuomenėje. Radau mažiau nei pusę procento. Va tokia jau situacija.

 

 Kas yra tavo priešas, tavo giminės priešas, tautos ar rasės priešas? Tas kas gyvena ne pagal rasės, tautos, giminės ir savęs dėsnius. Pats pirmas priešas tai tu pats (tu pati), savo kasdieniniu tingumu, siekiu naudotis kitais, gobšumu, naivumu, „aviniškumu“, siekimu nesibaigiančio malonumo (priklausomybės). Sieki keisti savo pasaulį – keisk save, reikalauk iš savęs sprendimų, o ne sėdėjimo vilties baloje. Reikalauk iš savęs kiekvieną rytą, tik pabudus ir daryk tai neatidėliodamas (neatidėliodama) , o ne vėliau, rytoj, ar poryt. Niekas nesako, kad bus lengva, bet tai bus ėjimas Tiesos keliu, Kūrėjo keliu. Jis negailestingas šiukšlėms ir atskiria juos nuo sėklų. Tad kodėl mes turime būti kitokie? Niekas ten, Viršuje dėl mūsų nelieja ašarų. Greičiau šlykštisi, kaip mums maloniau likti gyvūnais, o ne siekti tapti žmonėmis. Niekas mums nepadės, kol mes patys nepradėsime padėti patys sau ir kitiems. Tik tuomet mumis Ten gali patikėti ir padėti, tik tuomet. Ženk žingsnį ir link tavęs ženks kelis žingsnius. Žmogaus forma, kūnas, tai tik biorobotas, kuriuo mes naudojamės šiame pasaulyje. Todėl ar verta jį perdėtai branginti ir bijoti jį sužaloti ar jo netekti? Kaip ir kam naudojamės, tokia atsakomybė ir bus. Pagalvosi? Reiškia dar nesubrendai, o gal ir nesubręsi pokyčiams. Taip ir pūsi liūne, viltyje, kad tave kas ištrauks. Veiksi, reiškia tavyje pasireikš Kūrėjo Šviesa. Stebuklų čia ir dabar neįvyks, bet jie reikšis su laiku vis dažniau ir kartais keisčiau, netikėtai mūsų ribotiems protams. Linkiu atrasti kiekvienam savo gebėjimus, savo tikslus, nes Žemėje mes ne dėl malonumų liūno, ar vergovės kitiems, ar siekio paversti vergais kitus. Ieškok šito kas dieną, kas valandą. Tu ne vienas (ne viena).

 

 

2020.01.08