APIE MANE » STRAIPSNIAI
PANIKA, BAIMĖS, ŠIRDIES LIGOS

PANIKA, BAIMĖS, ŠIRDIES LIGOS

 

 

Klausimas: su kuo susiję baisios panikos, baimės ir širdies ligos? Kur ieškoti? Praeityje ar tai su ateitimi susiję, nes dabar daug žmonių tokiose būsenose?

 

Atsakymai daugumai žmonių savaime išsirutulioja, kuomet jie į pasaulį žvelgia ne fragmentiškai, tai yra ne su žibintuvėliu tamsoje ieško tiesos, o mato visą ką tarsi dienos šviesoje. Tereikia surinkti visas turimas žinias ir patirtis į vieną „paveikslą“. Ir nors jis toli gražu nebus išsamus, bet daug kas jau taps aiškiau.

 

Pradėti reikia nuo elementarių, gyvenimiškų poveikių, kurie gali iššaukti vienas ar kitas problemas. Širdies ligos visų pirma kyla dėl kasdieninio persivalgymo baltymais ir mažo judėjimo. Baltymų likučiai nusėda kūne, kur juos valgo bakterijos, grybeliai ir nuodija organizmą. Nejudrumo dėka, ant kraujagyslių sienelių, o ir tiek pačiame kūne nusėda gausybė tiek organinių, tiek neorganinių darinių, kurie sutrikdo skysčių tekėjimą ir apsunkina širdies darbą. Tas įtakoja ir hormoninę sistemą ir nervų sistemą. Suvalgoma gana daug chemija ir organika užkrėsto maisto, išgeriama nesveikų vaisvandenių. Tai vidinės problemos. Jei dar prie viso šito prisideda išorinės problemos, pastoviai išderinančios nervų sistemą, tuomet organizmas būna pastovioje įtampos būsenoje. Iš čia nepaaiškinamos baimės, panikos būsenos.

 

Visa tai yra elementaru. Yra ir „neelementarių“ įtakų. Tai erdvės ir laiko atsakas į tai, ką mes negerai darėme praeityje, ar gal būt galime pridirbti ateityje. Praeitis bet kokiu atveju, vienaip ar kitaip ataidi į nūdieną, į esamą momentą. Na, o ateitis tikrina mus galimų mūsų poelgių atžvilgiu ateityje ir pateikia visokių gyvenimiškų išbandymų. Tie išbandymai visų pirma pateikiami mūsų sapnuose. Į klausimą, kur ieškoti priežasčių, dėl mūsų probleminės būsenos, praeityje ar ateityje? Atsakymas vienareikšmis: gal neieškome nė ten nė šen, o tiesiog teisingai, pagal sąžinę elgiamės kiekvienu savo gyvenimo momentu, su kiekviena problema. Elgiamės teisingai tiek kitų atžvilgiu, tiek savo atžvilgiu. Dažniausiai žmonėms atrodo, kad tik kitų atžvilgiu teisingai elgiantis, dievulis juos puikiai įvertins. Deja. Pirma bus vertinamas teisingas elgesys savo atžvilgiu, savo sielos, kūno atžvilgiu. Jei žmogau sąmoningai nuodija savo kūną, sąmoningai teršia savo sielą, tai kiek tu teisingai besielgtumei kitų atžvilgiu, būsi baudžiamas, nes terši savo šventovę. Ir čia nereikia jokio religinio supratimo, nes tai tik neišprususioms asmenybėms. Kuo mes save teršiame reikia minėti? Trumpai, tai alkoholis, „vaistai“, narkotikai, rūkymas, „skanėstai“ ir t.t.

 

Kitas, galingas veiksnys dėl baimių ir panikų, tai gyvenimas vertelgų sistemoje, kur dauguma visuomenės narių siekia tapti vertelga. Tai yra vienas kito išnaudojimo visuomenė, kur vienas vergas siekia visuomenėje išnaudoti ir naudotis kitais vergais. Kapitalizmo sistemoje, kaip džiunglėse, kur vienas, paprastai didesnis plėšrūnas siekia praryti mažesnius. Svajokliavimas apie laisvą rinką ir sąžiningą verslą yra graudžiai juokingas. Tereikia tik naujai kompanijai sėkmingai pradėti vystyti verslą, kuomet didelė kompanija „nuperka“ mažą kompaniją, teisingiau praryja. Bet kurioje kompanijoje samdomi darbuotojai gauna užmokestį gerokai mažesnį, nei gaunama nauda iš to darbuotojo darbo. Bet kuris asmuo tokioje visuomenėje yra tiek „naudingas“ tai visuomenei, kiek naudingas kompanijoms. Jei kas neneša pelno, tas turi būti sunaikinama, uždaroma, panaikinama. Todėl uždaromos mažos mokyklėlės, kaimo aptarnavimo sferos ir t.t., kas elementariai būtina normaliai visuomenei, bet nenaudinga vertelgų visuomenei. O dar vadinama pensija vergams. Iš tiesų tik dalis jų gauna tas pensijas, nes dauguma ilgai neišgyvena. Dar yra manipuliacijų tiek su tų pensijų dydžiu, tiek su galimybe ją sumažinti „krizių“ laikotarpiu. Ir aplamai pensijinio amžiaus žmones, kaip nenaudingus kapitalizmui, siekiama maksimaliai išnuodyti „vaistų“ pagalba. Va tokie džiunglių įstatymai, džiunglių visuomenėje ir sukelia didžiules įtampas, nesaugumo jausmą dėl rytojaus ir net dėl šios dienos. Visa tai atsispindi jausmuose, prote, vaikų elgsenoje. Tokia situacija naudojasi farmacininkų pramonė, kurios dėka vaistinių priaugo kaip ir maisto parduotuvių. Tačiau tai tik nuima simptomus, bet nieko negydo. Visų pirma ligota pati visuomenė, ligota vertelgiškumu, kiekvieno asmens noru gyventi geriau už kitus, siekiu naudotis kitais, išnaudoti kitus.

 

Kaip visame tame išlikti maksimaliai sveikais, išauginti sveikus protu ir kūnu vaikus? Sudėtinga bet verta. Tam būtina pastoviai, būtent pastoviai domėtis sveikatinimo naujienomis (proto, kūno, jausmų), domėtis miesto, šalies, pasaulio įvykiais, kur link „vėjas pučia“. Domėtis mokslo neištirtais ir nepatvirtintais dalykais, kurie beje dažnai tiesiog slepiami nuo žmonių, kad juos būtų galima lengviau kontroliuoti, gauti iš to pelno. Būtina išlaikyti vaikišką smalsumą, nesvarbu kiek metų jums bebūtų. Visą informaciją būtina apdoroti savo protu, perleisti per savo suvokimo prizmę, o ne kitų pateiktus vertinimus. Būtina nepriimti nė vienos, iš besipešančių žmonių, giminių, draugų, pašaliečių, partijų, šalių ir pan., pozicijų 100%. Jei vyksta peštynės, tai abu besipešantys kažko ar kažkur neteisūs. Teisus niekuomet nesipeš dėl savo teisumo, o eis savo keliu. Teisus gali tik nebent gintis nuo peštuko ir turi tai mokėti daryti. Jei teisus žmogus nemoka apsiginti, tai jis auka, kuri bus kažkam naudinga ir kažkas ja pasinaudos. Jei teisus žmogus yra tik aukos pozicijoje, tai jam garantuota visa puokštė ligų ir gyvenimiškų problemų. Kaip minėjau, būtina išlaikyti smalsumą tai pirma ir elgtis teisingai, tai antra. Teisingumo suvokimas mums bręstant ir tobulėjant keičiasi ir gali būti, kad kažkur tai klydome. Būtina pripažinti savo klaidas visų pirma sau ir keisti poziciją. Mes ne robotai, kad iki mirties laikytumėmės savo neteisingų pozicijų. Tik lankstumas, maksimaliai atitinkantis tiesą, gelbės mus, mūsų palikuonis ir net gimines nuo įvairių ligų ir negandų. Būtina nepamiršti riboti mitybą, maksimaliai sveikai maitintis. Ir svarbiausia, tai laikyti kūną tonuse, pakankamai judėti, daryti kvėpavimo pratimus, dozuotai grūdintis.

 

 

2019.12.26