APIE MANE » STRAIPSNIAI
PENSIJŲ PINKLĖS

PENSIJŲ PINKLĖS

 

 

 

 Pensijinė sistema yra viena iš labiausiai tautos skaitlingumą mažinančių priemonių. Tos sistemos dėka, atskiras žmogus suinteresuojamas dirbti kuo daugiau ir kuo geriau apmokamame darbe. Pensijinė sistema nuteikia žmogų neturėti vaikų. Po darbo jam ar jai vaikai netrukdo patirti įvairius malonumus, save realizuoti, laisvai keliauti atostogų metu. Būtent po pensijinės sistemos įvedimo stabiliai mažėjo gyventojų skaičius, moterys mažiau gimdė. Jos žinojo, kad valstybė jas aprūpins išlaikymu net jei visai negimdys, svarbu dirbs tam tikrą laiką. Pensijinė sistema taip pat sudaro šeimos nebūtinumui. „Kam užsikrauti kito žmogaus problemas dabar ar net senatvėje? Aš vis viena gausiu pensijinį valstybės išlaikymą. Vadinasi galiu gyventi savo malonumui“. Anksčiau buvo žinoma, kad kiek vaikų turėsi ir kaip juos išauklėsi, taip tavimi jie rūpinsis senatvėje. Buvo suinteresuotumas. Dabar šito neliko ir tauta mažėja. Tas pats vyksta ir „turtinguose“ vakaruose, kur pilna senų žmonių, ypač močiučių, kurie aprūpinti gera senatvine pensija, o vaikų turėjo mažai, o anūkų tuo labiau. Todėl vakarų valstybės suinteresuotos įsivežti, prisivilioti darbo jėgą iš kitų šalių. Tas pat vyksta ir Lietuvoje, kur dirba jau nemažai ukrainiečių. Manau turima atsisakyti senatvės pensijų sistemos, tuo pačiu ir prievartinės įmokos į tą sistemą. Tai paskatins gimdymą, rūpinimąsi tinkamu auklėjimu, kad senatvėje būtų parama. Taip pat būsimi pensininkai bus priversti susigalvoti sau kitų pajamų šaltinių, investicijų, užsiimti kūryba, savirealizacija, o ne sėdėti kaip „kopūstai“ prie TV, ant suoliukų liežuvius dilinti ar panašia neveikla užsiimti. Tuo labiau, kad pokalbiuose dažnai liečiama nesveikatos sritis, tai vien nuo to daugumai jų sveikata tikrai negerėja. Pokalbiai apie ligas „užkrečia“ tomis ligomis. Tai yra toks efektas, kuomet į ką koncentruoji savo dėmesį, tuo ir užsikreti. Pensijoje būtent nutinka neveiklumo šokas, nes jiems buvo parūpinamas darbas, užimtumas, tuo pačiu judėjimas. Kadangi tiek fizinis judėjimas, tiek protinė veikla ilgina amžių, tai pensininkams bus tik į sveikatą.