APIE MANE » STRAIPSNIAI
VAIKŲ KARMA PAGAL GIMIMO MĖNESĮ

 Užtikau savotišką informaciją. Kažkiek tiesos joje radau, tad gal kam bus naudinga, savo gyvenime palyginti, pamąstyti. Tad trumpai ką sako numerologija pagal karmą:

 

 Sausio mėnesį gimę vaikai yra pačios seniausios sielos. Jie globoja savo brolius ir seseris, rūpinasi šeima.

 

Vasario mėnesį gimę vaikai, tai bobučių ir senelių „vaikai“. Jie linkę būti su jais, globoja juos ir dažniausiai palaidoja.

 

 Kovo mėnesį gimę vaikai, tai mamos vaikai, kurie „sukasi“ apie mamą visą gyvenimą. Vis prie mamos ar kažkur netoli. Jie rūpinasi ja, padeda jai.

 

 Balandžio mėnesį gimę vaikai atsako už tėvo nuodėmes. Gyvenime jie pakliūva į panašias situacijas, kuriose jų tėvas padarė neteisingus sprendimus, kažkas dėl to nukentėjo. Vaikai turi „atpirkti“, teisingai išspręsti situaciją, nepadaryti toje situacijoje nuodėmės.

 

 Gegužės mėnesį gimę vaikai atsako už mamos nuodėmes, kuri jas padarė savo gyvenime. Jie paklius į tokias situacijas, kuriose jų mama padarė neteisingus sprendimus ir turės visa tai teisingai, pagal dorumą, tiesą, sąžinę išspręsti problemą.

 

 Birželio mėnesį gimę vaikai yra taikdariai. Jie vis taiko tėvus, gimines, gal būt net pažįstamus ar visai pašalinius žmones. Tačiau svarbiausia jų karminė funkcija, tai tėvų ir giminių taikymas.

 

 Liepos mėnesį gimę vaikai turi karminę užduotį tėvus perkelti į kitą vietą. Na pavyzdžiui iš kaimo į miestą, iš vienos šalies į kitą ir pan. Kai jie tai padaro, tai atlieka savo karminę misiją.

 

 Rugpjūčio mėnesį gimę vaikai yra kovotojai už tiesą. Tai geriausi, sąžiningiausi teisėsaugos darbuotojai ir šiaip visur kur reikalinga tiesa ar kova už tiesą.

 

 Rugsėjo mėnesį gimę vaikai yra labai talentingi. Jiems negalima užsiimti verslu, bizniu. Tai dvasingumui linkę vaikai. Jie gali būti dvasiniais mokytojais, praėję tam tikras mokyklas.

 

 Spalio mėnesio vaikams galima drąsiai palikti palikimą. Jie neišvaistys jo, o padidins.

 

 Lapkričio mėnesį gimę vaikai turi karminę užduotį pakelti giminės statusą. Tai yra jei mama ar tėvas buvo mokytojai mokykloje, tai jie bus docentai ar profesoriai universitete ar mokslo darbuotojai. Jei tėtis buvo kapitonu, tai vaikui karminė užduotis tapti generolu. Jei tėtis buvo darbininku statybose, tai vaikui reikia tapti sakykime inžinieriumi ir pan.

 Gruodžio mėnesį gimę vaikai yra labai linkę į savarankiškumą. Jie viską žino, viską nori daryti patys. Vaikiškas maksimalizmas gali išlikti visą gyvenimą. 

 

 Ir dar. Kuo vaikas tame mėnesyje gimęs vėliau pagal datą, tuo jis atsineša daugiau karminių problemų iš praeities. Sakykime 1-9 dienomis gimę turi mažai karminių problemų atsinešę iš praeito gyvenimo, bet gali dabar prisidaryti. O jau paskutinėmis mėnesio dienomis gimę vaikai atsineša iki 60% karminių praeities problemų, kurios vis „išlys“ ir „išlys“ šiame gyvenime per įvairias situacijas.

 

 Kiek tai tiesa ir kiek tas pasitvirtina jūsų, jūsų artimųjų, pažįstamų gyvenimuose tai galite patikrinti tik jūs. 

 

  2018.04.14