APIE MANE » STRAIPSNIAI
ŽMONIJA - MAGNETAS

    ŽMONIJA – MAGNETAS

 

 

 Jei tam tikra dalis giminės, vietinių gyventojų, tautos, rasės, žmonijos galvos apie vienintelį dalyką ir patirs vieną jausmą, tai realybė toje aplinkoje pradės keistis. Kažkam iš jūsų teko skaityti apie tai, kad kelios dešimtys iki Titaniko paskendimo, vienas rašytojas parašė knygą su tokiu „scenarijumi“. Žmonės skaitė tą knygą, vizualizavo, išjautė ir tai įvyko. Kitas, man ryškus įvykis. 2000 metais, per Tv žiūriu filmą apie atominio povandeninio laivo katastrofą ir jo skendimą. Po kelių dienų skęsta rusų povandeninis laivas „Kursk“. Prieš nedaug laiko buvo parašyta knyga, pagal kurios scenarijų analogiškai žuvo povandeninis laivas „Kursk“. Net ir tai, kad buvo mokymai, beje taip pat Barenco jūroje ir kad sprogo defektinė torpeda, visa tai pagal knygos ir sukurto filmo scenarijų. Ir pagaliau dabarties aktualija. Per Londono olimpiados atidarymą, per šou, visam pasauliui, vaizdingai buvo parodytas koronos viruso atvaizdas, po to masiškai sergantys žmonės, vaikai lovose, atskirti nuo suaugusių???, šokantys gydytojai, kurių per internetą matome gausybes tokių įrašų!!! Ir ką dabar nes matome savo aplinkoje?!

 

 Sutapimų nėra. Visa kas vyksta, būna vienaip ar kitaip, geriau ar blogiau organizuotos aplinkybės. Pagal aukščiau aprašytus atvejus, galima pastebėti, jei kažkokia dalis žmonių jausmingai priima matomą ir girdimą informaciją, ją vizualizuoja, apie tai mąsto, tai po kiek tai laiko žmonija tai realizuoja kaip programą. Tokių atvejų yra begalės. Pavyzdžiui jei Titaniko katastrofai įvykdyti, buvo reikalinga daug laiko, nes informacija knygos pavidalu sklido lėtai, dar kol statė laivą, kol susirinko „tinkama“ komanda. Tuo tarpu dabartiniu laikotarpiu, kuomet informacija sklinda greitai, visos programos gali būti realizuotos greičiau. Povandeninio laivo katastrofą pagreitino ne tik knyga, o ypač filmas, kurį žiūrėjo daug žmonių, įsijautė, išgyveno ir tai įvyko. Tačiau tokiam masiniai, pasauliniai programai, kaip „pandemijos cirkas“, reikia daugiau laiko ir papildomų renginių bei priemonių. „Pandemija“, tai sąmoninga, dirbtinė globalistų, korporacijų žmonijos valdymo programa. Kadangi jie žino, kad pakanka bent 10% žmonijos užprogramuoti tam tikromis programomis, tai visa žmonija tiesiog nesąmoningai realizuos tą programą. Tai yra nedideliai daliai žmonių tapus „magnetu“, kita dalis žmonių tiesiog pasiduoda.

 

 Tam tikra dalis žmonių dabartiniu metu „įmagnetinama“ baime, nežinia dėl ateities ir pan. Pamenu, dar prieš 5-6 metus, dauguma mano pažįstamų kalbėjo, esant tokiam JAV, bei kitų „turtingų“ šalių prasiskolinimui, taika ilgai neišliks. Tik pasaulinis karas gali nurašyti tokias skolas. Matyt buvo pasirinktas ne senovinis, sunaikinantis ne tik žmones, bet ir materialines vertybes variantas, bet globalaus valdymo ir viso pasaulio vertybių privatizavimo mechanizmas, kur absoliuti dauguma žmonių, tik sistemos vergai. Visa tam įgyvendinti buvo reikalinga suburti lengvai parsiduodančių, godžių, priklausomų žmonių tam tikrą kiekį. Buvo reikalinga supirkti kuo daugiau masinių informacijos priemonių skleidėjų. Buvo reikalinga, kad kuo didesnis kiekis paklusnių valdininkų būtų kuo daugiau valstybių. Buvo reikalinga, kad PSO (pasaulinė sveikatos organizacija), kurios nurodymams ir rekomendacijoms paklustų kuo daugiau valstybių, taptų korporacijų valdoma tiek finansavimo būdu, tiek savų žmonių infiltravimu. Prisiminkim, kad valstybėse esant tik viena ar keliems koronos apsikrėtimo atvejams, jau buvo ruošiamasi sklebti pandemiją? Taip neturi būti, pagal įstatymus. Prisiminkim, kad nors Kinijoje suregztas masinis vaidinimas, su daugybe video paskleidimu pasaulyje, bet joje mirė nedaug žmonių. Tuo tarpu Europoje daug daugiau, kad ir toje pat Italijoje. Ten tiesiog daug žmonių, net neužsikrėtusių, buvo suguldyti į ligonines ir „gydomi“ nežinant kaip gydyti. Iš esmės tai buvo žudymas, nes paguldyti po „plaučių ventiliatoriais“ žmonės, 8 iš 10 mirdavo. Kai tuo tarpu besigydantys namuose, persirgdavo šią ligą kaip gripą. Vėl buvo filmuojama ir skleidžiama per masines informacijos priemones apie gausybes mirčių. Beje žmonės nufilmuodavo ir įdėdavo į internetą medžiagą, kaip režisieriai ir aktoriai kuria melagieną. Tai melagienai skleisti buvo skirti dideli pinigai. Ne veltui statistika neatitinka tos realybės, kurią matome aplink save. Graikijoje gyvenanti gydytoja minėjo, kad pas juos verbuojami žmonės dirbti internete, kur jiems reikia skleisti melagingą „informaciją“, guostis apie jų sunkiai sergančius ir „mirštančius“ artimuosius. Faktiškai tai samdiniai, socialinių tinklų „kariai“. Pastebėjau ir Lietuvoje analogiškų atvejų. Bet dauguma tik TV ir visuotinės baimės „įmagnetintos“ aukos.

 

 Visuomenės „įmagnetinimas“ baime, tai tik pradinė fazė. Toliau būtina ugdyti paklusnumą ir nuolankumą. Čia ir išlenda visuotinis skiepyjimas ir galimai įvedami „skiepų pasai“, be kurių nebus įmanoma keliauti po šalį, po pasaulį. Kitai valdymo fazei ruošiamasi jau daugiau kaip 8 metai. Visų pirma tai pasaulinis internetas su maksimaliai galimu greitu ryšiu ir didelių duomenų perdavimu. Tai 5 ar 6G. Jau treji metai iš eilės į žemės orbitą paleidžiami dideli kiekiai palydovų, kurie turės užtikrinti pasaulinį internetą. Miestuose masiškai bus kabinamos žmonių stebėjimo kameros. Ruošiamasi čipuoti žmones. Visa tai bus pateikiama kaip patogumas patiems žmonėms, o iš tiesų tai bus naujo lygio valdymo mechanizmas. Aišku žmonės apsigaus, nes tikrai patogu neturėti grynų pinigų, o prie nuskaitymo priemonių priliesti plaštaką, kurioje „tupi“ čipas. Pinigai bus automatiškai nuskaitomi parduotuvėje, transporto priemonėse. Taip valstybė ir bankai kontroliuos kiekvieno žmogaus judėjimą, poreikius ir net programuos tuos poreikius, jam įteigdami, kas tipo jam geriau. Pasirinkimas be pasirinkimo. Ir tai dar ne viskas. Prisiminus, kad jei tam tikras žmonių kiekis galvoja apie panašius dalykus ir jausmai panašūs, tai jie tampa savotiški magnetai, prie ko „pritraukiami“ kiti žmonės. Paveikus reklama, ar įteigus tam tikrus dalykus tam tikram žmonių kiekiui, kitų net „prašinėti“ nereikės. Jie tiesiog bus pritraukti prie „magneto“.

 

 Pagrindinis siekis, tai tokia biotechnologija, kurios būdu į smegenis bus implantuojami biologiniai implantai. Jų dėka bus galima valdyti žmones tiesiogiai. Žmonėms bus „patogu“ tiesiog per savo smegenis susisiekti su kitais žmonėmis, matyti tiesiog smegenyse „filmus“, iliuzijas ir pan. Viso to siekia globalistai. Yra manančių, kad tai ne žmonės, nes žmonės jau būtų daugybę kartų susipešę, net jei giminės, susiskaldę ir gyvenę savo malonumams. Bet ne. Čia vykdomas nuoseklus, ne vieną šimtmetį besitęsiantis planas. Kiti teigia, kad klanų, grupuočių atveju tai įmanoma, nes tai dariniai, gyvenantys ilgiau nei klanų valdytojai. Kaip ten bebūtų, bet tie, kas siekia žmonių maksimalaus paklusnumo, jų valdymo ir išnaudojimo NĖRA ŽMONĖS, nors ir turi žmogišką pavidalą. Jei tai suprastų bent dalis žmonių, „magneto“ efekto dėka ir kiti būtų pritraukiami prie tokio suvokimo. Ir visų pirma, žmonės turi keisti savo suvokimą nuo to, o kam yra reikalingas „juodaskvernių“ klanas? Jis reikalingas žmonių masių valdymui, nuolankumo, paklusnumo diegimui, o ne ryšiui su dievu. Tas klanas, kaip juoda siurbėlė siurbia iš žmonių jų lėšas, laiką, atima laisvą mastymą, laisvą valią. Kitas klanas, tai valdininkų, bajorų klanas. Savo laiku tai buvo „dievo išrinktųjų“ klanas, kuriems visi kiti buvo tik jų tarnai (išskyrus juodaskvernius). Po eilės karų, susikūrė dar buržujų klanas į kurių gretas galėjo jau pakliūti ir vergai, einantys per kitų vergų galvas. Visiems buvo įteigiama programa, kad visi turi galimybes tapti buržujais, bet nebuvo sakoma kokia kaina, kokių apgaulių, niekšybių ar net žudymų pagalba. Gudrūs vergai suprasdavo ir tuo naudodavosi. Kiti tik svajojo ir tikėjo juodaskvernių pasakomis. Dabar turime beveik globalizuotą bankinę sistemą, globalizuotą PSO, globalines korporacijas, kelias globalines religijas. Beje religijos, einat į visišką globalizavimą bus naikinamos, kaip valdymo atgyvenos.

 

 Dar viena programavimo, arba „magnetų“ kūrimo sistema, daugybę metų reiškiasi per apokaliptinės krypties knygų ir filmų kūrimą. Iš esmės tai biblinės, juodaskvernių programos vykdymas, kuomet žmogus neturi jaustis saugus, turi bijoti dievo bausmės, pasaulio pabaigos. Biblijinėje sistemoje aprašomi tie patys čipai, kurie bus rankose, ar galvose ir be kurių nieko negalėsi pirkti ar parduoti. Iš čia kai kam ir kilo idėja, kad ne žmonės globalizuoja pasaulį ir jau senai. Deja nei policininkai, nei teisėsauga aplamai, nei medikai, net ir tie, atėję į valdžią nesuvokia mąstų ir kad jie ir jų palikuonys, tik „mėsa“ globalistų planuose. Visi siekia išsaugoti savo „komforto“ zonas, stengdamiesi net nemąstyti kas vyksta ir kuo tai gresia ateityje. Reiškia jie patys ir kalti, kad savo neveiklumu prisideda prie to nusikaltimo, nusikaltimo prieš ateities žmoniją.