APIE MANE » STRAIPSNIAI
SAPNAI - VIRTUALUS PASAULIS

 Miegodami visi mes sapnuojame, net ir tie, kurie sako, kad nieko nesapnuoja. Tiesiog jie nepamena, dėl savo nervų sistemos savybių. Miego metu vyksta tiek vidinės, tiek išorinės informacijos, kuri įtakojo į nervų sistemą, apdorojimas ir įdiegimas į jau esamą energoinformacinę žmogaus sistemą. Aišku tuo metu vyksta visokiariopas žmogaus atstatymas, tiek fizinis, tiek nervinis, tiek cheminis ir t.t. Šiuo atveju išskirsiu tik vieną procesą, vykstantį galvoje.

plačiau
 
GLOBALIZACIJOS PROBLEMOS

 Stebint paskutinių mėnesių įvykius tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, galima matyti kokios aršios kovos vyksta pasaulyje ir retas tūlas pilietis supranta kas iš tiesų vyksta. Dirbtinai „praturtėjusi“ Kinija. Iš tiesų, kas stebėjo, tai matė didžiulį kapitalo ir pačių fabrikų perkėlimą iš JAV ir kitų šalių į Kiniją. Prieš tai Kinijos lyderiai buvo atvežti į Japoniją, perimti patirties. Niekuo neparemtas doleris ir nerealiai didžiulė JAV valstybės skola, kuri niekada nebus apmokėta, o čia dar dirbtinis daugumos gamybos perkėlimas iš JAV į Kiniją. Dirbtinai sukeltos kovos arabų pasaulyje ir po to dirbtinas spalvotųjų antplūdis į Europą. Ir visą tą laiką JAV valdžioje demo(no)kratai. JAV atėjus į valdžią respublikonams, kurie labiau suinteresuoti ne globalizmu, o savo šalies gamybos plėtojimu, kilo vidinė „tarakonų“ kova. Dėl pasaulinės prekių perprodukcijos, kai kuriose šalyse buvo iškelta idėja apie darbo laiko sumažinimą. Buvo kuriami planai dėl žmonių skaičiaus pasaulyje mažinimo, masių kontrolės įvairių mechanizmų. „Staiga“ ir realiai žmonės pajuto pavojų, kuomet buvo sukelta dirbtina pandemija ir žmonės priverstinai uždaromis saviizoliacijoje, priversti dėvėti kaukes.

plačiau
 
DABARTINĖ SITUACIJA PASAULYJE

 Dabartinis virusų spektaklis ne naujiena tiems, kas domisi panašiais „įvykiais“. 2003 metai jau tas pats buvo, su to pačio tipo virusu, o ir vėlesni buvo su kito tipo virusais, bet tai buvo tik pasiruošimai. Tuo metu dar nebuvo pakankamai paruošta tiek techninė bazė, tiek informacinė sistema ir dar mažai savų, paklusnių žmonių sėdėjo tam tikruose postuose. Jau prieš 6 metus, daug kas iš vlogerių internete kalbėjo apie rengiamą žmonių čipavimą, bet buvo aišku, kad techninės galimybės to dar nesiekia. O kas sakė, kad tai bus daroma taip atvirai. Dabar dauguma informacinių priemonių paklūsta įsakymams iš veik vieno centro. Dauguma valstybių paklūsta PSO, tai yra pasaulinei sveikatos organizacijai, kuri iš esmės jau privačiose rankose ir kur jau seniai vadovauja Bilo Geitso grupuotė, o jis atvirai reiškia mintį, kad būtina mažinti žmonių skaičių pasaulyje, panaudojant vakcinas. Aišku Bilui Geitsui tai per didelė garbė, nes jis tik statytinis.

 

plačiau
 
VIRUSAI - FIZINIAI BIOLOGINĖS INFORMACIJOS NEŠĖJAI

 Dabartinė, valdžiažmogių, transnacionalinių kompanijų, politikų sukurta ir palaikoma panika, žvelgiant iš elementarios biologijos, natūralios atrankos pozicijos yra tiesiog kvaila. Virusai yra buvo ir bus. Tai natūralūs biologinės informacijos pernešėjai, kurie suriša visą gyvybę Žemėje į tam tikrą, harmonizuotą, galinčią išgyventi ir keistis vienybę. Pakanka prisiminti pirmą biologinį karą, pradėtą anglosaksų, kurie okupavo Amerikos indėnų žemes. Jie ne tik atnešė su savimi gripą, kuris išnaikino milijonus vietinių gyventojų, bet ir dalindavo antklodes, užkrėstas virusais, nuo kurių indėnų gentys išmirdavo. Jei indėnai nebūtų taip izoliuoti nuo Eurazijos, tai savo laiku būtų persirgę tam tikromis gripo formomis ir Europiečiams nebūtų taip lengva okupuoti tas teritorijas. Išvada – kokie virusai bebūtų, ar bandytų reikštis, būtina jais „persirgti“. Iš esmės tai ne sirgimas, o biologinis organizmo pritaikymas prie aplinkinių gyvenimo sąlygų. Sveikos ląstelės ir sveiki organizmai greit persiima šia informacija ir veik neparodo jokio negalavimo. Žūva tik silpnos, tingios ląstelės, kurių liekanos turi būti kuo skubiau pašalintos iš organizmo. Tik menkas, į organizmą patenkančių skysčių kiekis ir menka šiluma gali stabdyti išsivalymo nuo suirusių ląstelių, kaip toksinų šaltinio. Tuomet organizmas pakelia temperatūrą, o skysčio trūkumas sukelia skausmus tam tikrose organizmo vietose, ypač galvos srityje. Pirmas „vaistas“ tai šiltas skystis , kad jo būtų pakankamai ir dažnas vaikščiojimas pasysioti. Dar labai svarbu grynas oras ir įvairūs kvėpavimo pratimai, kurie per plaučius išvalo lakius toksinus.

plačiau
 
TATUIRUOTĖS

 Tatuiruotė ant žmogaus kūno, tai atviri vartai į žmogaus energoinformacinę sistemą. Kerėtojoms, užkalbėtojoms, prakeikinėtojoms tatuiruotės padeda daug lengviau atlikti savo poveikį. Pakanka žmogaus veido nuotraukos ir tatuiruotės ant jo kūno nuotraukos ir tam žmogui, per bet kokį atstumą galima padaryti bet kokią įtaką – prikabinti energiją atsiurbiantį kanalą, įvesti į jo energoinformacinį lauką prakeikimą ir pan. Vienodos tatuiruotės ant skirtingų žmonių odos, energoinformaciškai suriša tuos žmones jau mažesnio ar didesnio egregoro lygyje. Tokiu atveju prakeikimas, ar kita energoinformacinė įtaka, pasklinda po tą žmonių grupę ir įtakoja silpniau. Ta įtaka labai priklauso nuo užkalbėjimą, energetinį atsiurbimą kuriančių žmonių galios, gebėjimų ir pan.

plačiau
 
POKALBIS SU ŽINIUONE

 Ne taip senai, vėl teko pabendrauti su žiniuone, nes ji pastebėjo, kad paskutiniu metu aš labai susirūpinęs miškų naikinimu. Ką čia nebūsi susirūpinęs, kuomet mano aplinkoje, mano, nuo pat vaikystės išvaikščioti miškai, naikinami. Pjaunami plikais plotais, neatsodinant ir dar kalbama, kad miškai Lietuvoje tik didėja? O nupjauti medžiai tokie sveiki. Skaičiuojant medžių rieves radau pušų, kurioms 160 metų ir daugiau. Ir jos visiškai sveikos ir gražios ir dar gali augti ir augti. Ji man pasiūlė pasinaudoti ir paleisti į erdvę, vieną iš „užkalbėjimų“, kuris atrodo taip: pasiimti druskos ir eiti į iškirstą mišką (geriau šviežiai iškirstą). Paimti į saują druskos ir žvelgiant į išskerstą mišką, nuoširdžiai ištarti - „medžių, miškų ir girių naikintojai, jūs daugiau nebematysite šio gyvenimo, kaip ir jūsų vaikai, bei anūkai“. Tuomet švystelėti šią druską ant nupjautų kelmų ir nupjautų medžių kamienų, taip pat ant sukrautų kamienų rietuvių. Druskos daug nereikia. Pakanka ir kelių kristalų. Svarbu tai atlikti nuoširdžiai. Tai atlikti arba apsiniaukusią dieną, arba kuomet saulė vakarop. 

plačiau
 
POKALBIAI SU MAGAIS

 Tenka kartais pabendrauti su Magais. Su jais įdomu bendrauti, nes jie nemojuoja savo „tiesų“ vėliavėlėmis. Tik „teisuoliai“ kovoja vienas su kitu, savo „tiesų ginklais“, o Tiesos ieškotojai, Jos tiesiog ieško, ieško kelių į Tiesą. Mes visi esame magai, nes galime keisti save ir savo aplinką, tik ne visi tai suprantame. Kai tik tai pradedame suprasti, mūsų, vadinamas magiškumas, tiesiog auga. Tarsi vienu, po to kitu laipteliu palypėjame.

plačiau
 
NUGIRSTAS PASAKOJIMAS

 Vienoje iš kelionių teko nugirsti tokį pasakojimą apie žmoniją, jos kilimą. Žvelgiant per langą, gana greitai kito aplinkos vaizdai, o šalia nugirdau pokalbį apie religijas, žmoniją, Dievą, dievus. Dalį nugirsto pokalbio, pabandysiu išdėstyti trumpai ir pamąstymus apie tai.

plačiau
 
ALTERNATYVI ISTORIJA

 Visada kažkiek domėdavausi istorija ir dažnokai „nesuseidavo galai“ visų oficialių istorijų? Kuo toliau, tuo labiau aiškėjo, kad istorija buvo daug kartų perrašoma ir tame „fronte“ intensyviai darbavosi įvairios vienuolių grupuotės. Intensyviausiai šiame darbe reiškėsi jėzuitų ordinas. Beje jie, 1569m., buvo pakviesti į Lietuvą ir jų dėka galutinai Lietuvoje buvo išnaikinti Lietuvoje dar likę žyniai ir intensyviai naikinami turintys žinių žmonės, bei visos žinios, kurios nesiderina su jų kuriama istorija. Beje tuo pat metu, kuomet jėzuitai atsikraustė į Lietuvą oficialiai, lietuvių užkariautos teritorijos Ukrainoje, buvo perduodamos Lenkijai, o Lietuvai liko dabartinė Baltarusijos teritorija. Gal todėl ukrainiečiai, o ypač vakariniai, taip iškraipė savo kalbą ir sulenkėjo. Jėzuitų ordinas buvo pasklidęs po visą pasaulį ir net toje pat Kinijoje, „kūrė“ jos istoriją, kad atitiktų pasaulinę. Mąstantys žmonės žino, kad oficialias istorijos knygas rašo nugalėtojai karuose ir valdžios perversmuose. Lengviausiai keisti istoriją naikinant senus raštus ir rašant naujus. Visiškai iškraipyti istorijos nepavyksta, nes žmonės, istorines žinias, taip pat neša savo galvose. Tam teko organizuoti masinius, pasaulinius karus, kad žūtų patys aktyviausi ir protingiausi, o vienuoliai tuo metu tyliai, jiems suteiktose nuošaliuose vietose, perrašinėtų istoriją, kad po to skleistų naujose žmonių kartose. Su laiku tai perėjo į oficialias, masines informacijos priemones, po tiesioginės valdžios sparneliu.

plačiau
 
NAUJOS ENERGIJOS IR NAUJI GEBĖJIMAI

 Gal anksti apie tai rašyti, o gal jau vėlai, bet būtina. Atidžiai stebintys kas vyksta ne tik aplinkoje, bet ir pasaulyje pastebi, kaip tiek vaikai, tiek suaugusieji dingsta, tiesiog vagiami organams. Tai labai pelningas kapitalizmo džiunglių verslas. Todėl nekelkite savo vaikų nuotraukų į internetą ir supažindinkite su tokia rizika savo vaikus. Kuo mažiau kreipkitės į „gydyklas“, kurios renka duomenis apie jūs ir jūsų vaikų genetiką, sveikatos būklę, kraują ir pan. Jūsų duomenys nesaugūs jokioje gydymo įstaigoje ir bet kokiam turtuoliui, iš bet kurios pasaulio šalies prireikus tam tikro organo, jūs ar jūsų vaikas tiesiog dings.

plačiau
 
ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   sekantis