APIE MANE » STRAIPSNIAI
TATUIRUOTĖS

 Tatuiruotė ant žmogaus kūno, tai atviri vartai į žmogaus energoinformacinę sistemą. Kerėtojoms, užkalbėtojoms, prakeikinėtojoms tatuiruotės padeda daug lengviau atlikti savo poveikį. Pakanka žmogaus veido nuotraukos ir tatuiruotės ant jo kūno nuotraukos ir tam žmogui, per bet kokį atstumą galima padaryti bet kokią įtaką – prikabinti energiją atsiurbiantį kanalą, įvesti į jo energoinformacinį lauką prakeikimą ir pan. Vienodos tatuiruotės ant skirtingų žmonių odos, energoinformaciškai suriša tuos žmones jau mažesnio ar didesnio egregoro lygyje. Tokiu atveju prakeikimas, ar kita energoinformacinė įtaka, pasklinda po tą žmonių grupę ir įtakoja silpniau. Ta įtaka labai priklauso nuo užkalbėjimą, energetinį atsiurbimą kuriančių žmonių galios, gebėjimų ir pan.

plačiau
 
POKALBIS SU ŽINIUONE

 Ne taip senai, vėl teko pabendrauti su žiniuone, nes ji pastebėjo, kad paskutiniu metu aš labai susirūpinęs miškų naikinimu. Ką čia nebūsi susirūpinęs, kuomet mano aplinkoje, mano, nuo pat vaikystės išvaikščioti miškai, naikinami. Pjaunami plikais plotais, neatsodinant ir dar kalbama, kad miškai Lietuvoje tik didėja? O nupjauti medžiai tokie sveiki. Skaičiuojant medžių rieves radau pušų, kurioms 160 metų ir daugiau. Ir jos visiškai sveikos ir gražios ir dar gali augti ir augti. Ji man pasiūlė pasinaudoti ir paleisti į erdvę, vieną iš „užkalbėjimų“, kuris atrodo taip: pasiimti druskos ir eiti į iškirstą mišką (geriau šviežiai iškirstą). Paimti į saują druskos ir žvelgiant į išskerstą mišką, nuoširdžiai ištarti - „medžių, miškų ir girių naikintojai, jūs daugiau nebematysite šio gyvenimo, kaip ir jūsų vaikai, bei anūkai“. Tuomet švystelėti šią druską ant nupjautų kelmų ir nupjautų medžių kamienų, taip pat ant sukrautų kamienų rietuvių. Druskos daug nereikia. Pakanka ir kelių kristalų. Svarbu tai atlikti nuoširdžiai. Tai atlikti arba apsiniaukusią dieną, arba kuomet saulė vakarop. 

plačiau
 
POKALBIAI SU MAGAIS

 Tenka kartais pabendrauti su Magais. Su jais įdomu bendrauti, nes jie nemojuoja savo „tiesų“ vėliavėlėmis. Tik „teisuoliai“ kovoja vienas su kitu, savo „tiesų ginklais“, o Tiesos ieškotojai, Jos tiesiog ieško, ieško kelių į Tiesą. Mes visi esame magai, nes galime keisti save ir savo aplinką, tik ne visi tai suprantame. Kai tik tai pradedame suprasti, mūsų, vadinamas magiškumas, tiesiog auga. Tarsi vienu, po to kitu laipteliu palypėjame.

plačiau
 
NUGIRSTAS PASAKOJIMAS

 Vienoje iš kelionių teko nugirsti tokį pasakojimą apie žmoniją, jos kilimą. Žvelgiant per langą, gana greitai kito aplinkos vaizdai, o šalia nugirdau pokalbį apie religijas, žmoniją, Dievą, dievus. Dalį nugirsto pokalbio, pabandysiu išdėstyti trumpai ir pamąstymus apie tai.

plačiau
 
ALTERNATYVI ISTORIJA

 Visada kažkiek domėdavausi istorija ir dažnokai „nesuseidavo galai“ visų oficialių istorijų? Kuo toliau, tuo labiau aiškėjo, kad istorija buvo daug kartų perrašoma ir tame „fronte“ intensyviai darbavosi įvairios vienuolių grupuotės. Intensyviausiai šiame darbe reiškėsi jėzuitų ordinas. Beje jie, 1569m., buvo pakviesti į Lietuvą ir jų dėka galutinai Lietuvoje buvo išnaikinti Lietuvoje dar likę žyniai ir intensyviai naikinami turintys žinių žmonės, bei visos žinios, kurios nesiderina su jų kuriama istorija. Beje tuo pat metu, kuomet jėzuitai atsikraustė į Lietuvą oficialiai, lietuvių užkariautos teritorijos Ukrainoje, buvo perduodamos Lenkijai, o Lietuvai liko dabartinė Baltarusijos teritorija. Gal todėl ukrainiečiai, o ypač vakariniai, taip iškraipė savo kalbą ir sulenkėjo. Jėzuitų ordinas buvo pasklidęs po visą pasaulį ir net toje pat Kinijoje, „kūrė“ jos istoriją, kad atitiktų pasaulinę. Mąstantys žmonės žino, kad oficialias istorijos knygas rašo nugalėtojai karuose ir valdžios perversmuose. Lengviausiai keisti istoriją naikinant senus raštus ir rašant naujus. Visiškai iškraipyti istorijos nepavyksta, nes žmonės, istorines žinias, taip pat neša savo galvose. Tam teko organizuoti masinius, pasaulinius karus, kad žūtų patys aktyviausi ir protingiausi, o vienuoliai tuo metu tyliai, jiems suteiktose nuošaliuose vietose, perrašinėtų istoriją, kad po to skleistų naujose žmonių kartose. Su laiku tai perėjo į oficialias, masines informacijos priemones, po tiesioginės valdžios sparneliu.

plačiau
 
NAUJOS ENERGIJOS IR NAUJI GEBĖJIMAI

 Gal anksti apie tai rašyti, o gal jau vėlai, bet būtina. Atidžiai stebintys kas vyksta ne tik aplinkoje, bet ir pasaulyje pastebi, kaip tiek vaikai, tiek suaugusieji dingsta, tiesiog vagiami organams. Tai labai pelningas kapitalizmo džiunglių verslas. Todėl nekelkite savo vaikų nuotraukų į internetą ir supažindinkite su tokia rizika savo vaikus. Kuo mažiau kreipkitės į „gydyklas“, kurios renka duomenis apie jūs ir jūsų vaikų genetiką, sveikatos būklę, kraują ir pan. Jūsų duomenys nesaugūs jokioje gydymo įstaigoje ir bet kokiam turtuoliui, iš bet kurios pasaulio šalies prireikus tam tikro organo, jūs ar jūsų vaikas tiesiog dings.

plačiau
 
SVEIKOS GYVENSENOS TRUMPI PATARIMAI

 Sveikos gyvensenos sąvoką sudaro daugialypė ir daugiasluoksnė visuma. Ir ji prasideda nuo sveiko, kritiško mąstymo. Dažnai tenka matyti visiškai nekritiškus, viskuo pasitikinčius žmones, priimančius bet kokias pasakas. Tai tikinčiojo, arba religingojo žmogaus protas, kuris taip ir nesugebėjo išropoti iš vaikystės „pampersų“. Deja mus to beveik nemoko nei šeimoje, nei mokykloje. Tik „žiaurus“ gyvenimas kartais to pamoko.

plačiau
 
MEILĖS PRAKTIKA

 Pavadinimas straipsnio gal keistai skamba. Daugumai atrodo meilė tai kažkas tokio, kas ateina iš niekur ir dingsta niekur. Bet tai iš tiesų tik gyvūniška aistra. Dar gali būti gyvūniškas prieraišumas, nes tau suteikia malonumą, tavim rūpinasi, maitina, prižiūri ir t.t. Tai tik tam tikra dalis meilės, jos tam tikra išraiška, bet ne pati Meilė. Meilė yra praktikuojama ir auginama, ja rūpinamasi kas dieną, kas minutę. Ją galima sukurti net ten, kur atrodo jai neįmanoma atsirasti. Meilė kaip augalas. Ji sėjama, ji laistoma, prižiūrima ir ji duoda vaisių. Mitas, kad meilė tai laužas, ar židinys, kuris turi būti vis kūrenamas, kuriam reikia malkų, anglių ar pan., tai ne Meilė. Taip, židinys šildo, bet jame galima sudegti, tai viena. Antra – nei laužas, nei židinys neduoda vaisių, tik pelenus. Todėl poetų ir dainininkų žodžiai apie meilę kaip laužą, tai tik jų aistros, gyvūniškumo išraiška.

 

plačiau
 
PANIKA, BAIMĖS, ŠIRDIES LIGOS

 Klausimas: su kuo susiję baisios panikos, baimės ir širdies ligos? Kur ieškoti? Praeityje ar tai su ateitimi susiję, nes dabar daug žmonių tokiose būsenose?

plačiau
 
DIRBTINIAI VIRUSAI IR VAKCINOS

 Paskutiniu metu vis dažniau ir daugiau žinių, tiek iš neoficialių, tiek ir oficialių šaltinių, prasismelkia apie dirbtinai kuriamus ligų virusus ir vakcinas nuo jų. Apie tai jau teko girdėti jau daugiau kaip prieš 20 metų ir net buvo minima spaudoje, bet dauguma žmonių tuo nesidomi ir jiems tai naujiena net dabar?

plačiau
 
ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   sekantis