APIE MANE » STRAIPSNIAI
...TEN KUR DU AR TRYS SUSIRINKS...

 Teko girdėti tokį pasakymą, ar skaityti tokį užrašą? Manau, kad religingiems jis visiems žinomas. Tai ištrauka iš knygos Biblija vadinamos. Knygoje surinkta įvairių, tiek teigiamų, tiek neigiamų dalykų, tiesų bei apgaulių. Va šis, aukščiau paminėtas pasakymas, turi mintyje, kad jei keli religingi žmonės susirinko, galvoja apie tą patį, atlieka įprastus ritualus, kalba apie „gerai žinomą dievą“ ir mini citatas iš Biblijos, bei meldžiasi tomis pat maldomis, tuomet tarp jų atsiranda dievas. Iš esmės tai gerai žinomas reiškinys tiems, kas užsiima energoinformacinėmis struktūromis.

plačiau
 
SMEGENŲ FIZINIS RESURSAS

 Daugelis problemų žmonėms kyla dėl jų smegenų fizinių resursų. Mokslininkų nustatyta, kad vaisiui besivystant, smegenys susikuria „atsitiktinai“ tokios, kokios susikuria. Tai yra smegenų resursai priklauso nuo beveik atsitiktinai susidarančių ryšių tarp nervinių ląstelių. Didele dalimi tai priklauso nuo genetikos. Gimus kūdikiui, nervinių ląstelių tankumas smegenyse yra gana didelis. Tuomet jau antras etapas, nuo kurio priklauso kokius smegenų resursus turės suaugęs žmogus. Antrame etape smegenims svarbūs įspūdžiai gaunami iš aplinkos per visas kontaktus su ta aplinka. Kuo daugiau (bet ne per daug) tų įspūdžių, gal net kažkiek pavojingų išgyvenimui, tuo daugiau ryšių tarp smegenų neuronų, daugiau realios fizinės patirties su aplinka. Jei apkrovos smegenims nėra, tuomet daug, net labai daug smegenų neuronų tiesiog žūsta, organizmo „suvalgomi“, nes nenaudojami. Lieka tik tie, kurie sugeba intensyviai kurti vis naujus ir naujus tarpusavio ryšius (tiesti laidus). Iš esmės yra dvi pagrindinės priežastys, dėl turimų žmogaus smegenų resursų. Tai prigimtinė ir antra, tai perdėtai ramios, stresais neapkrautos, smegenys per pirmus 4-6 metus po gimimo. Dėl to, idealiausiu žmonijos variantu yra apie 70% žmonių su „neįgaliomis“ smegenimis. Iš tokių žmonių tiesiog neįmanoma daugiau išsireikalauti, negu pajėgia jų smegenys.

plačiau
 
SAVIGYDA, SAVĘS TOBULINIMAS

 Dar jaunystėje teko skaityti ir matyti filmų, kur antro pasaulinio karo metu sužaloti kariai, gana greitai pasveikdavo ir vėl eidavo į kovą. Kodėl tai buvo galima? Visų pirma tai toks jausmas, kurį pavadinčiau „vidinis pasiutimas“ , arba pyktis. Tai vienas iš kliūčių sunaikinimo, kryptingo energijos ir veiksmų nukreipimo būdas. Antra, tai vaizduotė, kuri tą energiją „įvelka“ į tam tikrą formą. Karys, patyręs kovą, gana nesunkiai įsivaizdavo save vėl toje pat būsenoje. Vaizduotėje judėjo, bėgo, kovojo. Smegenyse veikė tam tikri impulsai, kurie įtikino pasąmonę, kad tai vyksta, kad tai reikalinga, kad tai realu. Visi organizmo resursai buvo nukreipti būtent geidžiamoms kūno funkcijoms atstatyti, kas ir įvykdavo, su sąlyga, kad ir pačio žmogaus fiziniai veiksmai į tai buvo nukreipti, o ne tik likdavo vaizduotėje, svajonėse.

plačiau
 
GYVOJI GAMTA, ATEIVIAI, DIEVAI, REINKARNACIJA ...

 Gyvosios gamtos tikslas, pastoviai atkurti save, maitinantis savimi ir negyvąja gamta. Atkūrimo metu, prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų negyvoje gamtoje, Visatoje ir tame, kas vyksta savyje. O Gyvosios gamtos savyje, vyksta pastovi kova ir „taikos sutartys“, tarp jos kūrinių. Vyksta vienas kito „valgymas“, konkurencinė kova, simbiozė toje kovoje. Išlieka ne tik stipriausi, bet ir gudriausi, labiausiai prisitaikantys, kurie ir palieka palikuonis, su tam tikromis savybėmis. Keičiantis aplinkos sąlygoms, laimint vienos rūšies gyvybei, kitoms jau tenka prisitaikyti vėl ir vėl keisti savo genus, gebėjimą maitintis tuo ar kitu maistu - biologiniu, ar negyvosios gamtos elementais. Pavyzdžiui ecoli, žarnyno bakterijos tam tikrą laiką, gana ilgą buvo gerai maitinamos, bet tame mitybos tirpale buvo šiek tiek rūgščių, galinčių sąveikauti su metalais. Po kiek laiko, gana ilgo, gerai maitinamų bakterijų tirpale pradėjo nepakakti maisto ir bakterijos pakeitė savo genetiką, nes „nusprendė“, iš alkio, maitintis rūgštimis. Trumpas paaiškinimas : kas žino kaip auginamos bakterijos ir kokiu greičiu jos auga, tas supranta, kad mažiausiai 99% procentų bakterijų kolonijos turi būti naikinamos ir tik menka dalis perkeliama į naują mitybinį substratą.

plačiau
 
MITYBA

 Mes visi žinome, kad kūdikiai auga gana greitai ir tai susiję su greita medžiagų apykaita. Tam reikia dažniau maitintis. Dar svarbu kokia mikroflora, teisingiau mikrofauna bus karaliaujanti žarnyne. Dar labai svarbu pačio žarnyno paviršiaus savybės, tai yra kaip, kiek ir kokiu greičiu jis sugeba įsiurbti maistingas medžiagas. Na dar aišku skrandžio, kasos, kepenų, inkstų kokybiškas darbas. Visa ši suma nusako būsimą kokybišką kūną, jei neatsižvelgsime į genetiką.

plačiau
 
BŪTI ŽMOGUMI

 Norint tinkamai dirbti su energoinformacinėmis struktūromis yra būtina kuo labiau priartėti prie vadinamos žmogiškos energoinformacinės struktūros. Būti žmogumi toli gražu nereiškia turėti žmogaus kūną. Todėl gimę žmogaus kūdikiai, dar nėra žmonės. Juos reikia išauklėti žmonėmis, suteikti reikalingų žinių, įdiegti žmogiškas vertybes ir dar daug visa ko. Toli gražu tai retai su kuo pavyksta, todėl pasaulyje yra tiek mažai žmonių, bet daug žmogiškų kūnų. Deja religinės struktūros, bei valdžios siekis valdyti, palaiko mitą, kad kas turi žmogišką kūną yra žmogus, nes tai naudinga toms struktūroms. Jiems pavojingi tikri, vidumi laisvi, kūrybingi žmonės. Todėl įvairiomis priemonėmis, apgaulėmis, instinktų sureikšminimais ir net naikinimais, bei karais, siekiama, kad kuo mažiau pasaulyje būtų tokių, žmogiškų žmonių.

plačiau
 
JAUTRUMO UGDYMAS (2)

 Oficialiai žinomi 5 pojūčiai, kurių jautrumą galima didinti. Iš prigimties jie pas mus skirtingai jautrūs ir jau vien tai, daro mus skirtingus. Pojūčių jautrumas nuo gimimo priklauso ir nuo genetikos ir nuo vaisiaus vystymosi sąlygų. Po gimimo, tas priklauso nuo aplinkos sąlygų, aplinkoje esančių garsų, chemijos, prisilietimo prie mamos, daiktų, aptarnaujančio personalo emocijų. Labai didelę įtaką daro galybė vakcinų, kurios turi didelę tikimybę tiek nuslopinti tam tikrus jautrumus, tiek perdėtai suaktyvinti. Beje vakcinose yra tam tikrų medžiagų, kurios prasiskverbia į smegenis ir sukelia atskirų smegenų zonų patinimą, kas sukelia kūdikių kūno traukulius. Dažniausiai tai „praslysta“ nepastebimai, tik lengvais kūdikio dėmesio sutrikimais. Gana daug mąstančių gydytojų mano, kad skiepai provokuoja vis didesnį kūdikių autistų skaičių pasaulyje. Jei praeitame amžiuje būdavo vienas iš tūkstančio, tai dabar vos ne vienas iš dvidešimties.

plačiau
 
JAUTRUMO UGDYMAS

 Kaip jau buvo minėta ankstesniame straipsnyje, norint valdyti bet kokius energoinformacinius metodus yra būtinas jautrumas, tai yra ekstra sensityvumas. Tačiau daugumai žmonių sensityvumas, o tuo labiau ekstra, sukelia ir nepatogumų ir net tragedijų. Visa tai todėl, kad nesimokoma valdyti tai kas yra mumyse. Todėl tas ekstrasensityvumas mumyse dažnai pasireiškia „isteriškai“. Tai labai panašu į žmogaus kūdikį, pakliuvusį gyventi tarp beždžionių. Staiga jam pavyksta atsistoti ir paeiti keliolika žingsnių, bet jis suvokia, kad tai nenormalu ir vėl griūna, bei kopijuoja beždžionių bėgiojimą. Lavinkime tai, kas mums geriausiai sekasi ir patarkime tai kitiems, nes dažnai iš šalies geriau matosi.

plačiau
 
EKSTRASENSAI

 Išleidžiama keletas straipsnių apie savigydą ir kitų gydymą energoinformacinių technologijų pagalba. Šis straipsnis pirmas, kuriame bus išdėstyta apie jautrumo būtinumą, norint naudotis tomis technologijomis. Pasiremta iki šio momento sukauptomis praktinėmis ir iš dalies teorinėmis žiniomis.

plačiau
 
APGAULĖ - GYVYBĖS VARIKLIS

 Labai daug žmonių žeidžia kuomet pasijunta apgauti. Ypač tai aktualu jaunystėje, kuomet dėl apgaulės net žudomasi. Tačiau jei pasaulyje būtų tik tiesa, gyvybės jame neliktų.

plačiau
 
ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   sekantis